Loading...
Vul hier uw zoekterm(en) in
Landbouw en plattelandsontwikkeling
Type
Beperkt
AGRICULTURE
Taal
Nederlands
Plaats
overal op de pagina
Sorteren op
date
Filteren op
All

Resultaat 31 – 40 van 339 resultaten voor Landbouw en plattelandsontwikkelingRSS Feed
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Toolkit - Europese Commissie

  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Volg ons op Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Bent u van plan een presentatie te geven over het GLB? Organiseert u een GLB-communicatieactiviteit rond de thema's landbouw en/of plattelandsontwikkeling. In onze Toolkit vindt u gratis communicatiematerialen, van posters en audiovisuele clips tot pop-ups en promotie-items.
  15 Apr 2014
 • web
  Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Pershoek - Europese Commissi...

  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Volg ons op Pershoek Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Audiovisueel materiaal Gedrukt materiaal Recentste persmaterialen, speeches, rapporten en Sociale media Europa's Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB Samen zorgen voor onze roots Volg ons op Laatste bijwerking: 15/04/2014
  15 Apr 2014
 • web
  Contact - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Contact Contact Hebt u vragen? Op de van de Commissie is heel wat informatie te vinden over de verschillende aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.   Wij verzoeken u echter om, alvorens contact met ons op te nemen, de
  04 Apr 2014
 • pdf
  untitled

  Ook andere thematische subprogramma's kunnen in zekere mate relevant zijn voor de biologische landbouw, zoals die betreffende kleine landbouwbedrijven en korte toeleveringsketens. Er zij op gewezen dat de lidstaten verplicht zijn ten minste 30 % van de totale bijdrage die uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling aan elk 10 Verordening (EU) nr. 1305/2013. 11 Zie het onderzoek "Use
  24 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  kunnen veroorzaken; 2 Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15). NL 8 NL (d) mestmethoden moeten in alle stadia van het houderijproces omkeerbaar
  24 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  de beginselen van artikel 32 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (het Financieel Reglement). Zoals op grond van het Financieel Reglement vereist is, heeft de directeur-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling de organisatorische structuur en de systemen voor interne controle ingesteld die passen
  24 Mar 2014
 • pdf
  Citizens' summaries tool box

  evenals de contacten met landen buiten de EU. • Er komt betere informatie over EU-initiatieven voor plattelandsontwikkeling en landbouw, om biologische landbouw te stimuleren. De banden tussen onderzoeks- en innovatieprojecten en biologische productie worden aangehaald. Het gebruik van biologisch voedsel, bijvoorbeeld op scholen en in overheidscontracten, wordt bevorderd. WANNEER GAAT HET VOORSTEL
  21 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  moet bieden met de nationale 11 Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487). NL 13 NL omstandigheden rekening te houden en dat op de synergie
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1460 final ANNEXES 1 to 2 BIJLAGEN bij Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot invoering van overgangsbepalingen NL 2 NL BIJLAGE I Tabel ter weergave
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  en bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven De lidstaten leggen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's de duur en de inhoud vast van de korte uitwisselingen op landbouw- en bosbouwbeheersniveau, alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Dergelijke programma's en bezoeken staan vooral in het teken van duurzame landbouw-
  11 Mar 2014