Navigation path

Zoeken

Loading...
 • web
  Over deze site - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Over deze site Over deze site Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie. U vindt er informatie over de ontwikkeling en uitvoering van het Europees landbouwbeleid, waarmee de EU de kracht en het concurrentievermogen van de landbouwsector, evenals de duurzame ontwikkeling van het platteland
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Startpagina - Europese Commi...

  06 nov 2014 -
  Taal nl Volg ons op Samen zorgen voor onze roots Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Landbouw is leven Landbouw is onze roots Landbouw is leven Landbouw is onze roots Landbouw is leven Landbouw is onze roots Landbouw is leven Landbouw is onze roots Landbouw is leven Landbouw is onze roots Wat is het GLB? GLB uitgediept Laatste nieuws Europa's landbouwbeleid in een notendop De Europese landbouwers
 • web
  Plattelandsontwikkeling 2014-2020 - Landbouw en plattelandsontw...

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Plattelandsontwikkeling 2014-2020 Plattelandsontwikkeling 2014-2020 Het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling wordt voortdurend aangepast aan de nieuwe uitdagingen van het platteland. De meest recente hervorming werd, tegelijk met de bredere herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU, in december 2013 afgesloten met de goedkeuring
 • web
  Landbouw - Studies over de LMOE - Litouwen

  13 jan 1999 -
  van de productiemiddelen en die van de landbouwproducten is tussen 1992 en 1994 zeer sterk toegenomen, maar daalde in 1995 en 1996, toen de stijging van de prijzen van de productiemiddelen door de dalende inflatie vertraagde, terwijl de prijzen van de landbouwproducten door de verdere deregulering van de landbouwsector stegen. Landbouw en platteland Litouwen is ongeveer even groot als Ierland. Van de
 • web
  Landbouw - Studies over de LMOE - Letland

  13 jan 1999 -
  betalen over het geld dat zij in de landbouw hadden verdiend. Er is geen onroerendgoedbelasting verschuldigd als het betrokken onroerend goed uitsluitend voor landbouwactiviteiten wordt gebruikt. Sinds 1995 krijgen landbouwers een gedeelte van de op dieselolie geheven accijns terugbetaald voor de in de landbouw gebruikte olie. Het pakket ter ondersteuning van landbouw en platteland voor 1998 spitst
 • web
  Newsletter 15

  16 sep 1999 -
  de antwoorden die de commissaris voor Landbouw en visserij, Franz Fischler, gegeven heeft op de vraag waarop het GLB zich in de naaste toekomst zal toespitsen. De in Agenda 2000 voorgestelde hervormingen hebben hoofdzakelijk ten doel het concurrentievermogen van de Europese landbouwsector te stimuleren, de ontwikkeling van het platteland als "tweede pijler" van het GLB te bevorderen en de landbouwers
 • web
  Landbouw - Studies over de LMOE - Hongarije

  13 jan 1999 -
  over het landbouw- en plattelandsbeleid door de “grondbeginselen van het nationale landbouwprogramma” goed te keuren en te publiceren. Doel van dit programma is de landbouwsector voor te bereiden op toetreding tot de EU. Naast het algemene doel het concurrentievermogen te verbeteren zijn de belangrijkste doelstellingen van het programma: het platteland te ontwikkelen levensmiddelen van goede kwaliteit
 • web
  Landbouw - Studies over de LMOE - Algemene samenvatting

  13 jan 1999 -
  aan de landbouw voor eigen levensonderhoud zijn grote uitdagingen voor een toekomstige evenwichtige ontwikkeling van de plattelandseconomieën. Landbouw en milieu Met een aandeel van meer dan 55% in de totale oppervlakte van de LMOE is de landbouw de voornaamste vorm van grondgebruik. Voorts is de sector een belangrijke factor voor het grond-, water- en luchtbeheer (inclusief de biodiversiteit) en voor
 • web
  Landbouw - Newsletter 16

  16 okt 1999 -
  Kleine woordenlijst Met " vredesclausule " wordt de bepaling van de Overeenkomst inzake de landbouw bedoeld volgens welke de steunmaatregelen van het landbouwbeleid van een WTO-land met inachtneming van bepaalde voorwaarden verder mogen worden toegepast gedurende een periode van negen jaar (de zesjarige looptijd van de overeenkomst vanaf 1995, plus drie jaar). Op grond van de " speciale vrijwaringsclausule
 • web
  DG AGRI - Newsletter Speciale editie - 11 maart 1999

  13 mrt 1999 -
  kosten van de hervorming zijn verenigbaar met de beoogde stabilisering van de begroting. Nadat de Raad van Landbouwministers haar werkzaamheden had afgerond, heeft de heer Franz Fischler, Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, in een toelichting het resultaat beschreven als een solide basis voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouwsector van de EU. Het pakket is weliswaar iets