Loading...
Vyhľadávanie výrazov
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ
Obmedzenie
AGRICULTURE
Jazyk
slovenčina
Výrazy vyhľadávať
kdekoľvek na stránke
Zoradiť podľa
relevance
Usporiadať podľa
Odvetvia trhu

Počet výsledkov: 2 | Zobrazuje výsledky: 1 – 2 pre výraz Poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaRSS Feed
 • pdf
  EN

  záchrannej siete“. Kríza tiež odhalila niektoré nedostatky v orientácii trhu sektora mlieka a mliečnych výrobkov. Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa preto rozhodol vytvoriť skupinu odborníkov na vysokej úrovni pre mlieko (High Level Experts' Group on Milk - HLG), ktorá má vypracovať strednodobý a dlhodobý regulačný rámec, ktorého cieľom je prispieť k stabilizácii
  10 Dec 2010
 • pdf
  untitled

  uviedli štyri členské štáty. Tabuľka 2. Skutočné dodávky kravského mlieka v roku 2013 podľa kolektívne dojednaných zmlúv 6 Externá štúdia, ktorú vypracovala spoločnosť Ernst & Young pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pozri: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm. 7 Články 164 a 165 nariadenia (EÚ)
  13 Jun 2014