Navigation path

Meklēt

Loading...
 • pdf
  Microsoft Word - vides_progr_2010

  06 Jan 2010 -
  minēts iepriekš punktā (a). Tas attiecas, piemēram, ja vismaz 80 % no ražotāju organizācijas biedriem īsteno pasākumu „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” un pasākumu „Integrētas dārzkopības ieviešana un veicināšana” saskaņā ar Lauku attīstības programmu. 2. VIDES SAUDZĒŠANAS PASĀKUMU PRIORITĀTES ŅEMOT VĒRĀ AUGĻU UN DĀRZEŅU NOZARU SPECIFIKU Ūdens Lauksaimniecība
 • pdf
  Saturs

  08 Feb 2011 -
  lielumanaudas izteiksmēvienība jeb k standarta bruto segums (1 ELV = 840 LVL). ES –Eiropas Savienība LAD –Lauku atbalsta dienests LAP –Lauku attīstības programma LIZ –lauksaimniecībā izmantojamā zeme LLKA –Latvijas Lauksaimniecības kooperat LPKS - Lauksaimniecības īvāsPakalpojumuSabiedrībasKoopat LVAEI –Latvijas valsts agrārās ekonomikas PV –pievienotā vērtība Regula
 • pdf
  EN

  10 Dec 2010 -
  pieprasījumam pēc piena produktiem, ko izraisīja īpaši augstās cenas 2007. gadā. Drošības tīkla instrumenti izrādījās efektīvi līdzekļi šādās smagās situācijās, lai pārvarētu krīzi. Krīze arī atklāja dažus trūkumus piena nozares orientācijā uz tirgu. Tāpēc Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs nolēma izveidot Augsta līmeņa ekspertu grupu piensaimniecības
 • pdf
  untitled

  13 Jūn 2014 -
  kooperatīvi. Francijā par gandrīz 90 % no ikgadējā atzītu RO tirgojamā apjoma faktiski tika risinātas kolektīvas sarunas, bet Spānijā kolektīvās sarunās aptvēra aptuveni 16 % no atzītu RO pārdošanas apjoma. Turklāt Spānija 2013. gadā ziņoja par 68 000 tonnu aitas 6 Ārējs pētījums, ko uzņēmums “Ernst&Youngˮ sagatavoja Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātam.