Navigation path

Zoeken

Loading...
 • word
  1110_nl

  05 nov 2014 -
  verband met het landbouwbedrijf; specifiek advies voor landbouwers die zich voor het eerst vestigen, met inbegrip van advies inzake economische en ecologische duurzaamheid. Zo neen, dan kan de steun niet worden geacht in overeenstemming te zijn met de staatssteunregels. Houdt het advies over één of meer van de in vraag 3.2 genoemde opties verband met ten minste één Unieprioriteit voor plattelandsontwikkeling?
 • word
  1111_cooperation_nl

  05 nov 2014 -
  1.1.11. FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR SAMENWERKING IN DE LANDBOUWSECTOR Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van staatssteunmaatregelen ter bevordering van samenwerking in de landbouwsector, als beschreven in afdeling 1.1.11 van de richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. SOORT STEUN
 • word
  20_nl

  05 nov 2014 -
  2. FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR DE BOSBOUWSECTOR Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de bosbouw, als beschreven in hoofdstuk 2 van deel II van de richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. Gelieve, naast dit formulier inzake steun voor
 • word
  26_nl

  05 nov 2014 -
  2.6. FORMULIER AANVULLENDE INFORMATIE INZAKE STEUN VOOR SAMENWERKING IN DE BOSBOUWSECTOR Dit formulier moet worden gebruikt voor de aanmelding van staatssteunmaatregelen waarmee samenwerking in de bosbouwsector wordt beoogd, als beschreven in afdeling 2.6 van de richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020. Gaat het evenwel
 • word
  310_nl

  05 nov 2014 -
  partners, van andere dan de in artikel 2, punt 19, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 omschreven strategieën voor lokale ontwikkeling waarbij één of meer prioriteiten van de Unie voor plattelandsontwikkeling worden aangepakt; diversificatie van landbouwactiviteiten naar activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke integratie, een door de gemeenschap gesteunde landbouw en onderwijs
 • pdf
  organic-farming-infographic4_nl

  03 nov 2014 -
  in de biologische keten die het logo wil gebruiken, moet deze controles ondergaan. Bijvoorbeeld de fabrikant die appelsap van mij gaat maken. De winkelier die mij aan jou of je gezin verkoopt. BIOLOGISCHE LANDBOUW IN EUROPA CONTROLE Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • pdf
  organic-farming-infographic3_nl

  03 nov 2014 -
  voor beroeps- of sectorale organisaties om te werken aan een groter bewustzijn onder consumenten van biologische productie, controles en logo’s in de EU. Alle soorten stimuleringsactiviteiten op de interne markt en in landen buiten de EU komen in aanmerking. Doorgaans financieren de EU-fondsen tot 50 %, betaalt de aanvrager ten minste 20 %, en cofinancieren de lidstaten de rest. Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • pdf
  organic-farming-infographic2_nl

  31 okt 2014 -
  n a d a e n d e V S o . a . A r g e n t ini ë , P er u e n T u n e s ië ec.europa.eu/agriculture/organic Overig EU 41 % VS 44 % CANADA 4 % JAPAN 2 % EX P O R T I M P T R O S I GOLOIB C H E P R O D U C T E N Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • web
  Financiering door de EU - Europese Commissie

  23 okt 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Biologische landbouw Taal nl Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige delen zijn ook in andere officiële EU-talen vertaald. Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige delen zijn ook in andere officiële EU-talen vertaald. Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige
 • web
  Biologische landbouw - Europese Commissie

  23 okt 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Biologische landbouw Taal nl Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige delen zijn ook in andere officiële EU-talen vertaald. Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige delen zijn ook in andere officiële EU-talen vertaald. Alles op deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits. Sommige