Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • web
  Poľnohospodárstvo - Politika rozvoja vidieka 2007 - 2013

  02 jún 2006 -
  sk          Politika rozvoja vidieka 2007-2013                       Politika rozvoja vidieka 2007 – 2013 Rozvoj vidieka je dôležitou politickou oblasťou, nakoľko viac ako 56 % obyvateľov v 27 členských štátoch Európskej únie (EÚ) žije vo vidieckych oblastiach, ktoré tvoria 91 % územia. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo majú aj naďalej rozhodujúci význam
 • web
  Financovanie EÚ - Európska komisia

  23 okt 2014 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk sk Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch EÚ. Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch
 • web
  Ekologické poľnohospodárstvo - Európska komisia

  23 okt 2014 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk sk Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch EÚ. Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch
 • web
  Politika EÚ - Európska komisia

  23 okt 2014 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk sk Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch EÚ. Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch
 • web
  Dôvera spotrebiteľov - Európska komisia

  23 okt 2014 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk sk Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch EÚ. Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch
 • web
  Infografiky - Európska komisia

  14 nov 2014 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk sk Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch EÚ. Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch
 • web
  Materiál na stiahnutie - Európska komisia

  23 okt 2014 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk sk Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch EÚ. Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch
 • web
  Detský kútik - Európska komisia

  23 okt 2014 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Ekologické poľnohospodárstvo Jazyk sk Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch EÚ. Celý obsah tejto webovej lokality je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine. Niektoré časti sú k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch
 • pdf
  Rozvoj vidieka 2007 – 2013

  07 feb 2007 -
  Rozvoj vidieka 2007 – 2013 PRÍRUČKA K SPOLOČNÉMU RÁMCU PRE MONITOROVANIE A HODNOTENIE Usmernenie September 2006 Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2 OBSAH 1. STRATEGICKEJŠÍ PRÍSTUP K ROZVOJU VIDIEKA.4 2. SPOLOČNÝ PRÍSTUP K MONITOROVANIU A HODNOTENIU .5 3. HIERARCHIA CIEĽOV A UKAZOVATEĽOV.6 Hierarchia cieľov.6 Spoločné ukazovatele.7 Ďalšie ukazovatele.8
 • pdf
  factsheet-modulation_sk

  30 aug 2012 -
  Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111 EURÓPSKA KOMISIA Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Modulácia a iné finančné prevody z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) Modulácia Modulácia je systémom postupného