Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  EN

  10 dec 2010 -
  dan zuivelproducten. Het veiligheidsnet heeft toen zijn nut als instrument voor de oplossing van crises bewezen. De crisis heeft echter ook aangetoond dat de melksector op bepaalde punten onvoldoende marktgericht werkt. De commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling heeft daarom besloten een deskundigengroep op hoog niveau voor de melksector (HLG – High Level Group) op te richten die de taak
 • pdf
  EN

  17 aug 2011 -
  met de regionale bevoegdheden In Vlaanderen werden de bevoegdheden van de Gemeenschap en het Gewest gefusioneerd onder de Vlaamse overheid. Landbouw en Plattelandsontwikkeling De bevoegdheden op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling werden progressief overgedragen aan de gewesten (Speciale wet op de hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd door de wetten van 8 augustus
 • pdf
  untitled

  13 jun 2014 -
  deze bepaling. Tabel 2. Feitelijke leveringen van koemelk in 2013 op basis van contracten waarover collectief werd onderhandeld 6 Externe studie door Ernst & Young voor het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie. Zie: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm 7 Artikel 164 en 165 van Verordening (EU) nr. 1308/2013. 7 Lidstaat Volume
 • pdf
  Gemeenschappelijke Marktordening voor groenten en fruit

  20 aug 2013 -
  of aangesloten leden (en rechtspersonen waarin deze leden een belang hebben) en deze maatregelen eveneens onder de marktordening groenten en fruit kunnen vallen, zal het Productschap Tuinbouw adviseren om deze maatregelen niet te aanvaarden in het kader van de plattelandsontwikkeling. Zo wordt dubbele financiering voorkomen. Verder legt het Productschap Tuinbouw periodiek al haar begunstigden voor subsidies
 • pdf
  strategy-flanders_4_nl

  31 aug 2011 -
  landbouw in het kader van het Besluit Vlaamse regering van 27 oktober 2006 Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOII) in het kader van Verordening 1698/2005: maatregel 214-F hectaresteun voor de biologische landbouwproductie en 111-D opleidingen in de biologische landbouw, zijnde de omschakelingsplannen en begeleidingen Besluiten aangaande de geïntegreerde productie voor pitfruit - Koninklijk
 • pdf
  EN

  08 dec 2010 -
  zodat zij uiteindelijk een superheffing moeten betalen. In deze lidstaten is een zachte landing mogelijk niet verzekerd. 2.3. Verwachte evolutie en gevoeligheidsanalyse De evolutie van de melkproductie na afschaffing van de quota is afhankelijk van een aantal factoren: de vorm van het GLB na 2013 (marktmaatregelen, rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkeling), productiekosten, milieuverplichtingen,