Loading...
Vyhľadávanie výrazov
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ
Obmedzenie
AGRICULTURE
Jazyk
slovenčina
Výrazy vyhľadávať
kdekoľvek na stránke
Zoradiť podľa
relevance
Usporiadať podľa
Oblasti politiky

Počet výsledkov: 55 | Zobrazuje výsledky: 1 – 10 pre výraz Poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaRSS Feed
 • web
  Poľnohospodárstvo - Politika rozvoja vidieka 2007 - 2013

  sk          Politika rozvoja vidieka 2007-2013                       Politika rozvoja vidieka 2007 – 2013 Rozvoj vidieka je dôležitou politickou oblasťou, nakoľko viac ako 56 % obyvateľov v 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ) žije vo vidieckych oblastiach, ktoré tvoria 91 % územia. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo majú aj naďalej rozhodujúci význam
  02 Jun 2006
 • pdf
  Rozvoj vidieka 2007 – 2013

  Rozvoj vidieka 2007 – 2013 PRÍRUČKA K SPOLOČNÉMU RÁMCU PRE MONITOROVANIE A HODNOTENIE Usmernenie September 2006 Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2 OBSAH 1. STRATEGICKEJŠÍ PRÍSTUP K ROZVOJU VIDIEKA.4 2. SPOLOČNÝ PRÍSTUP K MONITOROVANIU A HODNOTENIU .5 3. HIERARCHIA CIEĽOV A UKAZOVATEĽOV.6 Hierarchia cieľov.6 Spoločné ukazovatele.7 Ďalšie ukazovatele.8
  07 Feb 2007
 • pdf
  factsheet-modulation_sk

  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EURÓPSKA KOMISIA Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Modulácia a iné finančné prevody z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) Modulácia Modulácia je systémom postupného
  30 Aug 2012
 • pdf
  100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos

  národné ekologické logo súkromné alebo národné ekologické logo Textový prvok Textový prvok AB-CDE-999 Miesto poľnohospodárskej výroby AB-CDE-999 Miesto poľnohospodárskej výroby www.organic-farming.europa.eu EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO DOBRÉ PRE PRÍRODU, DOBRÉ PRE VÁS. Európska komisia Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  04 Aug 2010
 • pdf
  Rozvoj vidieka 2007 – 2013

  Do akej miery prispela podpora k zlepšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho a potravinárskeho odvetvia a odvetvia lesného poľnohospodárstva? 20 Opatrenie Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva [článok 20 písm. b) bod (v) nariadenia (ES) č. 1698/2005] Kód opatrenia 125 Hodnotiace otázky Do akej
  07 Feb 2007
 • pdf
  folder_sk

  P I S N ƒ O Z N A Č E N I E • • Z A R U Č E N ç T R A D I Č N ç � P E C I A L I T A • KF-32-10-603-SK-C doi:10.2762/24724 Fotografa na titulnej a zadnej strane: © iStockphoto Európska komisia Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Európska únia, 2011 Text tejto publikácie slúži len na informačné
  05 Jul 2011
 • word
  draft-gl-2_sk

  a 3. vyvážený územný rozvoj. Budúca politika rozvoja vidieka bude ako neoddeliteľná súčasť SPP prispievať k dosiahnutiu týchto cieľov: 1. posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva; 2. zabezpečenie udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a opatrenia v oblasti klímy a 3. dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvorenia
  21 Feb 2014
 • pdf
  recipe_book_sk

  www.organic-farming.europa.eu Varíme prirodzene: VyužíVanie pestrosti bio produktoV KF-30-08-127-SK-C Európska komisia Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka dobré pre prírodu, dobré pre Vás. Čo je ekologické poľnohospodárstvo? Ekologické poľnohospodárstvo je o výrobe čerstvých, chutných a zdravých potravín spôsobom, ktorý rešpektuje prirodzené životné prostredie a dobré životné
  03 Mar 2010
 • pdf
  leaflet2010_sk

  členské štáty, aby vo väčšej miere využívali drevo z lesov udržateľným spôsobom a aby využívanie dreva zefektívnili. Ako k tejto zmene dopomôže poľnohospodárska politika EÚ? Ekologickejšie dodávky energie Úloha bioenergie z lesníctva a poľnohospodárstva Európska komisia Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  04 Aug 2010
 • pdf
  Rozvoj vidieka 2007 – 2013

  služieb vo vidieckej oblasti, potreby infraštruktúry, kultúrne dedičstvo a architektonické prostredie na dedinách; ľudský potenciál a miestna kapacita pre rozvoj, vrátane riadenia. – Leader: obyvateľstvo a územie členských štátov pokryté integrovanými stratégiami rozvoja vidieka typu zdola nahor (Leader a iné národné programy a programy spolufinancované z EÚ) počas programovacieho
  07 Feb 2007