Loading...
Meklējamais vārds(-i)
Agriculture and Rural Development
Veids
Ierobežots
AGRICULTURE
Valoda
latviešu valoda
Vārdiem jābūt
jebkurā lapas vietā
Sakārtot pēc
relevance
Filtrēt pēc
Tirgus sektori

1 rezultāts(–i) | Rāda 1. – 1. rezultātu šādam meklējamam vārdam: Agriculture and Rural DevelopmentRSS Feed
  • pdf
    Saturs

    ar ko nosaka Regulu (EK) Nr.2200/96, (EK) Nr.2201/96 un (EK) Nr.1182/2007 īstenošanas noteikumus augļ RG –augļu un dārzeņu ražotāju grupas RO –augļu un dārzeņu ražotāju organizāc SAPARD –ES finansiālais atbalsts strukt un lauku SpecialattīstībaiAction programme f(or Agriculture and Rural Development) SUDAT –Latvijas lauku saimniecību uzskaites TKO –Tirgus kopējā organizācija
    08 Feb 2011