Loading...
Vyhľadávanie výrazov
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Typ
Obmedzenie
AGRICULTURE
Jazyk
slovenčina
Výrazy vyhľadávať
kdekoľvek na stránke
Zoradiť podľa
relevance
Usporiadať podľa
Analize

Počet výsledkov: 1 | Zobrazuje výsledky: 1 – 1 pre výraz Poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaRSS Feed
 • pdf
  SK

  PROBLÉMY V oznámení o kontrole zdravotného stavu sa určilo množstvo nových a prebiehajúcich výziev, ktorým SPP čelí (napríklad zmena klímy, bioenergia, hospodárenie s vodou a biodiverzita), a za kľúčový nástroj na ich plnenie sa považuje rozvoj vidieka. Z previerky programov rozvoja vidieka vyplýva, že existujúce opatrenia už poskytujú rôzne riešenia na plnenie nových výziev
  30 May 2008
 • pdf
  summary_sk

  výsledky v súlade s prioritami stratégie Európa 2020 v spoločnom rámci s ostatnými fondmi EÚ za podmienky, že členské štáty a regióny na úrovni programovania dobre využijú možnosti a že užšia spolupráca s ostatnými fondmi neodstráni synergie s prvým pilierom. Rozdelenie podpory na rozvoj vidieka by tiež lepšie zohľadnilo ciele politiky, pričom by muselo zobrať do úvahy
  20 Oct 2011