Navigation path

Căutare

Loading...
 • pdf
  EN

  28 Mai 2008 -
  progrese majore, atingerea țintei Comunității Europene în privința biodiversității pentru 2010 necesită eforturi suplimentare54. Agricultură europeană are un rol cheie în protejarea biodiversității. (5) Este important ca acțiunile referitoare la aceste priorități să fie consolidate și mai mult în programele de dezvoltare rurală aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005
 • pdf
  HOTĂRÂRE nr

  15 Iun 2007 -
  2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice. (3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală. (4)Contravenientul poate achita,
 • pdf
  Top margin 1

  01 Iun 2012 -
  agriculturii din țările din vecinătatea Uniunii Europene se întâlnesc astăzi și mâine la Bruxelles pentru a discuta despre modernizarea strategică a sectorului agricol din țările lor în cadrul unei Conferințe pe tema Programului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene (ENPARD). ENPARD este o inițiativă politică nouă, care
 • pdf
  LEGE nr

  15 Iun 2007 -
  direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în colaborare cu comitetele judeţene pentru zona montană, împreună cu un reprezentant al compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene competente, coordonează şi monitorizează implementarea programelor locale de dezvoltare durabilă. Art.
 • pdf
  bp4_ro

  02 Iul 2009 -
  și Dezvoltare Rurală a acesteia (Unitatea G.3). Cuprinsul prezentei publicații nu refectă neapărat punctele de vedere ale instituțiilor Uniunii Europene. Consiliul editorial: Observatorul european al zonelor rurale Persoană responsabilă de drept: John Lougheed, Comisia Europeană, DG Agricultură și Dezvoltare Rurală, Unitatea G.3, 130 rue de la Loi, B-1040 Bruxelles Ilustrațiile au fost
 • pdf
  Microsoft Word - fisa 4 dezvoltare rurala

  27 Apr 2007 -
  Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999, 1. ACORD DE ÎMPRUMUT din 10 mai 1999 între România i Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (Proiect de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni 2. HOTĂRÂRE nr. 674 din 5 mai 2004 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  04 Mar 2009 -
  aportului dezvoltării rurale la strategia de la Lisabona și la politica comunitară în materie de TIC. Un studiu privind „Disponibilitatea accesului la rețelele informatice în zonele rurale”, comandat de Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală și finalizat în decembrie 1 COM(2007) 803, 11.12.2007. 2 Discurs 07/311al comisarului pentru agricultură și dezvoltare rurală Mariann
 • pdf
  Slide 1

  05 Sep 2014 -
  Agricultură şi dezvoltare rurală PAC în perspectiva anului 2020 Acord politic DG Agricultură și Dezvoltare Rurală Comisia Europeană Cuprins 1. Procesul de reformare a PAC 2. Provocări și obiective strategice 3. Deciziile referitoare la PAC în detaliu 4. Care este etapa următoare? 2 1. Procesul de reformare a PAC 3 În ce stadiu se află procesul de reformare a PAC? 4 12 aprile – 11 iunie
 • pdf
  165830_04_OFFICE_LEADER_PLUS_10_RO_INT

  09 Mar 2009 -
  lansată de Comisia Europeană șicoordonată de Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene (Unitatea F.3). Cuprinsul Leader+ Magazine nu refectă neapăratpunctul de vedere al instituțiilor Uniunii Europene. Comitetuleditorial: Observatorul european al zonelorrurale Persoană responsabilă legal: Jose?ne Loriz-Ho?mann, Comisia Europeană, DG Agricultură și Dezvoltare
 • pdf
  c-2014-1460_ro

  11 Mar 2014 -
  și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii RO 2 RO EXPUNERE DE MOTIVE 1. CONTEXTUL PROPUNERII Toate opțiunile de politică pentru sprijinul în materie de dezvoltare rurală sunt stabilite în actele de bază referitoare la cadrul strategic comun pentru Fondurile