Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  Master version

  28 okt 2014 -
  voor diergezondheid of in de lijst in de bijlage bij Beschikking 2009/470/EG van de Raad Doorlopend actieplan voor vereenvoudiging: In een werkdocument van oktober 2006 heeft het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Commissie een actieplan voor de vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opgesteld. In het actieplan worden de aangevatte projecten voor vereenvoudiging
 • pdf
  untitled

  20 mei 2014 -
  contract betreft een evaluatie van de maatregelen die zijn vastgesteld in de bovengenoemde wetgeving inzake de EU-rundvleesetiketteringsregels, met name die van de verplichte en de facultatieve etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en de regels inzake controles. 2.1.2. Doelstellingen van de evaluatie Het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Commissie (hierna DG