Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  draft-aber_nl

  21 okt 2013 -
  met belangenconflicten uit. 4. Het advies staat in verband met ten minste één Unieprioriteit voor plattelandsontwikkeling en heeft betrekking op ten minste één van de volgende elementen: (a) verplichtingen ten gevolge van uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen of normen inzake een goede landbouw- en milieuconditie van de grond als vastgesteld in titel VI, hoofdstuk I, van Verordening (EU)
 • word
  draft-aber_nl

  15 okt 2013 -
  met belangenconflicten uit. Het advies staat in verband met ten minste één Unieprioriteit voor plattelandsontwikkeling en heeft betrekking op ten minste één van de volgende elementen: verplichtingen ten gevolge van uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen of normen inzake een goede landbouw- en milieuconditie van de grond als vastgesteld in titel VI, hoofdstuk I, van Verordening (EU) nr. [HR/
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_nl

  03 okt 2013 -
  in Europa; • klimaatverandering en de bescherming van grondstoffen; • relaties tussen de verschillende actoren in de voedselketen. 1 Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013 – Publiek debat, samenvatting van de bijdragen: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_nl.pdf Landbouw en plattelandsontwikkeling Landbouw is leven Landbouw is onze roots EEN EERLIJKER,
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_nl

  03 okt 2013 -
  2013 – Publiek debat, samenvatting van de bijdragen: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_nl.pdf Landbouw en plattelandsontwikkeling Landbouw is leven Landbouw is onze roots EEN EERLIJKER GLB OM ONZE VOEDSELVOORRAAD VEILIG TE STELLEN De 500 miljoen Europese consumenten rekenen allemaal op een betrouwbare voorraad voedzame en gezonde voedingsmiddelen voor een
 • pdf
  cap_infosheet_teacher_nl

  03 okt 2013 -
  en vervullen dus een belangrijke rol bij het vrijwaren van de grondstoffen. Landbouw en plattelandsontwikkeling Landbouw is leven Landbouw is onze roots HET GLB IN ONS LEVEN Veel van wat wij dagelijks consumeren en gebruiken, van melk, brood en vlees tot onze groenten, olie en kledij, is afkomstig van een boerderij. Landbouw is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijkse leven, en is uitermate belangrijk
 • pdf
  cap_rollup_milk_nl

  23 sep 2013 -
  Landbouw is leven Landbouw is onze roots ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Landbouw en plattelandsontwikkeling Europa’s Gemeenschappelijk Landbouwbeleid SAMEN ZORGEN VOOR ONZE ROOTS GLB DG-Agri-CAP-Rollup-milk.indd 17
 • pdf
  cap_rollup_sheep_nl

  23 sep 2013 -
  Landbouw is leven Landbouw is onze roots ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Landbouw en plattelandsontwikkeling Europa’s Gemeenschappelijk Landbouwbeleid SAMEN ZORGEN VOOR ONZE ROOTS GLB DG-Agri-CAP-Rollup-sheep.indd 17
 • pdf
  cap_rollup_bread_nl

  23 sep 2013 -
  Landbouw is leven Landbouw is onze roots ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Landbouw en plattelandsontwikkeling Europa’s Gemeenschappelijk Landbouwbeleid SAMEN ZORGEN VOOR ONZE ROOTS GLB DG-Agri-CAP-Rollup-bread.indd 17
 • pdf
  cap_rollup_fork_nl

  23 sep 2013 -
  Landbouw is leven Landbouw is onze roots ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots Landbouw en plattelandsontwikkeling Europa’s Gemeenschappelijk Landbouwbeleid SAMEN ZORGEN VOOR ONZE ROOTS GLB DG-Agri-CAP-Rollup-fork.indd 17
 • pdf
  Gemeenschappelijke Marktordening voor groenten en fruit

  20 aug 2013 -
  of aangesloten leden (en rechtspersonen waarin deze leden een belang hebben) en deze maatregelen eveneens onder de marktordening groenten en fruit kunnen vallen, zal het Productschap Tuinbouw adviseren om deze maatregelen niet te aanvaarden in het kader van de plattelandsontwikkeling. Zo wordt dubbele financiering voorkomen. Verder legt het Productschap Tuinbouw periodiek al haar begunstigden voor subsidies