Navigacijski put

Loading...
Pojmovi za pretraživanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Vrsta
Ograničeno
AGRICULTURE
Jezik
hrvatski
Pojmovi koji se pojavljuju
bilo gdje na stranici
Sortiranje po
relevance
Filtriranje po
Državne potpore

Broj rezultata: 6 | Prikaz rezultata 1 – 6 za Poljoprivreda i ruralni razvojRSS Feed
 • word
  draft-gl-2_hr

  prirodnim resursima i djelovanja u pogledu klimatskih promjena (3) postizanju uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta. Postizanje tih ciljeva ruralnog razvoja provodi se kroz sljedećih šest prioriteta Unije za ruralni razvoj : (1) poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima;
  17 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  šumarstvo i ostale aktivnosti koje nisu obuhvaćene člankom 42. Ugovora. (124) Ako je pojedinačna potpora obuhvaćena Uredbom o ruralnom razvoju i sufinancira je Europski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj (EPFRR) ili je dodijeljena u obliku dodatnoga državnog financiranja za takve mjere, država članica može odlučiti ne objaviti je na jedinstvenom web-mjestu o državnim potporama ako je
  21 Feb 2014
 • pdf
  draft-aber_hr

  Savjetovanje poljoprivrednika vezano je uz najmanje jedan prioritet Unije za ruralni razvoj i obuhvaća minimalno jedan od sljedećih elemenata: (a) obveze koje proizlaze iz zakonskih zahtjeva za upravljanjem ili standarda za dobre poljoprivredne i ekološke uvjete zemljišta utvrđene u glavi VI. poglavlju I. Uredbe (EU) br. HR/201231; (b) kada je primjenjivo, poljoprivredne prakse blagotvorne za klimu
  14 Oct 2013
 • word
  draft-aber_hr

  jedan prioritet Unije za ruralni razvoj i obuhvaća minimalno jedan od sljedećih elemenata: obveze koje proizlaze iz zakonskih zahtjeva za upravljanjem ili standarda za dobre poljoprivredne i ekološke uvjete zemljišta utvrđene u glavi VI. poglavlju I. Uredbe (EU) br. HR/2012; kada je primjenjivo, poljoprivredne prakse blagotvorne za klimu i okoliš, kako je utvrđeno u glavi III. poglavlju 2. Uredbe
  09 Oct 2013
 • word
  draft-aber-2_hr

  od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) No 1234/2007, SL L 347, 20.12.2013., str. 671. Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  te zaštitu klime i otpornosti gospodarstava ili ulaganja. 3. Savjetovanje poljoprivrednika vezano je uz najmanje jedan prioritet Unije za ruralni razvoj u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 1305/2013 i obuhvaća minimalno jedan od sljedećih elemenata: (a) obveze koje proizlaze iz zakonskih zahtjeva za upravljanjem ili standarda za dobre poljoprivredne i ekološke uvjete zemljišta predviđene glavom
  21 Feb 2014