Navigation path

Căutare

Loading...
 • pdf
  Microsoft Word - fisa 1 dezvoltare rurala

  27 Apr 2007 -
  4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" i 4.2 Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură i dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD, cu modificările i completările ulterioare; FEADR: • Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR) i • Regulamentul
 • pdf
  Microsoft Word - fisa 3 dezvoltare rurala

  27 Apr 2007 -
  activităţi multiple i venituri alternative", 3.5 "Silvicultura", 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" i 4.2 Asistenţă tehnică" din Programul naţional pentru agricultură i dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD, cu modificările i completările ulterioare; Intensitate maxima a ajutorului Diferă funcţie de beneficiar, domeniu de intervenţie, în conformitate
 • pdf
  mag7_ro

  04 Feb 2008 -
  este rostit de dl José Manuel Sousa Uva, director pentru programe de dezvoltare rurală, DG pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Comisia Europeană Profesorul Eero Uusitalo, secretar general al Comisiei de Politică Rurală și președinte al Asociației Acțiunii Sătești din Finlanda, transmite publicului un mesaj important Leader+ Magazine 56 7 • 2007 și schimburilor, ?ind accesibil un
 • pdf
  Synthesis of Ex Ante Evaluations of Rural Development Programme...

  16 Iun 2009 -
  Sinteza evaluărilor ex ante ale programelor de dezvoltare rurală 2007- 2013 Notă de sinteză Studiu comandat de: Comisia Europeană DG Agricultură și Dezvoltare Rurală Echipa principală: Herta Tödtling-Schönhofer (Director de proiect) Bernd Schuh (Coordonator de proiect) Robert Lukesch Jean-Pierre Vercruysse Hannes Wimmer Sebastian Elbe Paul Soto metis GmbH (fosta ÖIR-Managementdienste GmbH)
 • pdf
  mag11_ro

  14 Apr 2009 -
  durabilă a calității vieții în zonele rurale. Lărgirea dezbaterii Situația privind axa Leader în cadrul programului de dezvoltare rurală pentru 2007-2013 a fost subliniată de dna Jose?ne Loriz-Hofmann, șef al unității „Coerența dezvoltării rurale”, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, Comisia Europeană. Această prezentare a fost urmată de o perspectivă globală
 • pdf
  627_ro

  18 Oct 2011 -
  54 Rețeaua europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală 1. Se creează o rețea europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală pentru a sprijini evaluarea programelor de dezvoltare rurală în conformitate cu articolul 51 alineatul (1). Această rețea permite interconectarea părților implicate în evaluarea programelor de dezvoltare rurală. 2. Obiectivul rețelei europene de evaluare pentru
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  05 Mai 2008 -
  programelor 2007 - 2013) adoptate prin Decizia 2006/144/CE a Consiliului din 20 februarie 2006. De dl. José Manuel Sousa Uva, Director, Programe de Dezvoltare Rurală, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, Comisia Europeană 爀Ā 儀䈀匀唀䘀伀䘀匀䨀䈀唀嘀䴀Ā 唀䘀匀䨀唀倀匀䨀䈀䴀Ā ऀ⠀∀ⴀ฀嘀䴀Ā 䨀Ā 吀唀匀嘀䐀唀嘀匀䨀䴀䘀Ā
 • pdf
  ABORDAREA LEADER

  02 Aug 2007 -
  acordat dezvoltării rurale de către Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR (JO L 277, 21.10.2005). (6) Cele 10 noi state membre care au aderat la UE în mai 2004. (7) Fondul European de Orientare i Garantare în Agricultură. (8) Obiectivul 1 din Fondurile Structurale promovează dezvoltarea i modi- ? carea structurală a zonelor a căror dezvoltare a rămas în urmă (perioada
 • pdf
  Master version

  28 Oct 2014 -
  și să analizeze efectele politicii agricole comune. Rețeaua europeană de dezvoltare rurală (ENRD): Rețeaua europeană de dezvoltare rurală a fost înființată în 2008 de către Comisia Europeană pentru a ajuta statele membre să își pună în aplicare programele de dezvoltare rurală în mod eficient. Rețeaua oferă un forum pentru conectarea Europei rurale și servește, de asemenea, drept
 • pdf
  CAP in your country

  21 Mai 2014 -
  1 Aprilie 2014 Contact: DG Agricultură și Dezvoltare Rurală, Unitatea de analiză și perspective ale politicii agricole. Tel: +32-2-29 60109, E-mail: Agri-E1@ec.europa.eu © Uniunea Europeană, 2014. Reproducerea este permisă cu menționarea sursei. R O M Â N I A POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ Politica agricolă comună (PAC) reprezintă răspunsul Europei la nevoia de a avea standarde decente de