Navigation path

Zoeken

Loading...
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid voor scholen - Europese Commis...

  15 apr 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Volg ons op GLB voor scholen Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots "Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) weerspiegelt het streven van de Europese gemeenschap naar een beleid dat kwaliteitsvolle voeding, een gezond beheer van grondstoffen en een gebalanceerde ontwikkeling van het platteland garandeert. Het is
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Herziening - Europese Commis...

  15 apr 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Volg ons op Herziening GLB Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Wat betekent de GLB-herziening voor mij? "Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid weerspiegelt het streven van de Europese gemeenschap naar een beleid dat kwaliteitsvolle voeding, een gezond beheer van grondstoffen en een gebalanceerde ontwikkeling van het
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Contact - Europese Commissie

  15 apr 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Volg ons op Contact Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Bedankt voor uw bezoek aan de website over de GLB-herziening 2013. Bent u van plan een presentatie te geven over het GLB? Als u een GLB-communicatieactiviteit organiseert rond de thema's landbouw en/of plattelandsontwikkeling, kunt u gratis materialen downloaden
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Pershoek - Europese Commissi...

  15 apr 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Volg ons op Pershoek Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Audiovisueel materiaal Gedrukt materiaal Recentste persmaterialen, speeches, rapporten en Sociale media Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Volg ons op Laatste bijwerking: 15/04/2014
 • web
  Contact - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  04 apr 2014 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Contact Contact Hebt u vragen? Op de van de Commissie is heel wat informatie te vinden over de verschillende aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.   Wij verzoeken u echter om, alvorens contact met ons op te nemen, de
 • pdf
  untitled

  24 mrt 2014 -
  Ook andere thematische subprogramma's kunnen in zekere mate relevant zijn voor de biologische landbouw, zoals die betreffende kleine landbouwbedrijven en korte toeleveringsketens. Er zij op gewezen dat de lidstaten verplicht zijn ten minste 30 % van de totale bijdrage die uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling aan elk 10 Verordening (EU) nr. 1305/2013. 11 Zie het onderzoek "Use
 • pdf
  untitled

  24 mrt 2014 -
  kunnen veroorzaken; 2 Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15). NL 8 NL (d) mestmethoden moeten in alle stadia van het houderijproces omkeerbaar
 • pdf
  untitled

  24 mrt 2014 -
  de beginselen van artikel 32 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het Financieel Reglement). Zoals op grond van het Financieel Reglement vereist is, heeft de directeur-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling de organisatorische structuur en de systemen voor interne controle ingesteld die passen
 • pdf
  Citizens' summaries tool box

  21 mrt 2014 -
  evenals de contacten met landen buiten de EU. • Er komt betere informatie over EU-initiatieven voor plattelandsontwikkeling en landbouw, om biologische landbouw te stimuleren. De banden tussen onderzoeks- en innovatieprojecten en biologische productie worden aangehaald. Het gebruik van biologisch voedsel, bijvoorbeeld op scholen en in overheidscontracten, wordt bevorderd. WANNEER GAAT HET VOORSTEL
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  moet bieden met de nationale 11 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487). NL 13 NL omstandigheden rekening te houden en dat op de synergie