Navigation path

Căutare

Loading...
 • pdf
  EN

  10 Dec 2010 -
  puse în aplicare pentru depășirea crizei și-au dovedit eficacitatea în situații de criză. Criza a revelat, de asemenea, anumite deficiențe de orientare pe piață ale sectorului laptelui. Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală a decis, în consecință, să creeze un grup de experți la nivel înalt (GNI) în domeniul laptelui cu misiunea de a elabora un cadru reglementar care
 • pdf
  ROMANIA / Strategia naţională pentru programele operaţionale în...

  09 Mar 2009 -
  responsabile Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Măsuri de Piaţă în Sectorul Culturi Horticole, este autoritatea competentă pentru elaborarea strategiei naţionale şi pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători. Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală primesc dosarele de recunoaştere, efectuează controale administrative şi la faţa locului
 • pdf
  untitled

  13 Iun 2014 -
  membru Volumele de lapte crud de vacă x 1 000 de tone Proporția aproximativă de livrări Republica Cehă 445 18 % 6 Studiu extern elaborat de Ernst & Young pentru Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală a UE. A se vedea: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm 7 Articolele 164 și 165 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. 8 Germania 11 158 33 % Spania 255
 • pdf
  evaluation-report-of-national-strategy-2012-ro_ro

  24 Mai 2013 -
  etape: 4.2. Elaborarea modelului pentru logica de intervenţie Modelul logicii de intervenţie a fost preluat din Nota de orientare elaboratã de Unitatea C2 a Direcţiei Generale de Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã a Comisiei Europene şi adaptatã la situaţia analizatã pentru a ţine cont de: - prioritãţile strategiei naţionale, - programele operaţionale anuale elaborate de OP şi aprobate
 • pdf
  Măsuri de protecţie a mediului -

  03 Sep 2013 -
  generale privind complementaritatea, coerenţa şi conformitatea acţiunilor de mediu • Acţiunile de mediu selectate în cadrul PO trebuie să: o respecte cerinţele pentru plăţile de agro-mediu prevăzute la art. 39 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi care
 • pdf
  EN

  08 Dec 2010 -
  la maximum capacitățile pentru a continua să producă, plătind în cele din urmă o taxă pe excedent. În aceste state nu se poate garanta o aterizare ușoară. 2.3. Evoluția scontată și analiza de sensibilitate Evoluția producției de lapte după eliminarea cotei depinde de diverși factori: configurația care va caracteriza PAC după 2013 (măsuri de piață, plăți directe, dezvoltare rurală),