Navigation path

Zoeken

Loading...
 • web
  Helpdesk en contact - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Helpdesk en contact Ondervindt u problemen bij het inschrijven? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk. U kunt ons bellen : +32 2 333 59 54. Of e-mailen : . De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00-13.00 uur en van 14.00-17.30 uur CET. Wij behandelen uw verzoek binnen drie werkdagen. Vragen in verband met de inschrijving kunt u ons
 • web
  EUROPA - Landbouw - Publicaties Newsletter

  01 apr 2005 -
  84KB] Nr. 72 - April 2005 Het GLB kan op veel steun rekenen in de EU-25 [ 78KB] Nr. 71 - Februari-Maart 2005 Mariann Fischer Boel schetst haar visie op het GLB tijdens de "Groene Week" in Berlijn [ 338KB] Nr. 70 - December 2004 - Januari 2005 Mariann Fischer Boel, commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, gaat aan het werk [ ]       
 • web
  Landbouw - Studies over de LMOE - Slowakije

  13 jan 1999 -
  adequaat beleidskader voor plattelandsontwikkeling absoluut noodzakelijk is. De eerste stap op weg naar een autonoom en geïntegreerd beleid op dit gebied is in 1995 gezet met de oprichting van het Bureau voor plattelandsontwikkeling. In 1998 heeft het Slowaakse ministerie van Landbouw zijn “visie op plattelandsontwikkeling in Slowakije” geschetst in een conceptnota waarin op vooruitstrevende wijze
 • web
  Landbouw - Newsletter

  16 jun 1998 -
  beheer van de handel in landbouwproducten: certificaten)  [   ]   Nr. 23 - Juni 2000 (Handel in landbouwproducten met de LMOE’s / Rijst)  [   ]   Nr. 22 - Mei 2000 (Toetredingsonderhandelingen / Voorlichtingsacties)  [   ]   Nr. 21 - Maart/April 2000 (Plattelandsontwikkeling / Biologische landbouw)  [   ]   Nr. 20 - Februari 2000 (SAPARD / Plattelandsontwikkeling)  [   ]   Nr.
 • pdf
  60_nl

  28 jan 2004 -
  over plattelandsontwikkeling. De eerste vond in 1996 in Cork (Ierland) plaats en hielp vorm te geven aan Agenda 2000 en aan het beleid inzake plattelandsontwikkeling als tweede pijler van het GLB. De conferentie werd geopend door Z.K.H. Don Felipe de Borbón y Grecia, prins van Asturi 0xC3 . Tot de circa 1 100 deelnemers behoorden verscheidene ministers, de commissarissen voor landbouw, plattelandsontwikkeling
 • web
  Newsletter 15

  16 sep 1999 -
  ingediend), vlas en hennep (idem), suiker (voordat quotaregeling in 2000/2001 afloopt), groenten en fruit (rapport vóór einde 2000 over het functioneren van gemeenschappelijke marktordening). Plattelandsontwikkeling De landbouw speelt een steeds belangrijkere rol bij de bescherming van het milieu, maar de economische betekenis van de sector, gemeten naar werkgelegenheid en aandeel in het regionale
 • web
  EUROPA - Landbouw - Publicaties Newsletter

  01 apr 2005 -
      nl      > > Newsletter                     2006 Nr. 80: Hervorming van de marktordening voor bananen [ ]  Nr. 79: Commissieverslagen over nationale maatregelen gericht op de coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen (GG-gewassen) en de conventionele en biologische landbouw [ ]   Speciale uitgave: "Plattelandsontwikkeling ten dienste van werkgelegenheid en groei" [ 72KB
 • web
  DG AGRI - Newsletter Speciale editie - 11 maart 1999

  13 mrt 1999 -
  kosten van de hervorming zijn verenigbaar met de beoogde stabilisering van de begroting. Nadat de Raad van Landbouwministers haar werkzaamheden had afgerond, heeft de heer Franz Fischler, Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, in een toelichting het resultaat beschreven als een solide basis voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouwsector van de EU. Het pakket is weliswaar iets
 • pdf
  Newsletter 53

  22 mei 2003 -
  over het kader voor een nieuwe overeenkomst inzake de landbouw. Pascal Lamy, Europees handelscommissaris, en Franz Fischler, Europees commissaris voor landbouw, plattelandsontwikkeling en visserij, betreurden dat het tijdpad niet is gerespecteerd, maar beklemtoonden dat de inspanningen van de EU om tot een bevredigend pakket voor de landbouw te komen, zullen worden verdubbeld. In een De Commissie „ploegt
 • web
  Verklaring over de bescherming van de privacy van vragensteller...

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Contact Verklaring over de bescherming van de privacy van vragenstellers De specifieke CONTACT e-Service De dienst van de Commissie die zorg draagt voor deze CONTACT e-Service, zal uw persoonsgegevens slechts verzamelen voor zover dat nodig is om uw verzoek te behandelen en u een antwoord te sturen. Als deze dienst uw vraag niet kan beantwoorden, zal hij deze