Loading...
Vul hier uw zoekterm(en) in
Landbouw en plattelandsontwikkeling
Type
Beperkt
AGRICULTURE
Taal
Nederlands
Plaats
overal op de pagina
Sorteren op
relevance
Filteren op
Het GLB

Resultaat 1 – 10 van 22 resultaten voor Landbouw en plattelandsontwikkelingRSS Feed
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  dan wel een denktank was aangezien er zich tussen beide categorieën een grijze zone bevindt. Bovendien hebben een aantal denktanks, onderzoeksinstellingen en overige deelnemers die aan het debat hebben deelgenomen, bijzondere belangen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of milieu, Het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 – Publiek debat -12- Samenvatting van de bijdragen wat zij
  20 Sep 2010
 • pdf
  Slide 1

  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het GLB tot 2020 Politiek akkoord DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Europese Commissie Overzicht 1. Het GLB-hervormingsproces 2. Beleidsuitdagingen en –doelstellingen 3. De GLB-besluiten in detail 4. En vervolgens? 2 1. Het GLB-hervormingsproces 3 Waar staan we met de hervorming van het GLB? 4 12 april – 11 june 2010 Publiek debat (EU-burgers en organisaties
  05 Sep 2014
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_NL

  Bron: Europese Commissie - DG Landbouw en plattelandsontwikkeling 7 3. Waarom hebben wij een hervorming nodig? Om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen Economische uitdagingen • Voedselzekerheid • Prijsschommeling en • Economische crisis 8 Recente trends in de marktprijzen voor sommige producten Bronnen: Europese Commissie - DG Landbouw en plattelandsontwikkeling en de Wereldbank euro
  19 May 2011
 • pdf
  2012_nl

  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het gemeenschappelijk landbouwbeleid Een partnerschap tussen Europa en zijn landbouwers © Europese Commissie Woord vooraf Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) slaat een brug tussen een wereld die steeds verder verstedelijkt en een landbouw die van steeds groter strategisch belang wordt. Daarom heb ik voorgesteld om door middel van een vernieuwd gemeenschappelijk
  12 Sep 2012
 • pdf
  EN

  nodige doen om de structurele diversiteit van de landbouwsystemen te behouden, de voorwaarden voor de kleine boerderijen verbeteren en de lokale markten ontwikkelen, 8 Bron: Europese Commissie - DG Landbouw en plattelandsontwikkeling, gebaseerd op gegevens van Eurostat over de nationale rekeningen en de landbouwrekeningen. NL 9 NL aangezien de heterogene landbouwbedrijfsstructuren en productiesystemen
  23 Nov 2010
 • pdf
  625_nl

  steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)22 zijn aangewezen, maar niet overeenkomstig artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. [.] van het Europees Parlement en de Raad van …. inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)23 [POV] worden aangewezen. (31) Voor jonge landbouwers
  19 Oct 2011
 • pdf
  untitled

  en bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven De lidstaten leggen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's de duur en de inhoud vast van de korte uitwisselingen op landbouw- en bosbouwbeheersniveau, alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Dergelijke programma's en bezoeken staan vooral in het teken van duurzame landbouw-
  11 Mar 2014
 • pdf
  627_nl

  van het concurrentievermogen van alle soorten landbouw en verhogen van de rendabiliteit van landbouwbedrijven TD 3: verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen PO-prioriteit 3: bevorderen van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw TD 3: verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen 2-3.1. Het opzetten
  18 Oct 2011
 • pdf
  Newsletter

  Vraag 2 – Wat verwachten burgers van de landbouw? Vanuit alle lagen van de samenleving denkt men eender over wat de hoofddoelstellingen van de landbouw in de EU moeten zijn: • verstrekken van veilige, gezonde voedingsmiddelen tegen transparante en betaalbare prijzen; • duurzaam gebruik van de grond garanderen; • activiteiten die kracht bijzetten aan de plattelandsgemeenten en het platteland;
  10 Jan 2011
 • pdf
  com2013-226_nl

  NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.4.2013 COM(2013) 226 final 2013/0117 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) Nr. [.] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014
  19 Apr 2013