Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • web
  EUROPA - Poľnohospodárstvo - Rozvoj Vidieka - Leader+ - Publiká...

  23 okt 2008 -
  Leader+ a zaujímavých informáciách a publikáciách na európskej úrovni, ako aj v rámci Observatória pre Leader. Je to dobrý začiatok pre zbieranie informácií o iniciatíve Leader+ a má vlastnú interaktívnu sekciu, kde môžete prispievať a zapísať sa. Všade inde je prístup k širokému výberu publikácií, ktoré sa týkajú rozvoja vidieka vrátane zdrojov EÚ, takisto ako aj
 • web
  EUROPA - Poľnohospodárstvo - Rozvoj Vidieka - Leader+ - Kto je ...

  23 okt 2008 -
  Riadiace orgány na národnej úrovni v rozličných členských štátoch spravujú program Leader. V úlohe sieťových animátorov s nimi pracujú jednotky národnej siete, aby uľahčili spoluprácu a výmenu skúseností a know-how medzi miestnymi akčnými skupinami (MAS). Tam, kde je to dostupné, zoznamy MAS uvádzajú národné a/alebo regionálne programy a inde sú zoradené abecedne. | |
 • web
  EUROPA - Poľnohospodárstvo - Rozvoj Vidieka - Leader+ - Podujat...

  23 okt 2008 -
  Slovenčina (sk) > > > > Podujatia Podujatia Podujatia sú dôležitým spôsobom ako byť aktuálne informovaný o tom, čo sa deje v iniciatíve Leader+ a takisto ako poskytujú výbornú príležitosť stretnúť nových ľudí a dozvedieť sa o veciach z prvej ruky. Podujatia, ktoré organizuje Observatórium pre Leader+ vrátane konferencií, seminárov a tvorivých dielní, zameriavajú európsku
 • web
  EUROPA - Poľnohospodárstvo - Rozvoj Vidieka - Leader+ - Riadiac...

  23 okt 2008 -
  pre Leader+: riadiacimi orgánmi a jednotkami národnej siete z rôznych členských štátov. Toto dvojdňové stretnutie neslúži iba na informovanie o pokroku v iniciatíve Leader+, je aj príležitosťou ako prostredníctvom rady plenárnych zasadnutí a seminárov a s pomocu prizvaných odborníkov prediskutovať špecifické aktuálne oblasti záujmu. 12 March, 2008 : Leader+ Steering Committee
 • web
  Belgicko - 50 rokov SPP

  04 mar 2013 -
  working for Food Sovereignty, at different levels, and the European Institutions. 23/01/2012 BRUSEL Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş predstavil kampaň 50 rokov SPP na medziinštitucionálnom podujatí dňa 23. januára 2012 v Bruseli. Ostatné členské štáty Široká verejnosť Deti, mládež Zúčastnené strany Osoby s rozhodovacou právomocou Médiá Iné Posledná
 • pdf
  cap_visual_identity_guidelines_sk

  25 nov 2013 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka CAP_poster_A3_bread_all.indd 21 4/10/13 13:22 PLAGÁTY 5 ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Poľnohospodárstvo – náš život Poľnohospodárstvo – naše korene ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Spoločná Poľnohospodárska Politika Európy STARÁME SA O NAŠE KORENE SPP ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Poľnohospodárstvo a rozvoj
 • web
  Sieť 50 rokov - 50 rokov SPP

  01 mar 2013 -
  plánujete zorganizovať informačnú a komunikačnú aktivitu na rok 2012, ktorá podľa vás spĺňa tieto ciele kampane „50 rokov SPP“: zamyslenie sa nad SPP, jej históriou a perspektívou, zvýšenie záujmu verejnosti, a to najmä v mestských oblastiach, o (meniacu sa) úlohu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v našej spoločnosti. Neprivítali by ste mimoriadnu, celoeurópsku publicitu,
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_sk

  04 dec 2013 -
  poľnohospodárskych systémov v rámci celej Európy; • zmenou klímy a ochranou prírodných zdrojov; a • vzťahmi medzi subjektmi v rámci celého potravinového reťazca. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Poľnohospodárstvo – náš život Poľnohospodárstvo – naše korene 1 Spoločná Poľnohospodárska Politika po roku 2013 – verejná debata, zhrnutie príspevkov: http:/ec.europa.eu/
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_sk

  04 dec 2013 -
  poľnohospodárom lepšie zvládať tieto úlohy sa inštitúcie EÚ v júni 2013 dohodli na novom smerovaní SPP. Túto reformu vytvárala plnohodnotná verejná diskusia s občanmi a zainteresovanými stranami(1). Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Poľnohospodárstvo – náš život Poľnohospodárstvo – naše korene 1 Spoločná Poľnohospodárska Politika po roku 2013 – verejná debata,
 • pdf
  2012_sk

  12 sep 2012 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Spoločná poľnohospodárska politika Partnerstvo Európy a poľnohospodárov © Európska komisia Predhovor Spoločná poľnohospodárstva politika predstavuje most medzi čoraz urbanizovanejším svetom a poľnohospodárstvom, ktoré má čoraz strategickejšiu úlohu. Preto som navrhol vytvoriť prostredníctvom obnovenej spoločnej poľnohospodárskej politiky