Navigation path

Căutare

Loading...
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  20 Sep 2010 -
  cazuri, a fost greu de stabilit dacă o anumită organizație trebuia clasificată drept parte interesată sau grup de reflecție, întrucât acestea sunt extrem de similare. În plus, unele grupuri de reflecție, institute de cercetare și alte părți participante au un interes special (și declarat) pentru agricultură, dezvoltare rurală sau mediu. În plus, decizia Comisiei de a autoriza participarea
 • pdf
  627_ro

  18 Oct 2011 -
  54 Rețeaua europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală 1. Se creează o rețea europeană de evaluare pentru dezvoltare rurală pentru a sprijini evaluarea programelor de dezvoltare rurală în conformitate cu articolul 51 alineatul (1). Această rețea permite interconectarea părților implicate în evaluarea programelor de dezvoltare rurală. 2. Obiectivul rețelei europene de evaluare pentru
 • pdf
  Slide 1

  05 Sep 2014 -
  Agricultură şi dezvoltare rurală PAC în perspectiva anului 2020 Acord politic DG Agricultură și Dezvoltare Rurală Comisia Europeană Cuprins 1. Procesul de reformare a PAC 2. Provocări și obiective strategice 3. Deciziile referitoare la PAC în detaliu 4. Care este etapa următoare? 2 1. Procesul de reformare a PAC 3 În ce stadiu se află procesul de reformare a PAC? 4 12 aprile – 11 iunie
 • pdf
  c-2014-1460_ro

  11 Mar 2014 -
  și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii RO 2 RO EXPUNERE DE MOTIVE 1. CONTEXTUL PROPUNERII Toate opțiunile de politică pentru sprijinul în materie de dezvoltare rurală sunt stabilite în actele de bază referitoare la cadrul strategic comun pentru Fondurile
 • pdf
  com2013-226_ro

  19 Apr 2013 -
  al Parlamentului European și al Consiliului din. privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)3, care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2014, stabilește norme care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru
 • pdf
  628_ro

  18 Oct 2011 -
  financiare din FEADR Contribuția financiară din FEADR la cheltuielile din cadrul programelor de dezvoltare rurală trebuie stabilită pentru fiecare program, cu respectarea plafoanelor stabilite de legislația Uniunii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din FEADR. Articolul 32 Angajamente bugetare În ceea ce privește angajamentele bugetare ale Uniunii pentru programele de dezvoltare rurală,
 • pdf
  2012_ro

  12 Sep 2012 -
  puţineresurse. RANDAMENTULLAGRâUÎNCELEșASE STATEMEMBREfONDATOARE (T/HA) Sursă: Agricultura în Uniunea Europeană: informaţii statistice și economice, publicaţie anuală a Comisiei Europene, Direcţia Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală, diferiţi ani. Având în vedere surplusul de alimente rezultat din productivitatea crescută, în prezent accentul PAC s-a deplasat către: • exploatarea
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_RO

  19 Mai 2011 -
  plase de siguranță • Politica de dezvoltare rurală a fost consolidată cu ajutorul fondurilor și al unor noi instrumente de politică … care funcționează mai bine… • Excedentele sunt de domeniul trecutului • Competitivitatea s a îmbunătățit • Eficiența transferurilor s a îmbunătățit • Agricultură mai sustenabilă • Abordare integrată pentru zonele rurale • Contribuție
 • pdf
  626_ro

  18 Oct 2011 -
  dezvoltării rurale, se propune un sistem comun reconsolidat de monitorizare și de evaluare. Sistemul respectiv urmăreşte (a) să demonstreze progresele și realizările politicii de dezvoltare rurală și să evalueze impactul, eficacitatea, eficiența și relevanța intervențiilor politicii de dezvoltare rurală, (b) să contribuie la o mai bună orientare a sprijinului pentru dezvoltare rurală
 • pdf
  629_ro

  18 Oct 2011 -
  urmăreşte (a) să demonstreze progresele și realizările politicii de dezvoltare rurală și să evalueze impactul, eficacitatea, eficiența și relevanța intervențiilor politicii de dezvoltare rurală, (b) să contribuie la o mai bună orientare a sprijinului pentru dezvoltare rurală și (c) să sprijine un proces comun de învăţare legat de monitorizare și de evaluare. Comisia va întocmi,