Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • pdf
  2012_sk

  12 sep 2012 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Spoločná poľnohospodárska politika Partnerstvo Európy a poľnohospodárov © Európska komisia Predhovor Spoločná poľnohospodárstva politika predstavuje most medzi čoraz urbanizovanejším svetom a poľnohospodárstvom, ktoré má čoraz strategickejšiu úlohu. Preto som navrhol vytvoriť prostredníctvom obnovenej spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • pdf
  Slide 1

  05 sep 2014 -
  Poľnohospodárstv o a rozvoj vidieka SPP do roku 2020 Politická dohoda Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európska komisia Prehľad 1. Priebeh reformy SPP 2. Politické výzvy a ciele 3. Podrobnosti o rozhodnutiach v rámci SPP 4. Ďalšie kroky 2 1. Priebeh reformy SPP 3 Ako ďaleko sme s procesom reformy SPP? 4 12. apríla – 11. júna 2010 Verejná diskusia (občania
 • pdf
  2014_sk

  01 aug 2014 -
  najnovších reforiem pomáhal zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva a určuje spoločnú obchodnú politiku, ktorá umožňuje, aby EÚ vystupovala na rokovaniach s lokálnymi obchodnými partnermi ako jeden celok. 7 POĽNO HOSPODÁRSTVO Spoločnú poľnohospodársku politiku charakterizujú jej tri dimenzie: podpora trhu, finančná podpora a rozvoj vidieka. Všetky tri
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  20 sep 2010 -
  pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Rok 2013 bude novým míľnikom v histórii SPP. Európska poľnohospodárska politika napĺňa európsky projekt už 50 rokov. Táto politika nie je upravená iba pre poľnohospodárov, ale aj pre všetkých občanov Európy. Týka sa nás všetkých. SPP je vašou politikou. V európskom poľnohospodárstve ide o bezpečnosť potravín pre občanov a dôstojný
 • pdf
  EN

  19 nov 2010 -
  k hlavným iniciatívam EÚ „Nízkouhlíková Európa s efektívnym využívaním zdrojov“, „Inovácia v Únii“ a „Európska platforma proti chudobe“. 8 Zdroj: Európska komisia – GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, na základe údajov Eurostatu o vnútroštátnych a poľnohospodárskych účtoch. SK 8 SK klímy môže umožnenie lepšieho prispôsobenia tohto sektora vplyvu extrémnych
 • pdf
  627_sk

  18 okt 2011 -
  podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva, pričom sa zachovala podpora príjmov pre
 • pdf
  625_sk

  19 okt 2011 -
  I patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva,
 • pdf
  626_sk

  18 okt 2011 -
  priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva,
 • pdf
  629_sk

  18 okt 2011 -
  I patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva,
 • pdf
  630_sk

  18 okt 2011 -
  sú pre tieto ciele a oblasti špecifické. Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, navrhuje sa aj posilnený spoločný systém monitorovania a hodnotenia. Uvedený systém sa zameriava a) na preukázanie pokroku a dosiahnutých výsledkov politiky rozvoja vidieka a posúdenie vplyvu, účinnosti, efektívnosti a relevantnosti opatrení v rámci politiky rozvoja vidieka, b) na príspevok k lepšie zacielenej