Loading...
Cuvinte-cheie
Agricultură şi dezvoltare rurală
Tip
Restrâns
AGRICULTURE
Limba
română
Termeni care figurează
oriunde pe pagină
Sortează după
relevance
Filtrează după
Domenii de acţiune

72 rezultate | Rezultatele 1 – 10 ale căutării pentru Agricultură şi dezvoltare ruralăRSS Feed
 • web
  Politica de dezvoltare rurală 2007-2013

  ro          Politica de dezvoltare rurală 2007-2013                       Politica de dezvoltare rurală 2007-2013 Mai mult de 56% din populaţia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) trăieşte în zonele rurale, care acoperă 91% din teritoriul european. Aceasta face ca politica de dezvoltare rurală să fie un domeniu de importanţă vitală. Creşterea animalelor
  02 Jun 2006
 • pdf
  ORDIN nr

  prezenta cerere. Solicit ca adeverinţa (adeverinţele) să fie ridicată (ridicate) de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului /Municipiului Bucureşti, astfel: a)personal; b)de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală/consilierul agricol/agentul agricol din comuna .; c)de către prestatorul de servicii . împuternicit de Primăria . Prezenta
  15 Jun 2007
 • pdf
  COMMON MONITORING AND EVALUATION FRAMEWORK Guidance Document

  RO RO RO RO RO Dezvoltarea rurală 2007-2013 MANUAL PRIVIND CADRUL COMUN DE MONITORIZARE șI DE EVALUARE Document de orientare septembrie 2006 Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală RO RO CUPRINS 1. O abordare mai strategică a dezvoltării rurale . 4 2. O abordare comună a monitorizării și evaluării. 5 3. Ierarhia obiectivelor și a indicatorilor. 6 Ierarhia obiectivelor . 6 Indicatorii
  03 Jul 2008
 • pdf
  file://C:\Documents and Settings\user\Sintact\cache\Legislatie\

  direcţia pentru agricultură i dezvoltare rurală i directorului executiv SintACT® EON Programming SA - Ordinul 911/2004, M.Of. 1260 din 28-dec-2004 Pag. 2 din 4 adjunct de la unitatea fitosanitară. Art. 11 Compartimentul de audit public intern din cadrul direcţiilor pentru agricultură i dezvoltare rurală va exercita un control permanent cu privire la legalitatea i oportunitatea utilizării
  25 Apr 2007
 • pdf
  factsheet-modulation_ro

  o mai bună gestionare a apei etc.), care a trebuit să fie abordate în cadrul politicii de dezvoltare rurală. Totuși, perspectiva financiară pentru perioada 20072013 nu prevedea mijloacele financiare pentru consolidarea politicii de dezvoltare rurală a Uniunii astfel cum era necesar. În această situație, s-a decis finanțarea unei mari părți a necesităților de dezvoltare rurală pentru
  30 Aug 2012
 • pdf
  MTE report RO

  NAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală Membrii RNDR Membrii Retelei Nationale de Dezvoltare Rurală: sectoare public, privat si non guvernamental, aducand astfel impreuna reprezentanti aiautoritatilor publice la nivel local si central implicate in dezvoltarea rurala, ai societatilor locale, institutiilor, ONG-urilor direct interesate, (asociatii profesionale, fundatii
  31 May 2011
 • pdf
  Microsoft Word - fisa 1 dezvoltare rurala

  4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" i 4.2 Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură i dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD, cu modificările i completările ulterioare; FEADR: • Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR) i • Regulamentul
  27 Apr 2007
 • pdf
  Microsoft Word - fisa 3 dezvoltare rurala

  activităţi multiple i venituri alternative", 3.5 "Silvicultura", 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" i 4.2 Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură i dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD, cu modificările i completările ulterioare; Intensitate maxima a ajutorului Diferă funcţie de beneficiar, domeniu de intervenţie, în conformitate
  27 Apr 2007
 • pdf
  HOTĂRÂRE nr

  2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice. (3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. (4)Contravenientul poate achita,
  15 Jun 2007
 • pdf
  LEGE nr

  direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în colaborare cu comitetele judeţene pentru zona montană, împreună cu un reprezentant al compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene competente, coordonează şi monitorizează implementarea programelor locale de dezvoltare durabilă. Art.
  15 Jun 2007