Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • pdf
  kfaa05002skc-txt

  04 máj 2005 -
  Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať oficiálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm Konečná verzia textu z dňa 14. marca
 • pdf
  80_sk

  02 aug 2006 -
  Eugène Leguen de Lacroix, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať ofciálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
 • pdf
  kfaa05001skc-txt

  21 mar 2005 -
  Leguen de Lacroix, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať oficiálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm
 • pdf
  leaflet_sk

  04 feb 2013 -
  rovnakej veľkosti ako je tento oznam (A4) ‣ Ak chceš, svojej kresbe môžeš dať názov ‣ Na zadnú stranu kresby napíš svoje meno, priezvisko, vek, názov triedy a adresu školy ‣ Pošli kresbu najneskôr do 7.Marec 2013 na adresu: Unit H4 of DG Agriculture and Rural Development, European Commission, Loi 130 3/150, 1049 Brussels, Belgium, a pridaj referenčný nadpis Drawing Competition
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  14 jan 2013 -
  identifikačné číslo v sekcii „O vás“ na strane č. 4. Váš príspevok sa bude považovať za vyjadrenie názoru vašej organizácie. Lehota na predkladanie odpovedí je 20. 3. 2013. Odpovede treba zasielať najlepšie e-mailom na adresu: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition Rue de la Loi 130 05/94A B-1049 Brussels Belgium E-mail:
 • pdf
  79_sk

  24 apr 2006 -
  Eugène Leguen de Lacroix, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať o?ciálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/comm/agriculture/
 • pdf
  Newsletter no 78 SK

  08 mar 2006 -
  Leguen de Lacroix, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať ofciálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm
 • pdf
  Newsletter no 77 - Nov. 2005 SK

  08 feb 2006 -
  Eugène Leguen de Lacroix, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať ofciálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/comm/agriculture/
 • pdf
  kfaa05006skc

  15 nov 2005 -
  Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať ofciálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm Konečná verzia textu z 11.
 • pdf
  kfaa05003skc-txt

  02 jún 2005 -
  riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Táto publikácia nemusí vyjadrovať oficiálne stanoviská Komisie. Ďalšie informácie poskytne: European Commission, DG for Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels. Tel. (32-2) 29-91111 Telex: COMEU B 21877. Internet: http:/europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm Text bol dokončený 25.