Loading...
Cuvinte-cheie
Agricultură şi dezvoltare rurală
Tip
Restrâns
AGRICULTURE
Limba
română
Termeni care figurează
oriunde pe pagină
Sortează după
relevance
Filtrează după
PAC

22 rezultate | Rezultatele 1 – 10 ale căutării pentru Agricultură şi dezvoltare ruralăRSS Feed
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  cazuri, a fost greu de stabilit dacă o anumită organizație trebuia clasificată drept parte interesată sau grup de reflecție, întrucât acestea sunt extrem de similare. În plus, unele grupuri de reflecție, institute de cercetare și alte părți participante au un interes special (și declarat) pentru agricultură, dezvoltare rurală sau mediu. În plus, decizia Comisiei de a autoriza participarea
  20 Sep 2010
 • pdf
  627_ro

  54 Rețeaua europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală 1. Se creează o rețea europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală pentru a sprijini evaluarea programelor de dezvoltare rurală în conformitate cu articolul 51 alineatul (1). Această rețea permite interconectarea părților implicate în evaluarea programelor de dezvoltare rurală. 2. Obiectivul rețelei europene de evaluare pentru
  18 Oct 2011
 • pdf
  Slide 1

  Agricultură şi dezvoltare rurală PAC în perspectiva anului 2020 Acord politic DG Agricultură și Dezvoltare Rurală Comisia Europeană Cuprins 1. Procesul de reformare a PAC 2. Provocări și obiective strategice 3. Deciziile referitoare la PAC în detaliu 4. Care este etapa următoare? 2 1. Procesul de reformare a PAC 3 În ce stadiu se află procesul de reformare a PAC? 4 12 aprile – 11 iunie
  05 Sep 2014
 • pdf
  c-2014-1460_ro

  și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii RO 2 RO EXPUNERE DE MOTIVE 1. CONTEXTUL PROPUNERII Toate opțiunile de politică pentru sprijinul în materie de dezvoltare rurală sunt stabilite în actele de bază referitoare la cadrul strategic comun pentru Fondurile
  11 Mar 2014
 • pdf
  com2013-226_ro

  al Parlamentului European și al Consiliului din. privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)3, care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2014, stabilește norme care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru
  19 Apr 2013
 • pdf
  628_ro

  financiare din FEADR Contribuția financiară din FEADR la cheltuielile din cadrul programelor de dezvoltare rurală trebuie stabilită pentru fiecare program, cu respectarea plafoanelor stabilite de legislația Uniunii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din FEADR. Articolul 32 Angajamente bugetare În ceea ce privește angajamentele bugetare ale Uniunii pentru programele de dezvoltare rurală,
  18 Oct 2011
 • pdf
  2012_ro

  puţineresurse. RANDAMENTULLAGRâUÎNCELEșASE STATEMEMBREfONDATOARE (T/HA) Sursă: Agricultura în Uniunea Europeană: informaţii statistice și economice, publicaţie anuală a Comisiei Europene, Direcţia Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, diferiţi ani. Având în vedere surplusul de alimente rezultat din productivitatea crescută, în prezent accentul PAC s-a deplasat către: • exploatarea
  12 Sep 2012
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_RO

  plase de siguranță • Politica de dezvoltare rurală a fost consolidată cu ajutorul fondurilor și al unor noi instrumente de politică … care funcționează mai bine… • Excedentele sunt de domeniul trecutului • Competitivitatea s a îmbunătățit • Eficiența transferurilor s a îmbunătățit • Agricultură mai sustenabilă • Abordare integrată pentru zonele rurale • Contribuție
  19 May 2011
 • pdf
  626_ro

  dezvoltării rurale, se propune un sistem comun reconsolidat de monitorizare și de evaluare. Sistemul respectiv urmăreşte (a) să demonstreze progresele și realizările politicii de dezvoltare rurală și să evalueze impactul, eficacitatea, eficiența și relevanța intervențiilor politicii de dezvoltare rurală, (b) să contribuie la o mai bună orientare a sprijinului pentru dezvoltare rurală
  18 Oct 2011
 • pdf
  629_ro

  urmăreşte (a) să demonstreze progresele și realizările politicii de dezvoltare rurală și să evalueze impactul, eficacitatea, eficiența și relevanța intervențiilor politicii de dezvoltare rurală, (b) să contribuie la o mai bună orientare a sprijinului pentru dezvoltare rurală și (c) să sprijine un proces comun de învăţare legat de monitorizare și de evaluare. Comisia va întocmi,
  18 Oct 2011