Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  Evaluation of CAP measures applied to the dairy sector

  09 jul 2012 -
  zijn gedaald. Vraag 10.1: In welke mate stroken de GLB-maatregelen voor de zuivelsector met de maatregelen inzake plattelandsontwikkeling en de nationale steun die overeenkomstig de toepasselijke EU-regels wordt toegekend? ? Er is een goede samenhang tussen de GLB-maatregelen voor de zuivelsector, de maatregelen inzake plattelandsontwikkeling en de verleende staatssteun. ? De eerste pijler van het GLB,
 • pdf
  summary_nl

  20 okt 2011 -
  gebieden zou negatieve gevolgen voor het milieu hebben. Het beleid toespitsen op milieumaatregelen van het type plattelandsontwikkeling zou deze problemen verlichten, maar zou niet bijdragen aan de verbetering van de duurzaamheid van de landbouw in de hele EU. Het uitfaseren van de rechtstreekse betalingen zou leiden tot het faillissement van veel landbouwbedrijven en zou de leefbaarheid van de plattelandsgebieden
 • pdf
  EN

  30 mei 2008 -
  steunregelingen voor landbouwers VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de hand van wijzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 320/2006, (EG) nr. 1234/2007, (EG) nr. 3/2008 en (EG) nr. […]/2008 VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling