Loading...
Vul hier uw zoekterm(en) in
Landbouw en plattelandsontwikkeling
Type
Beperkt
AGRICULTURE
Taal
Nederlands
Plaats
overal op de pagina
Sorteren op
date
Filteren op
All

Resultaat 41 – 50 van 339 resultaten voor Landbouw en plattelandsontwikkelingRSS Feed
 • pdf
  untitled

  en betreffende natuurbeheer (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 85). 23 Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80). NL 40 NL verzamelaanvragen in de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23). 17 Verordening (EU) nr. 229/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de NL 15 NL begrotingsjaar
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  XA) Regio VLAAMS GEWEST Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde Subsidie terugbetaling controlekost bio Rechtsgrondslag Besluit tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende
  28 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  de toepassing ervan te verlengen. De Commissie kan te allen tijde besluiten deze richtsnoeren te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is om met het mededingingsbeleid verband houdende redenen, om rekening te houden met andere takken van het Uniebeleid, zoals beleidsoverwegingen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of de gezondheid van mens of dier, en met internationale verplichtingen, of
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  In dit verband moeten, om te zorgen voor samenhang tussen maatregelen voor plattelandsontwikkeling die uit het ELFPO worden gecofinancierd, maatregelen die met aanvullende nationale middelen worden gefinancierd of maatregelen voor plattelandsontwikkeling die uitsluitend met staatssteun worden gefinancierd, de in deze verordening vastgestelde regels zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de regels
  21 Feb 2014
 • word
  draft-gl-2_nl

  De Commissie kan te allen tijde besluiten deze richtsnoeren te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is om met het mededingingsbeleid verband houdende redenen, om rekening te houden met andere takken van het Uniebeleid, zoals beleidsoverwegingen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of de gezondheid van mens of dier, en met internationale verplichtingen, of om iedere andere gerechtvaardigde
  21 Feb 2014
 • word
  draft-aber-2_nl

  Het advies moet verband houden met ten minste één Unieprioriteit voor plattelandsontwikkeling overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1305/2013 en betrekking hebben op ten minste één van de volgende elementen: verplichtingen ten gevolge van de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen of normen inzake een goede landbouw- en milieuconditie als bedoeld in titel VI, hoofdstuk 1, van
  20 Feb 2014
 • web
  Cookies - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Cookies Cookies Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht
  11 Feb 2014
 • web
  Raadpleging over de herziening van het Europees beleid voor bio...

  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Raadplegingen Raadpleging over de herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw Titel Herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw – Openbare raadpleging   Beleidsterrein Landbouw   Doelgroepen Alle burgers, organisaties en overheden met belangstelling voor een herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw,
  11 Feb 2014
 • web
  Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste ui...

  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Raadplegingen Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst Titel Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst   Beleidsterrein Landbouw   Doelgroepen Alle burgers, organisaties en overheden in de Europese Unie en daarbuiten met belangstelling
  11 Feb 2014