Navigation path

Fittex

Loading...
 • pdf
  bp2_mt

  21 Awi 2008 -
  I 00_2006_0673_1_cover_MT.indd 1 31-10-2007 9:00:03 PUNT FOKALI SPEĊJALI L-Innovazzjoni fil-Leader+ MT 5 • 2006 Kummissjoni Ewropea Ⰰ䔀䄀䐀䔀刀଀ ⸀䈀䠀䈀嬀䨀伀䘀 KF?AF?06?002?MT?C ISSN 1830?1126 Isem: Leader (‘Links between Actions for the Development of the Rural Economy’ - Rabtiet bejn l-Azzjonijiet għall-Iżvilupp ta’ l-Ekonomija Rurali) It-tip ta’ programm: Inizjattiva
 • pdf
  bp1_mt

  10 Jan 2008 -
  SPECIAL FOCUS Adding value to local products EN 3 • 2005 European Commission Ⰰ䔀䄀䐀䔀刀଀ ⸀䈀䠀䈀嬀䨀伀䘀 2004-1672-leaderplus3-2005.indd 1 27/6/07 16:14:57 KF?76?06?663?MT?C Isem: Leader (Links between Actions for the Development of the Rural Economy) It-tip ta’ programm: Inizjattiva Komunitarja L-oqsma fil-mira: Leader+ huwa strutturat madwar tliet azzjonijiet: • Azzjoni 1
 • pdf
  bp4_mt

  02 Lul 2009 -
  attivitajiet tal-proġett damu ftit aktar minn 3 snin, minn Lulju 2004 sa Awwissu 2007. 7. Il-baġit ■ Minn baġit totali ta’ EUR 130 000, EUR 97 500 kienu pprovduti mill-FAEGG u EUR 32 500 minn fondi pubbliċi nazzjonali. Id-dettalji ta’ kuntatt tal-GAL Isem il-GAL: Regional Development Company of Parnonas Persuna ta’ kuntatt: Marinos Beretsos Indirizz: Astros Kynouria, GR-22001 Astros Tel.
 • pdf
  bp3_mt

  03 Fra 2009 -
  prattika tal-Leader+ 43 Taqsima tal-produzzjoni tal-inbid tradizzjonali tal-produzzjoni tal-inbid, li hija parti prinċipali mill-wirt kulturali taż-żona. 2. L-attivitajiet ewlenin ■ Iż-żewġ produtturi tal-inbid waqqfu l-kumpanija bi sħab ta’ Floros u Galatsi (Floros and Galatsi partnership) li involviet listabbiliment u l-ifunzjonar ta’ unità integrata tal-produzzjoni tal-inbid ekoloġika.