Navigation path

Iskanje

Loading...
 • web
  EUROPA - kmetijstvo - razvoj podeželja - Leader+ - Dogodki -

  06 maj 2008 -
  LAG Vorarlberg by Mr Andreas Neuhauser [PPT ] Project information LAG Vorarlberg [PDF ] The priority theme "Making best use of cultural and natural resources": Implementation under Leader+ by Mr Jean-Michel Courades [PPT ] Three thematic approaches towards making best use of natural and cultural resources Approach 1: Interaction between cultural resources and local development in a rural context by
 • web
  Winners 2014 - Kmetijstvo in razvoj podeželja

  22 apr 2015 -
  our society Kategorija: Komuniciranje z javnostjo Organizacija: Young Farmers Association of Seville (ASAJA) Države: Spain "Nánási Portéka" - helyi védjegy és márka, Hajdúnánás - "Nánási Portéka" - local trademark and brand, Hajdúnánás Kategorija: Komuniciranje z javnostjo Organizacija: EMKA team Države: Hungary ESSEDRA: Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural
 • pdf
  Draft Fact Sheet – New perspectives for EU Rural Development

  24 nov 2006 -
  Local Area Small size Homogeneous and cohesive Common traditions and identity Shared needs and expectations Coherence and critical mass No predefined boundaries Between 10,000 and 100,000 inhabitants Pristop, ki temelji na območju Med 10 000 in 100 000 prebivalci Majhne velikosti Brez vnaprej določenih meja Lokalno območje Homogeno in povezano Skladnost in kritična masa Skupne potrebe in pričakovanja
 • web
  Estonija - 50 let SKP

  15 maj 2012 -
  01/03/2013 Evropska komisija 50 let SKP sl Sledite nam na portalih: 50 let SKP - Dogodki - Estonija - 28/09/2012 TALLINN Round table: Effectiveness and Sustainability of Innovative and Good Practice in Rural Area Development 28/09/2012 Талин Кръгла маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието
 • web
  EUROPA - kmetijstvo - razvoj podeželja - Leader+ - Publikacije ...

  24 avg 2009 -
  in Leader+ [PDF ] Magazine 8 • 2007 Special focus: Governance in Leader+ [PDF ] Magazine 9 • 2008 Special focus: The legacy of Leader+ [PDF ] Magazine 10 • 2008 Special focus: Leader’s contribution to growth and sustainable development [PDF ] Magazine 11 • 2008 Special focus: Leader achievements: A diversity of territorial experience [PDF ] | |
 • pdf
  mag6_sl

  11 jun 2007 -
  K., A New Approach to Rural Development in Europe: Germany, Greece, Scotland and Sweden, The Edwin Mellen Press, 2004. (2) Malcom Moseley in njegova ekipa sodelavcev pri projektu PRIDE sta preučila izkušnje, pridobljene v partnerstvih v osmih državah članicah EU, pri čemer so bila številna med njimi lokalne akcijske skupine. Glej Moseley idr., Local Partnerships for Rural Development, CABI, 2003.
 • pdf
  Razvoj podeželja 2007–2013

  07 feb 2007 -
  of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 5 agricultural land by encouraging farmers and forest holders to employ methods of land use compatible with the need to preserve the natural environment and landscape and improve natural
 • pdf
  mag9_sl

  16 okt 2008 -
  in pristopa programa Leader v programe za razvoj podeželja (Methods for and success of mainstreaming Leader innovations and approach into rural development programmes). http:/ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader/index_en.htm. Dokumenti s seminarjev Leader+ Contact Point novembra 2006 v Tihanyju na Madžarskem in aprila 2007 so na voljo na: http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/events/
 • pdf
  (Microsoft Word - Kon\350no poro\350ilo 05_02_2009

  10 jun 2009 -
  postopkov izvajanja z vidika uspešnosti in učinkovitosti pomoči (učinkovitost izvedbenih postopkov, kakovost sistemov za spremljanje in nadzor glede na njihovo organiziranost, regularnost in kakovost pridobljenih informacij). 3 Guidelines for the mid term evaluation of rural development programs 2000-2006 supported from the European Agricultural Guidance and Guarantee Found (DOC. STAR VI/43517/
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  13 avg 2008 -
  1, 1999, str. 67–92. Moseley M. J., urednik,„Local partnerships for rural development“ , The European experiences, Wallingford, 2003. Pierre J., urednik, 2000: Debating Governance. Authority, Steering, and Democracy, Oxford University Press, Oxford. Rhodes R. A.W., Understanding governance, Buckingham, 1997. IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA NA PODEŽELSKIH OBMOČJIH Leader+ Magazine 12 8 • 2007