Navigation path

Pretraživanje

Loading...
  • pdf
    untitled

    13 lip 2014 -
    Približan udio isporuka Češka 445 18 % Njemačka 11 158 33 % 6 Vanjska studija koju je pripremilo poduzeće Ernst & Young za Glavnu upravu za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije. Vidjeti: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm 7 Članci 164. i 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013. 7 Španjolska 255 4 % Francuska 2689 11 % U Njemačkoj, dva udruženja organizacija