Navigation path

Vyhľadávanie

Loading...
 • pdf
  leaflet_sk

  04 feb 2013 -
  rovnakej veľkosti ako je tento oznam (A4) ‣ Ak chceš, svojej kresbe môžeš dať názov ‣ Na zadnú stranu kresby napíš svoje meno, priezvisko, vek, názov triedy a adresu školy ‣ Pošli kresbu najneskôr do 7.Marec 2013 na adresu: Unit H4 of DG Agriculture and Rural Development, European Commission, Loi 130 3/150, 1049 Brussels, Belgium, a pridaj referenčný nadpis Drawing Competition
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  14 jan 2013 -
  identifikačné číslo v sekcii „O vás“ na strane č. 4. Váš príspevok sa bude považovať za vyjadrenie názoru vašej organizácie. Lehota na predkladanie odpovedí je 20. 3. 2013. Odpovede treba zasielať najlepšie e-mailom na adresu: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition Rue de la Loi 130 05/94A B-1049 Brussels Belgium E-mail:
 • pdf
  1

  16 jan 2013 -
  konzultácie, prípadne otázky týkajúce sa vašich práv, neváhajte kontaktovať tím podpory, za ktorého fungovanie je zodpovedný kontrolór, a to na tejto kontaktnej adrese: European Commission DG Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition Rue de la Loi 130 05/94A B – 1049 Brussels Belgium Agri-State-Aids@ec.europa.eu 8. SŤAŽNOSTI Sťažnosti je možné v prípade konfliktu adresovať
 • pdf
  Rozvoj vidieka 2007 – 2013

  07 feb 2007 -
  natural resources To increase sustainable management of forestry land To diversify the rural economy To improve the quality of life in rural areas To reinforce territorial coherence and synergies To implement the Leader approach in mainstream rural development programming 6 logika teda umožňuje hodnotenie skutočnosti, ako opatrenie prispieva k dosahovaniu svojich cieľov. Jednotlivé prvky intervenčnej