Loading...
Vul hier uw zoekterm(en) in
Landbouw en plattelandsontwikkeling
Type
Beperkt
AGRICULTURE
Taal
Nederlands
Plaats
overal op de pagina
Sorteren op
relevance
Filteren op
Beleidsterreinen

Resultaat 1 – 10 van 70 resultaten voor Landbouw en plattelandsontwikkelingRSS Feed
 • pdf
  untitled

  de toepassing ervan te verlengen. De Commissie kan te allen tijde besluiten deze richtsnoeren te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is om met het mededingingsbeleid verband houdende redenen, om rekening te houden met andere takken van het Uniebeleid, zoals beleidsoverwegingen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of de gezondheid van mens of dier, en met internationale verplichtingen, of
  21 Feb 2014
 • word
  draft-gl-2_nl

  De Commissie kan te allen tijde besluiten deze richtsnoeren te wijzigen wanneer dit noodzakelijk is om met het mededingingsbeleid verband houdende redenen, om rekening te houden met andere takken van het Uniebeleid, zoals beleidsoverwegingen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of de gezondheid van mens of dier, en met internationale verplichtingen, of om iedere andere gerechtvaardigde
  21 Feb 2014
 • pdf
  Plattelandsontwikkeling 2007-2013

  1698/2005) Maatregelcode 126 Evaluatievragen In welke mate hebben de ondersteunde investeringen door het herstellen en/of het behoud van het agrarisch productiepotentieel bijgedragen aan de economische prestaties van landbouwbedrijven? In welke mate hebben de ondersteunde investeringen bijgedragen aan het verbeteren van het concurrentievermogen van de landbouw- en bosbouwsector? Maatregel Landbouwers
  07 Feb 2007
 • pdf
  Plattelandsontwikkeling 2007-2013

  Plattelandsontwikkeling 2007-2013 HANDBOEK VOOR EEN GEMEENSCHAPPELIJK TOEZICHT- EN EVALUATIEKADER Richtsnoer September 2006 Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling 2 INHOUD 1. EEN MEER STRATEGISCHE BENADERING VAN PLATTELANDSONTWIKKELING.4 2. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE AANPAK VAN TOEZICHT EN EVALUATIE .5 3. DE DOELSTELLINGENHIËRARCHIE EN INDICATOREN.6 De doelstellingenhiërarchie.7 Cemeenschappelijke
  07 Feb 2007
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  de breedbandtoegang5. Deze mededeling kadert in het beleidsdebat over hoe de plattelandsontwikkeling bijdraagt tot de Lissabonstrategie en het communautaire ICT-beleid. Een door het DG Landbouw en plattelandsontwikkeling bestelde studie over de beschikbaarheid van toegang tot 1 COM(2007) 803 van 11.12.2007. 2 SPEECH/07/311 door mevr. Mariann Fischer Boel, lid van de Commissie. 3 COM(2008) 800 van 26.11.2008.
  04 Mar 2009
 • pdf
  factsheet-single-payment-scheme_nl

  Europese Commissie, 1049 Brussel, BELGIË - Tel. +32 22991111 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAATGENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING DE BEDRIJFSTOESLAGREGELING Bij de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) in 2003 werd een nieuw systeem voor rechtstreekse steun aan landbouwers ingevoerd, namelijk de bedrijfstoeslagregeling (BTR). De BTR verving het merendeel
  30 Aug 2012
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  Uw bijdrage wordt dan beschouwd als het standpunt van uw organisatie. De uiterste antwoordtermijn is 20/3/2013. Antwoorden dienen, bij voorkeur via e-mail, te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dienst M.2 Mededinging Wetstraat 130 05/94A B-1049 Brussel België E-mail: agri-state-aid-consultation@ec.europa.eu Fax:
  15 Jan 2013
 • pdf
  folder_nl

  en steun voor de afzetbevordering. Weet u wat de Europese Unie doet om de diversiteit van haar talrijke kwaliteitsproducten te beschermen? Europa: de smaak van kwaliteit Europa zet de diversiteit van zijn kwaliteitsproducten kracht bij Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Wil u meer weten over de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot het kwaliteitsbeleid? Afspraak
  05 Jul 2011
 • pdf
  leaflet2010_nl

  Daarbovenop moedigt de EU de lidstaten aan om meer hout uit bossen op een duurzame manier te gebruiken en het gebruik van hout e?ciënter te maken. Hoe helpt het landbouwbeleid van de EU bij deze overgang? Het vergroenen van onze energiebevoorrading De rol van bio-energie uit bosen landbouw Europese Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling
  04 Aug 2010
 • pdf
  23_nl

  Reageert u namens een geregistreerde organisatie, vermeld dan naam, adres en inschrijvingsnummer van uw organisatie bij het onderdeel "Uw gegevens" op pagina 4. Uw bijdrage wordt dan beschouwd als het standpunt van uw organisatie. De uiterste antwoordtermijn is 20/3/2013. Antwoorden dienen, bij voorkeur via e-mail, te worden gericht aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling
  12 Apr 2013