Navigation path

Zoeken

Loading...
 • web
  Kinderhoek - Europese Commissie

  23 okt 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Biologische landbouw Taal nl Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige delen zijn ook in andere officiële EU-talen vertaald. Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige delen zijn ook in andere officiële EU-talen vertaald. Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige
 • pdf
  organic-farming-infographic1_nl

  20 okt 2014 -
  koopt, kunt u er zeker van zijn dat deze zijn geproduceerd volgens strikte EU-regels inzake milieu en dierenwelzijn, en dat zeregelmatig gecontroleerd worden. INSTANTIE CONTROLE OK 1 2 Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Toolkit - Europese Commissie

  17 okt 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Volg ons op Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Bent u van plan een presentatie te geven over het GLB? Organiseert u een GLB-communicatieactiviteit rond de thema's landbouw en/of plattelandsontwikkeling. In onze Toolkit vindt u gratis communicatiematerialen, van posters en audiovisuele clips tot pop-ups en promotie-items.
 • pdf
  untitled

  08 okt 2014 -
  2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, – gezien artikel 55 van zijn Reglement, – gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A70217/2014), 1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie
 • pdf
  cap_flyer_nl

  26 sep 2014 -
  Het nieuwe GLB is erop gericht boeren in de EU te helpen het platteland nieuw leven in te blazen door werkgelegenheid, ondernemerschap en lokale voedselvoorziening te stimuleren. Europa’s Gemeenschappelijk Landbouwbeleid SAMEN ZORGEN VOOR ONZE ROOTS GLB Landbouw en plattelandsontwikkeling De volgende classificatiesystemen worden gebruikt om de diversificatie van agrarische producten te bevorderen,
 • pdf
  Slide 1

  05 sep 2014 -
  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het GLB tot 2020 Politiek akkoord DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Europese Commissie Overzicht 1. Het GLB-hervormingsproces 2. Beleidsuitdagingen en –doelstellingen 3. De GLB-besluiten in detail 4. En vervolgens? 2 1. Het GLB-hervormingsproces 3 Waar staan we met de hervorming van het GLB? 4 12 april – 11 june 2010 Publiek debat (EU-burgers en organisaties
 • pdf
  untitled

  13 aug 2014 -
  Ares(2014)2316563 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat B. Multilaterale betrekkingen, kwaliteitsbeleid B.5. Afzetbevordering HANDBOEK VOOR DE PROGRAMMA'S TER BEVORDERING VAN DE AFZET VAN LANDBOUWPRODUCTEN IN HET KADER VAN VERORDENING (EG) NR. 3/2008 VAN DE RAAD EN VERORDENING (EG) NR. 501/2008 VAN DE COMMISSIE Versie 7.7.2014 2 1. Achtergrondinformatie,
 • pdf
  untitled

  08 aug 2014 -
  EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat B. Multilaterale betrekkingen, kwaliteitsbeleid B.5. Afzetbevordering Brussel, 30/7/2014 INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE SIGNATUUR "ENJOY! IT'S FROM EUROPE" Te beginnen bij de contracten die worden ondertekend voor afzetbevorderingsprogramma's die in het kader van de tweede indieningsronde van 2014 worden ingediend
 • pdf
  2014_nl

  01 aug 2014 -
  7 L ANDB OUW Het landbouwbeleid van de EU bestaat uit afzetsteun, inkomenssteun en plattelandsontwikkeling. Die drie aspecten staan niet los van elkaar, en om de landbouw duurzaam te houden moeten ze ook samen worden aangepakt. Wat de afzetsteun betreft, is het van belang dat de landbouw weers- en klimaatafhankelijker is dan vele andere sectoren. Bovendien kan de sector nooit onmiddellijk reageren op
 • pdf
  cap-award-2014_nl

  10 jul 2014 -
  CAP COMMUNICATION AWARDS 2014 Vertel ons over uw beste communicatieproject over landbouw, dan maakt u kans op één van de prestigieuze Communicatieprijzen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2014. Landbouw en plattelandsontwikkeling Alle deelnemers krijgen de kans om: • zich aan te sluiten bij het communicatienetwerk van het GLB; • hun communicatieproject onder de aandacht te brengen