Navigation path

Zoeken

Loading...
 • pdf
  CAP debate – outline for Summary Report

  20 sep 2010 -
  dan wel een denktank was aangezien er zich tussen beide categorieën een grijze zone bevindt. Bovendien hebben een aantal denktanks, onderzoeksinstellingen en overige deelnemers die aan het debat hebben deelgenomen, bijzondere belangen op het gebied van landbouw, plattelandsontwikkeling of milieu, Het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 – Publiek debat -12- Samenvatting van de bijdragen wat zij
 • pdf
  Slide 1

  05 sep 2014 -
  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het GLB tot 2020 Politiek akkoord DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling Europese Commissie Overzicht 1. Het GLB-hervormingsproces 2. Beleidsuitdagingen en –doelstellingen 3. De GLB-besluiten in detail 4. En vervolgens? 2 1. Het GLB-hervormingsproces 3 Waar staan we met de hervorming van het GLB? 4 12 april – 11 june 2010 Publiek debat (EU-burgers en organisaties
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_NL

  19 mei 2011 -
  Bron: Europese Commissie - DG Landbouw en plattelandsontwikkeling 7 3. Waarom hebben wij een hervorming nodig? Om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen Economische uitdagingen • Voedselzekerheid • Prijsschommeling en • Economische crisis 8 Recente trends in de marktprijzen voor sommige producten Bronnen: Europese Commissie - DG Landbouw en plattelandsontwikkeling en de Wereldbank euro
 • pdf
  2012_nl

  12 sep 2012 -
  Landbouw en Plattelandsontwikkeling Het gemeenschappelijk landbouwbeleid Een partnerschap tussen Europa en zijn landbouwers © Europese Commissie Woord vooraf Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) slaat een brug tussen een wereld die steeds verder verstedelijkt en een landbouw die van steeds groter strategisch belang wordt. Daarom heb ik voorgesteld om door middel van een vernieuwd gemeenschappelijk
 • pdf
  EN

  23 nov 2010 -
  nodige doen om de structurele diversiteit van de landbouwsystemen te behouden, de voorwaarden voor de kleine boerderijen verbeteren en de lokale markten ontwikkelen, 8 Bron: Europese Commissie - DG Landbouw en plattelandsontwikkeling, gebaseerd op gegevens van Eurostat over de nationale rekeningen en de landbouwrekeningen. NL 9 NL aangezien de heterogene landbouwbedrijfsstructuren en productiesystemen
 • pdf
  625_nl

  19 okt 2011 -
  steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)22 zijn aangewezen, maar niet overeenkomstig artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. [.] van het Europees Parlement en de Raad van …. inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)23 [POV] worden aangewezen. (31) Voor jonge landbouwers
 • pdf
  2014_nl

  01 aug 2014 -
  7 L ANDB OUW Het landbouwbeleid van de EU bestaat uit afzetsteun, inkomenssteun en plattelandsontwikkeling. Die drie aspecten staan niet los van elkaar, en om de landbouw duurzaam te houden moeten ze ook samen worden aangepakt. Wat de afzetsteun betreft, is het van belang dat de landbouw weers- en klimaatafhankelijker is dan vele andere sectoren. Bovendien kan de sector nooit onmiddellijk reageren op
 • pdf
  untitled

  11 mrt 2014 -
  en bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven De lidstaten leggen in hun plattelandsontwikkelingsprogramma's de duur en de inhoud vast van de korte uitwisselingen op landbouw- en bosbouwbeheersniveau, alsmede voor bezoeken aan landbouw- en bosbouwbedrijven als bedoeld in artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Dergelijke programma's en bezoeken staan vooral in het teken van duurzame landbouw-
 • pdf
  627_nl

  18 okt 2011 -
  van het concurrentievermogen van alle soorten landbouw en verhogen van de rendabiliteit van landbouwbedrijven TD 3: verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen PO-prioriteit 3: bevorderen van de organisatie van de voedselketen en van het risicobeheer in de landbouw TD 3: verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen 2-3.1. Het opzetten
 • pdf
  Newsletter

  10 jan 2011 -
  Vraag 2 – Wat verwachten burgers van de landbouw? Vanuit alle lagen van de samenleving denkt men eender over wat de hoofddoelstellingen van de landbouw in de EU moeten zijn: • verstrekken van veilige, gezonde voedingsmiddelen tegen transparante en betaalbare prijzen; • duurzaam gebruik van de grond garanderen; • activiteiten die kracht bijzetten aan de plattelandsgemeenten en het platteland;