Navigation path

Zoeken

Loading...
 • word
  310_nl

  06 aug 2015 -
  en private partners, van andere dan de in artikel 2, punt 19, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 omschreven strategieën voor lokale ontwikkeling waarbij één of meer prioriteiten van de Unie voor plattelandsontwikkeling worden aangepakt; j) diversificatie van landbouwactiviteiten naar activiteiten op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijke integratie, een door de gemeenschap gesteunde landbouw
 • pdf
  leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-2014-2020_nl

  21 jul 2015 -
  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het monitoring- en evaluatiekader voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020 Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http:/europa.eu). Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2015 ISBN 978-92-79-48209-0 (onlineversie) ISBN 978-92-79-48208-3 (gedrukte versie) doi:10.2762/089474 (onlineversie) doi:10.2762/
 • web
  Goede voorbeelden - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  23 jun 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Goede voorbeelden Blader hier door projecten die zijn voorgedragen voor de . # Click on a project to read more about it PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
 • web
  Plattelandsontwikkeling 2014-2020 - Landbouw en plattelandsontw...

  15 jun 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Plattelandsontwikkeling 2014-2020 Plattelandsontwikkeling 2014-2020 Het EU-beleid voor plattelandsontwikkeling wordt voortdurend aangepast aan de nieuwe uitdagingen van het platteland. De meest recente hervorming werd, tegelijk met de bredere herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU, in december 2013 afgesloten met de goedkeuring
 • pdf
  untitled

  29 mei 2015 -
  de kwaliteit van het betrokken product of het productieproces, de toegevoegde waarde van primaire producten van de landbouw te verhogen en meer marktkansen te scheppen. V/B.1.14 Art. 33 c) maatregelen om de kwaliteit van de landbouwproductie en van de landbouwproducten te verbeteren door: steun voor producentengroeperingen voor activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering betreffende
 • web
  Het EU-landbouwbeleid in uw land - Landbouw en plattelandsontwi...

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Het EU-landbouwbeleid in uw land Het EU-landbouwbeleid in uw land Met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) garandeert de EU een billijk inkomen voor de 12 miljoen Europese boeren, en een stabiele, gevarieerde en veilige voedselvoorziening voor de 500 miljoen inwoners van de EU. Door de recente hervorming speelt de landbouw ook een belangrijkere rol in
 • web
  Over deze site - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Over deze site Over deze site Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie. U vindt er informatie over de ontwikkeling en uitvoering van het Europees landbouwbeleid, waarmee de EU de kracht en het concurrentievermogen van de landbouwsector, evenals de duurzame ontwikkeling van het platteland
 • web
  In het kort - Publiekssamenvattingen van beleidsinitiatieven va...

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Publiekssamenvattingen In het kort - Publiekssamenvattingen van beleidsinitiatieven van de Commissie Documenten van de Europese Commissie zijn vaak erg technisch, en staan vol met termen die je in het dagelijks leven nooit hoort. Maar het is belangrijk dat ook niet-specialisten het Commissiebeleid kunnen begrijpen. Daarom wordt van alle belangrijke beleidsdocumenten
 • web
  Contact - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl Contact Contact Hebt u vragen? Op de van de Commissie is heel wat informatie te vinden over de verschillende aspecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.   Wij verzoeken u echter om, alvorens contact met ons op te nemen, de
 • web
  GLB-communicatieprijzen - Landbouw en plattelandsontwikkeling

  22 apr 2015 -
  Landbouw en plattelandsontwikkeling Taal nl GLB-communicatieprijzen De GLB-communicatieprijzen hebben tot doel de allerbeste praktijkvoorbeelden op het gebied van communicatie met betrekking tot het Gemeenschappelijk landbouwbeleid onder de aandacht te brengen. Er kunnen in drie categorieën initiatieven worden ingediend, namelijk Communicatie met belanghebbenden, Publiekscommunicatie en Innovatieve