Loading...
Cuvinte-cheie
Agricultură şi dezvoltare rurală
Tip
Restrâns
AGRICULTURE
Limba
română
Termeni care figurează
oriunde pe pagină
Sortează după
relevance
Filtrează după
All

218 rezultate | Rezultatele 111 – 120 ale căutării pentru Agricultură şi dezvoltare ruralăRSS Feed
 • pdf
  untitled

  a) se acordă în cadrul unui program de dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și în conformitate cu acesta fie: (i) ca ajutoare cofinanțate de FEADR, fie (ii) ca finanțare națională suplimentară ajutoarelor prevăzute la punctul (i) și (b) sunt identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora din programul de dezvoltare rurală prevăzut la litera
  21 Feb 2014
 • pdf
  25_ro

  rurală. Prin urmare, singura opţiune rămâne aplicarea Regulamentului de minimis sau modificarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. De ex: măsura „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Conform Regulamentului de Dezvoltare Rurală, măsura este încadrată în categoria măsurilor compensatorii iar din punct de vedere al Orientărilor comunitare 2007 – 2013, măsura nu poate
  12 Apr 2013
 • pdf
  628_ro

  financiare din FEADR Contribuția financiară din FEADR la cheltuielile din cadrul programelor de dezvoltare rurală trebuie stabilită pentru fiecare program, cu respectarea plafoanelor stabilite de legislația Uniunii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din FEADR. Articolul 32 Angajamente bugetare În ceea ce privește angajamentele bugetare ale Uniunii pentru programele de dezvoltare rurală,
  18 Oct 2011
 • pdf
  Draft Fact Sheet – New perspectives for EU Rural Development

  de programare 2007-2013, Leader nu va mai fi un program separat, ci va fi integrat („încorporat”) în toate programele naţionale / regionale de dezvoltare rurală. Datorită acestui lucru, va fi posibilă aplicarea abordării Leader pe o scară mult mai largă şi într-o serie mult mai vastă de activităţi de dezvoltare rurală decât până acum. Leader încurajează teritoriile rurale să
  24 Nov 2006
 • pdf
  Study on High Nature Value indicators for evaluations

  În cadrul FEADR (Regulamentul 1698/2005 al Consiliului), statele membre primesc sprijin comunitar pentru programe de dezvoltare rurală aprobate, menite să îndeplinească obiectivele strategice comunitare. În ceea ce privește agricultura și silvicultura de valoare naturală ridicată, obiectivul este următorul: „Pentru a proteja și ameliora resursele naturale și peisajele din zonele rurale
  07 Nov 2008
 • pdf
  Study to assess the administrative burden on farms arising from...

  Direcţia Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI): Studiu de evaluare a poverii administrative cu care se confruntă fermele în urma aplicării PAC Rezumat octombrie 2007 2 Direcţia Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI): Studiu de evaluare a poverii administrative cu care se confruntă fermele în urma aplicării PAC Rezumat octombrie 2007 3 REZUMAT Prezentul studiu
  04 Sep 2008
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_RO

  plase de siguranță • Politica de dezvoltare rurală a fost consolidată cu ajutorul fondurilor și al unor noi instrumente de politică … care funcționează mai bine… • Excedentele sunt de domeniul trecutului • Competitivitatea s a îmbunătățit • Eficiența transferurilor s a îmbunătățit • Agricultură mai sustenabilă • Abordare integrată pentru zonele rurale • Contribuție
  19 May 2011
 • pdf
  bp2_ro

  Rurală acesteia (Unitatea F3). Cuprinsul prezentei publicații nu reflectă neapărat punctele de vedere ale instituțiilor Uniunii Europene. Consiliul editorial: Observatorul european al zonelor rurale Persoană responsabilă de drept: Josefine Loriz-Hoffmann, Comisia Europeană, DG Agricultură și Dezvoltare Rurală, Unitatea F .3, rue de la Loi 130, B-1040 Bruxelles Ilustrațiile au fost puse la
  17 Jul 2008
 • pdf
  Fact sheet

  rapoarte privind comunicarea referitoare la reforma sectorului vitivinicol. În plus, Comisia a organizat o serie de reuniuni cu părţile interesate pentru a asculta opiniile acestora, iar d-na Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, a vizitat numeroase regiuni viticole pentru a asculta, a se informa şi a-şi exprima opiniile. Marea majoritate a autorităţilor
  03 Oct 2007
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_ro

  şi protecţia resurselor naturale; şi • relaţiile dintre actorii din lanţul alimentar. 1 Politica Agricolă Comună după 2013 - Dezbatere publică, Rezumatul executiv al contribuţiilor: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdf Agricultura este viața noastră Agricultura e în rădăcinile noastre Agricultură i Dezvoltare Rurală O POLITICĂ MAI
  03 Oct 2013