Navigation path

Pretraživanje

Loading...
 • pdf
  cap_infosheet_teacher_hr

  04 pro 2013 -
  ulogu u očuvanju njenih prirodnih resursa. Poljoprivreda i ruralni razvoj Poljoprivreda je naš život Poljoprivreda su naši korijeni ZPP U NAŠIM ŽIVOTIMA Mnogo toga što konzumiramo i koristimo svakodnevno dolazi s poljoprivrednih gospodarstava, od mlijeka, kruha, mesa do našeg povrća, ulja i odjeće. Poljoprivreda je u srcu našeg svakodnevnog života, ključna za gospodarstvo i društvo. A
 • pdf
  2014_hr

  01 kol 2014 -
  može se opisati kao politiku s tri dimenzije: potpora tržištu, dohodovna potpora i ruralni razvoj. Te su tri dimenzije međusobno povezane i cjelokupna održivost ovisi o njihovoj sposobnosti zajedničkog djelovanja. Kada je riječ o potpori tržištu, poljoprivreda je sektor koji ovisi o vremenskim uvjetima i klimi više od brojnih drugih sektora. Nadalje, u poljoprivredi postoji neizbježan vremenski
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_hr

  04 pro 2013 -
  sve nas. U srpnju 2013., institucije Europske unije usuglasile su se oko novog smjera ZPP-a kojem je cilj bio pomoći poljoprivrednicima da se bolje suoče s izazovima. Reforma je oblikovana cjelovitom javnom debatom u kojoj su sudjelovali građani i interesne skupine (1). Poljoprivreda i ruralni razvoj Poljoprivreda je naš život Poljoprivreda su naši korijeni 1 Zajednička poljoprivredna politika
 • pdf
  untitled

  31 ožu 2015 -
  1) Poljoprivredna politika provodi se prema Nacionalnom programu za poljoprivredu i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Nacionalni program). (2) Nacionalni program sadrži kratkoročne i srednjoročne ciljeve, mjere, vremenski slijed i rokove ostvarenja tih ciljeva, očekivane učinke te iznose i izvore novčanih sredstava za provođenje mjera poljoprivredne politike. (3) Nacionalni program izrađuje
 • pdf
  leaflet-monitoring-evaluation-framework-cap-2014-2020_hr

  26 svi 2015 -
  Poljoprivreda i ruralni razvoj Okvir za nadzor i evaluaciju zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2014.–2020. Više informacija o Europskoj uniji dostupno je na internetu (http:/europa.eu). Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2015. ISBN 978-92-79-48215-1 (internetsko izdanje) ISBN 978-92-79-48187-1 (tiskano izdanje) doi:10.2762/50122 (internetsko izdanje) doi:10.2762/539722
 • pdf
  cap_flyer_hr

  02 lis 2014 -
  OČUVANJE VITALNOSTI SELA ZPP se odnosi i na ruralne zajednice i ljude koji u njima žive i rade. U središtu je novog ZPP-a pomoć poljoprivrednicima širom Europske unije radi očuvanja sela. Njime se stimulira zapošljavanje, poduzetništvo i lokalna proizvodnja hrane. Zajednička Poljoprivredna Politika Europe ČUVAJUĆI NAŠE KORIJENE Poljoprivreda i ruralni razvoj Sljedeće sheme EU-a potiču
 • pdf
  Master version

  06 srp 2015 -
  poljoprivredne politike (Europski fond za jamstva u poljoprivredi i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj). Odnosi se na financijske ispravke i kontrole kao i postupke za sprječavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti te na primjenjivanje kazni. U uredbi se predviđaju i zajednička pravila o poljoprivrednim savjetodavnim službama, višestrukoj sukladnosti i integriranom sustavu upravljanja
 • word
  draft-gl-2_hr

  17 vel 2014 -
  prirodnim resursima i djelovanja u pogledu klimatskih promjena (3) postizanju uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta. Postizanje tih ciljeva ruralnog razvoja provodi se kroz sljedećih šest prioriteta Unije za ruralni razvoj : (1) poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima;
 • pdf
  organic-farming-infographic2_hr

  31 lis 2014 -
  n a d a , S A D … A r g e nt i n a, P e r u , T u ni .s . ec.europa.eu/agriculture/organic Druge EU 41 % SAD 44 % KANADA 4 % JAPAN 2 % I Z V O Z U Z O V O LOKE Š K I P R O I Z V ODI Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • pdf
  organic-farming-infographic3_hr

  03 stu 2014 -
  vrste promotivnih aktivnosti na unutarnjem tržištu i u zemljama izvan EU-a. EU obično financira iznos do 50 %, kandidat barem 20 %, a zemlje članice sufinanciraju ostatak. Poljoprivreda i ruralni razvoj