Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • web
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Európska komisia

  24 júl 2015 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jazyk sk Social Posledné novinky 24/07/2015 - Approval of Rural Development Programme for Wallonia marks half-way stage in RDP approvals 23/07/2015 - Joint Statement by Commissioner Phil Hogan and the Slovenian Minister for Agriculture, Dejan Zidan 15/07/2015 - A new start for jobs and growth in Greece: Commission mobilises more than €35 billion from the EU budget
 • pdf
  Master version

  06 júl 2015 -
  na zjednodušenie: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zostavilo v pracovnom dokumente z roku 2006 akčný plán na zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky. Akčný plán opisuje projekty zavedené v oblasti zjednodušenia. V súčasnosti sa priame platby poskytujú poľnohospodárom s cieľom podporiť ich príjmy a odmeniť ich za vytváranie
 • web
  Komunikačná sieť SPP - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  01 júl 2015 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jazyk sk Komunikačná sieť SPP vitajte v komunikačnej sieti SPP Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka! V rôznych častiach tejto webovej stránky budete môcť: pristupovať k všetkým informáciám týkajúcim sa ocenení v oblasti komunikácie o SPP vrátane formulára prihlášky. vstupovať do databázy upozorňujúcej
 • web
  Ocenenia (všeobecné predstavenie) - Poľnohospodárstvo a rozvoj ...

  23 jún 2015 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jazyk sk Ocenenia (všeobecné predstavenie) Ceny za komunikáciu v oblasti SPP sa udeľujú s cieľom vyzdvihnúť najlepšie príklady komunikačných iniciatív týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to v troch kategóriách: komunikácia so zainteresovanými stranami, komunikácia s verejnosťou a inovatívna komunikácia. Víťazov za rok
 • web
  Rozvoj vidieka 2014 – 2020 - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  15 jún 2015 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jazyk sk Rozvoj vidieka 2014 – 2020 Rozvoj vidieka 2014 – 2020 Politika rozvoja vidieka EÚ sa neustále vyvíja s cieľom reagovať na nové výzvy vo vidieckych oblastiach. Proces najnovšej reformy, ktorá je súčasťou širšieho prepracovania spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP), sa ukončil v decembri 2013 schválením základných legislatívnych
 • pdf
  untitled

  29 máj 2015 -
  produktov, procesov a technológií. V/B.1.10. Čl. 30 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: podpora sa vzťahuje na činnosti súvisiace s prístupom k poľnohospodárskej a lesnej pôde, so sceľovaním pozemkov a zúrodňovaním pôdy, s dodávkami energie a hospodárením s vodou. V/B.1.11. Obnova potenciálu
 • pdf
  leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-2014-2020_sk

  26 máj 2015 -
  pri stanovovaní cieľov politiky a programov a následne slúžia na posúdenie toho, ako sa tieto ciele darí plniť v dlhodobom horizonte, ? prispievajú k zodpovednosti za verejné výdavky, a preto zohrávajú dôležitú úlohu, keď sa reaguje na obavy a otázky občanov, pokiaľ ide o použitie peňazí daňovníkov. Počas nášho mandátu sa komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • web
  O týchto stránkach - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  22 apr 2015 -
  a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“ môžete vytvoriť z ľubovoľnej externej webovej stránky za týchto podmienok: Odkaz by mal byť doplnený o európsku vlajku a text „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na portáli EUROPA“. Ak nemôžete použiť obrázok vlajky, použite textové odkazy (napríklad: „Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach Poľnohospodárstvo a rozvoj
 • web
  SPP vo vašej krajine - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  22 apr 2015 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jazyk sk SPP vo vašej krajine SPP vo vašej krajine Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je odpoveďou Európskej únie na potrebu zaistiť dôstojnú životnú úroveň pre 12 miliónov farmárov a stabilné zásobovanie pestrými a bezpečnými potravinami pre jej 500 miliónov obyvateľov. Súčasťou nedávnej reformy je aj snaha posilniť úlohu, ktorú
 • web
  Kontaktujte nás - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

  22 apr 2015 -
  Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Jazyk sk Contact Kontaktujte nás Máte otázky? Na stránke Komisie môžete nájsť množstvo informácií o rôznych aspektoch spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ak nenájdete to, čo hľadáte, môžete sa na nás obrátiť priamo. Na Vašu otázku odpovieme čo najrýchlejšie.   Predtým ako sa na nás obrátite, si však prezrite nasledujúci zoznam