Navigation path

Fittex

Loading...
 • pdf
  cap_visual_identity_guidelines_mt

  25 Nov 2013 -
  Kampanja ta’ Komunikazzjoni tal-PAK Linji Gwida dwar l-identità viżiva Il-Politika Agrikola Komuni Tal-Ewropa NIEĦDU ĦSIEB L?GĦERUQ TAGĦNA PAK Agriculture and Rural Development Agrikoltura u Żvilupp Rurali LOGO TAL-KAMPANJA Dan huwa l-logo tal-kampanja. Jekk jogħġbok irrispetta ż-żona ta’ protezzjoni indikata bil-kaxxi l-blu. Il-Politika Agrikola Komuni Tal-Ewropa NIEĦDU ĦSIEB L?GĦERUQ
 • pdf
  1

  16 Jan 2013 -
  jew tħassarha, jew jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar il-konsultazzjoni jew dwar xi informazzjoni li tkun ipproċessata fil-kuntest tal-konsultazzjoni, jew dwar id-drittijiet tiegħek, inti mistieden tikkuntattja lit-tim tas-sapport, li jopera taħt ir-responsabbiltà tal-Kontrollur, billi tuża dawn id-dettalji ta’ kuntatt: European Commission DG Agriculture and Rural Development Unit M.2 Competition
 • web
  EUROPA - Agrikoltura - Żvilupp rurali - Leader+ - Avvenimenti -

  06 Mej 2008 -
  Presentation LAG Vorarlberg by Mr Andreas Neuhauser [PPT ] Project information LAG Vorarlberg [PDF ] The priority theme "Making best use of cultural and natural resources": Implementation under Leader+ by Mr Jean-Michel Courades [PPT ] Three thematic approaches towards making best use of natural and cultural resources Approach 1: Interaction between cultural resources and local development in a rural
 • web
  Winners 2014 - Agrikoltura u Żvilupp Rurali

  22 Apr 2015 -
  lill-pubbliku Organizzazzjoni: Young Farmers Association of Seville (ASAJA) Pajjiżi: Spain "Nánási Portéka" - helyi védjegy és márka, Hajdúnánás - "Nánási Portéka" - local trademark and brand, Hajdúnánás Kategorija: Komunikazzjoni lill-pubbliku Organizzazzjoni: EMKA team Pajjiżi: Hungary ESSEDRA: Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas Kategorija: Komunikazzjoni
 • web
  L-Estonja - 50 sena tal-PAK

  15 Mej 2012 -
  01/03/2013 Il-Kummissjoni Ewropea 50 sena tal-PAK mt Segwina fuq: 50 sena tal-PAK - Avvenimenti - L-Estonja - 28/09/2012 TALLINN Round table: Effectiveness and Sustainability of Innovative and Good Practice in Rural Area Development 28/09/2012 Талин Кръгла маса "Ефективност и устойчивост на иновативните и добри практики в развитието
 • web
  EUROPA - Agrikoltura - Żvilupp rurali - Leader+ - Pubblikazzjon...

  24 Awi 2009 -
  of Leader [PDF ] Magazine 7 • 2007 Special focus: Networking in Leader+ [PDF ] Magazine 8 • 2007 Special focus: Governance in Leader+ [PDF ] Magazine 9 • 2008 Special focus: The legacy of Leader+ [PDF ] Magazine 10 • 2008 Special focus: Leader’s contribution to growth and sustainable development [PDF ] Magazine 11 • 2008 Special focus: Leader achievements: A diversity of territorial experience
 • pdf
  INDIKATURI KOMUNI GĦALL-MONITORA..-TA’ L-IPPROGRAMMAR TA’ L-I.V...

  29 Ġun 2005 -
  sottomissjoni tad-data tal-monitoraġġ Kif speċifikat fl-Art. 61 tar-Regolament (KE) Nru 817/2004, l-iskadenza għassottomissjoni lill-Kummissjoni tar-rapporti annwali dwar il-progress għall-programmi ta’ żvilupp rurali (PŻR, Rural Development Programmes) iffinanzjat mit-Taqsima talGaranzija tal-FEGGA hija t-30 ta’ Ġunju ta’ kull sena, u dawn ir-rapporti jkopru s-sena kalendarja preċedenti.
 • pdf
  DocHdl1OnPTR1tmpTarget

  30 Lul 2008 -
  of Regionalism, Londra: Frank Cass, 17-40 Kooiman, Jan: Social-political governance. Overview, re?ections and design, ?: Public Management Review 1(1999), 67-92 Moseley, Malcolm J., ed.: Local partnerships for rural development: The European experiences, Wallingford 2003 Pierre, Jon, ed: 2000: DebatingGovernance.Authority,Steering, and Democracy, Oxford: Oxford University Press Rhodes, Roderick A.W.:
 • pdf
  leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-2014-2020_mt

  26 Mej 2015 -
  Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001). L-Evalwazzjonijiet Rapporti ta’ evalwazzjoni — Politiki tas-suq u tad-dħul http:/ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/index_en.htm Rapporti ta’ evalwazzjoni — L-iżvilupp rurali http:/ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/index_en.htm 22 L-evalwazzjonijiet iservu ta’ sors
 • pdf
  163350_LEADERPLUS_9_MT.indd

  10 Diċ 2008 -
  jinsabu ?: http:/ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/events/index_en.htm Hemm ukoll ћafna aktarinformazzjoniaddizzjonali dwar il-Leader+,kif ukoll frxa ta’għodod interattiviutli li jistgħujinkisbumis-sit web tal-Leader+ kifġej: http:/ec.europa.eu/leaderplus Leader+ Magazine jiġi ppubblikattliet darbiet ?s-sena mill-Osservatorju taż-żoni rurali. Leader (‘Links betweenActions forthe Development