Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • pdf
  EN

  10 dec 2010 -
  záchrannej siete“. Kríza tiež odhalila niektoré nedostatky v orientácii trhu sektora mlieka a mliečnych výrobkov. Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa preto rozhodol vytvoriť skupinu odborníkov na vysokej úrovni pre mlieko (High Level Experts' Group on Milk - HLG), ktorá má vypracovať strednodobý a dlhodobý regulačný rámec, ktorého cieľom je prispieť k stabilizácii
 • pdf
  untitled

  13 jún 2014 -
  uviedli štyri členské štáty. Tabuľka 2. Skutočné dodávky kravského mlieka v roku 2013 podľa kolektívne dojednaných zmlúv 6 Externá štúdia, ktorú vypracovala spoločnosť Ernst & Young pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pozri: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm. 7 Články 164 a 165 nariadenia (EÚ)