Loading...
Vyhľadávanie výrazov
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ
Obmedzenie
AGRICULTURE
Jazyk
slovenčina
Výrazy vyhľadávať
kdekoľvek na stránke
Zoradiť podľa
relevance
Usporiadať podľa
SPP

Počet výsledkov: 18 | Zobrazuje výsledky: 1 – 10 pre výraz Poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaRSS Feed
 • pdf
  2012_sk

  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Spoločná poľnohospodárska politika Partnerstvo Európy a poľnohospodárov © Európska komisia Predhovor Spoločná poľnohospodárstva politika predstavuje most medzi čoraz urbanizovanejším svetom a poľnohospodárstvom, ktoré má čoraz strategickejšiu úlohu. Preto som navrhol vytvoriť prostredníctvom obnovenej spoločnej poľnohospodárskej politiky
  12 Sep 2012
 • pdf
  Slide 1

  Poľnohospodárstv o a rozvoj vidieka SPP do roku 2020 Politická dohoda Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európska komisia Prehľad 1. Priebeh reformy SPP 2. Politické výzvy a ciele 3. Podrobnosti o rozhodnutiach v rámci SPP 4. Ďalšie kroky 2 1. Priebeh reformy SPP 3 Ako ďaleko sme s procesom reformy SPP? 4 12. apríla – 11. júna 2010 Verejná diskusia (občania
  05 Sep 2014
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Rok 2013 bude novým míľnikom v histórii SPP. Európska poľnohospodárska politika napĺňa európsky projekt už 50 rokov. Táto politika nie je upravená iba pre poľnohospodárov, ale aj pre všetkých občanov Európy. Týka sa nás všetkých. SPP je vašou politikou. V európskom poľnohospodárstve ide o bezpečnosť potravín pre občanov a dôstojný
  20 Sep 2010
 • pdf
  EN

  k hlavným iniciatívam EÚ „Nízkouhlíková Európa s efektívnym využívaním zdrojov“, „Inovácia v Únii“ a „Európska platforma proti chudobe“. 8 Zdroj: Európska komisia – GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, na základe údajov Eurostatu o vnútroštátnych a poľnohospodárskych účtoch. SK 8 SK klímy môže umožnenie lepšieho prispôsobenia tohto sektora vplyvu extrémnych
  19 Nov 2010
 • pdf
  627_sk

  podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva, pričom sa zachovala podpora príjmov pre
  18 Oct 2011
 • pdf
  625_sk

  I patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva,
  19 Oct 2011
 • pdf
  626_sk

  priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva,
  18 Oct 2011
 • pdf
  629_sk

  I patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu, a do piliera II patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy4. Prostredníctvom za sebou idúcich reforiem SPP sa zvýšila trhová orientácia poľnohospodárstva,
  18 Oct 2011
 • pdf
  630_sk

  sú pre tieto ciele a oblasti špecifické. Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, navrhuje sa aj posilnený spoločný systém monitorovania a hodnotenia. Uvedený systém sa zameriava a) na preukázanie pokroku a dosiahnutých výsledkov politiky rozvoja vidieka a posúdenie vplyvu, účinnosti, efektívnosti a relevantnosti opatrení v rámci politiky rozvoja vidieka, b) na príspevok k lepšie zacielenej
  18 Oct 2011
 • pdf
  628_sk

  ročného základného príjmu poľnohospodárov v EÚ a podporu v prípade osobitného narušenia trhu. Pilier II sa vzťahuje na rozvoj vidieka, kde členské štáty navrhujú a spolufinancujú viacročné programy zastrešené spoločným rámcom4. Spoločná poľnohospodárska politika zvýšila prostredníctvom postupných reforiem trhovú orientáciu v oblasti poľnohospodárstva a zároveň
  18 Oct 2011