Navigation path

Căutare

Loading...
 • pdf
  25_ro

  12 Apr 2013 -
  pe site-ul internet: http:/ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. În lumina observaţiilor primite, Comisia va propune versiuni revizuite ale normelor aplicabile. 5. Date de contact Serviciul responsabil: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition E-mail:agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Niciun element din această
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  14 Ian 2013 -
  http:/ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm. În lumina observațiilor primite, Comisia va propune versiuni revizuite ale normelor aplicabile. 5. Date de contact Serviciul responsabil: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition E-mail:agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Niciun element din această consultare nu
 • pdf
  1

  16 Ian 2013 -
  dacă aveți întrebări referitoare la consultare sau la orice informații prelucrate în contextul consultării sau la drepturile de care beneficiați, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa de asistență care funcționează sub răspunderea operatorului de date, utilizând următoarele informații de contact: European Commission DG Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition
 • pdf
  INCS-MINISTRYOFAGRICULTUREANDRURALDEVELOPMENT-Romania

  05 Aug 2011 -
  sppm p.1 1. INTRODUCTION 1.1 What is the name of your organisation? INCS - MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - Romania 1.2 What stakeholder group does your organisation belong to? Competent Authority (CA) involved in S&PM certification and control 1.2.1 Please specify 1.3 Please write down the address (postal, e-mail, telephone, fax and web page if available) of your organisation Romania,
 • pdf
  Common monitoring and evaluation framework. GUIDELINES FOR AN E...

  03 Iul 2008 -
  gestionării mediului și a terenurilor, proiectele de norme pentru punerea în aplicare prevăd următoarele cerințe: „Gestionarea mediului și a terenurilor: handicapurile care afectează exploatațiile situate în zonele amenințate de abandon și de marginalizare; o descriere de ansamblu a biodiversității centrată pe agricultură și pe sectorul forestier și ținând seama de sisteme agricole
 • pdf
  COMMON MONITORING AND EVALUATION FRAMEWORK Guidance Document

  03 Iul 2008 -
  RO RO RO RO RO Dezvoltarea rurală 2007-2013 MANUAL PRIVIND CADRUL COMUN DE MONITORIZARE șI DE EVALUARE Document de orientare septembrie 2006 Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală RO RO CUPRINS 1. O abordare mai strategică a dezvoltării rurale . 4 2. O abordare comună a monitorizării și evaluării. 5 3. Ierarhia obiectivelor și a indicatorilor. 6 Ierarhia obiectivelor . 6 Indicatorii
 • pdf
  untitled

  06 Dec 2013 -
  with geographical descriptions – How ‘local’ is ‘local’?, 2011. 10 Les chiffres de la consommation responsable, édition 2010, disponibil la: http:/www.mescoursespourlaplanete.com/medias/pdf/RapportwebVF-2010.pdf 11 IMPACT project: The socio-economic impact of rural development policies: realities and potentials (CT-4288), al patrulea program cadru FAIR, 2002. Statele membre implicate sunt
 • pdf
  Common monitoring and evaluation framework. Guidance note B – E...

  03 Iul 2008 -
  zonelor rurale? Se face deosebirea între diferitele sectoare în cauză (precum comerțul, serviciile de sănătate, transportul, tehnologia informației, mediul …). În ce măsură a contribuit măsura la stoparea declinului economic și social și a depopulării spațiului rural? Măsura* Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural [articolul 52 litera (b) punctul (iii) din Regulamentul
 • pdf
  Common monitoring and evaluation framework. Guidance note A – C...

  03 Iul 2008 -
  comunitare. – Gestionarea mediului și a terenurilor: handicapurile care afectează exploatațiile situate în zonele amenințate de abandon și de marginalizare; o descriere de ansamblu a biodiversității centrată pe agricultură și pe sectorul forestier, inclusiv sistemele agricole și silvicole de mare valoare naturală, precum și situația punerii în aplicare a directivelor Natura 2000 privind