Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • pdf
  mag11_sk

  14 apr 2009 -
  k rozvoju vidieka, k novým činnostiam a trvalému zlepšovaniu kvality života vo vidieckych oblastiach. Rozšírenie debaty Pani Josefne Loriz-Hofmann, vedúca jednotky „Konzistentnosť rozvoja vidieka“, generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Európska komisia, načrtla situáciu pokiaľ ide o os Leader v programe rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013. Potom nasledovala
 • pdf
  factsheet-modulation_sk

  30 aug 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EURÓPSKA KOMISIA Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Modulácia a iné finančné prevody z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) Modulácia Modulácia je systémom postupného
 • pdf
  100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos

  04 aug 2010 -
  národné ekologické logo súkromné alebo národné ekologické logo Textový prvok Textový prvok AB-CDE-999 Miesto poľnohospodárskej výroby AB-CDE-999 Miesto poľnohospodárskej výroby www.organic-farming.europa.eu EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO DOBRÉ PRE PRÍRODU, DOBRÉ PRE VÁS. Európska komisia Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • pdf
  bp4_sk

  02 júl 2009 -
  Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka . 2 ■ Úvod . 3 ■ Rakúsko . 6 • Príroda - GeoLine • BERTA ■ Belgicko . 12 • Riečne centrum • Ekologické poľnohospodárstvo ■ Dánsko . 18 • Ranums Efterskole (Smerom k novému rozvoju) ■ Fínsko . 21 • Aktivácia mladých ľudí na vidieku • Projekt domčeka starej mamy ■ Francúzsko . 28 • Reportáže
 • pdf
  SPOLOČNÉ UKAZOVATELE MONITOROVANIA PROGRAMOV ROZVOJA VIDIEKA

  29 jún 2005 -
  NAT Lotyšsko národný NAT Litva národný NAT Poľsko národný NAT Česká republika národný NAT Slovensko národný NAT Slovinsko národný NAT 35 Členský štát Program Regionálne kódy, trojpísmenkové Portugalsko 1 CCA 8 P.O. :-Lisbonne : Vale Tejo Norte Centro Alentejo Algarve Açores Madeira Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - LVT NOR CEN ALE ALG ACO MAD ARD Švédsko 2 DOCUP Norra
 • pdf
  organic-farming-infographic3_sk

  03 nov 2014 -
  činností na vnútornom trhu a v krajinách mimo EÚ. EÚ zvyčajne poskytne finančné prostriedky do výšky 50 %, žiadateľ minimálne 20 % a členské štáty financujú zvyšok. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • pdf
  Rozvoj vidieka 2007 – 2013

  07 feb 2007 -
  Do akej miery prispela podpora k zlepšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia a odvetvia lesného poľnohospodárstva? 20 Opatrenie Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva [článok 20 písm. b) bod (v) nariadenia (ES) č. 1698/2005] Kód opatrenia 125 Hodnotiace otázky Do akej
 • pdf
  kfaa05004skc-txt

  27 jún 2005 -
  Európska komisia Newsletter ISSN 1830-2165 Č. 74 > jún 2005 [SK] Zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky Reformy z rokov 2003 a 2004 z mnohých hľadísk zjednodušujú spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP, CAP – Common Agricultural Policy). Komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Marianne Fischer Boel si ako priority vytýčila zjednodušenie legislatívy a ďalšie
 • pdf
  kfaa05002skc-txt

  04 máj 2005 -
  comm/agriculture/publi/reports/banana/rep_en.pdf Európska komisia Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Vydal: Eugène Leguen de Lacroix, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať oficiálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture
 • pdf
  folder_sk

  05 júl 2011 -
  P I S N ƒ O Z N A Č E N I E • • Z A R U Č E N ç T R A D I Č N ç � P E C I A L I T A • KF-32-10-603-SK-C doi:10.2762/24724 Fotografa na titulnej a zadnej strane: © iStockphoto Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Európska únia, 2011 Text tejto publikácie slúži len na informačné