Navigation path

Pretraživanje

Loading...
 • pdf
  Slide 1

  08 svi 2014 -
  Poljoprivreda i ruralni razvoj Zajednička poljoprivredna politika ususret 2020. Politički sporazum Opća uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj Europska komisija Kratki pregled 1. Postupak reforme ZPP-a 2. Izazovi i ciljevi politike 3. Podroban prikaz odluka ZPP-a 4. Sljedeće faze 2 1. Postupak reforme ZPP-a 3 U kojoj smo fazi kad je riječ o postupku reforme ZPP-a? 4 12. travnja – 11. lipnja
 • pdf
  2014_hr

  01 kol 2014 -
  može se opisati kao politiku s tri dimenzije: potpora tržištu, dohodovna potpora i ruralni razvoj. Te su tri dimenzije međusobno povezane i cjelokupna održivost ovisi o njihovoj sposobnosti zajedničkog djelovanja. Kada je riječ o potpori tržištu, poljoprivreda je sektor koji ovisi o vremenskim uvjetima i klimi više od brojnih drugih sektora. Nadalje, u poljoprivredi postoji neizbježan vremenski
 • pdf
  untitled

  11 ožu 2014 -
  i poslovanja, (e) pošumljavanja i stvaranja šuma, (f) agrookolišno-klimatskih mjera, (g) očuvanja genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu, (h) sprečavanja dvostrukog financiranja, 8 Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
 • pdf
  untitled

  11 ožu 2014 -
  SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA AKTA U okviru tri podskupine „Višestruka sukladnost i poljoprivredna savjetodavna služba”, „Izravna plaćanja” iRuralni razvoj” u okviru stručne skupine za horizontalna pitanja povezana sa ZPP-om održana su savjetovanja sa stručnjacima iz svih 28 država članica i Europskog parlamenta. Tijekom listopada i prosinca 2013. održan je niz sastanaka na kojima
 • pdf
  untitled

  11 ožu 2014 -
  travnjaka ne smanji za više od 5 %, a ekološki značajna površina na 5 % obradivog zemljišta. Novi ukupni „paket ekologizacije” ZPP-a (višestruka sukladnost, zelena izravna plaćanja i mjere za ekološki ruralni razvoj) dovodi do znatno zelenijeg ZPP-a u usporedbi sa sadašnjim. Detaljnim se pravilima u ovom delegiranom aktu pruža daljnje pojašnjenje praksi ekologizacije zajedno s prethodno
 • pdf
  untitled

  11 ožu 2014 -
  178.: priprema i provedba lokalnih strategija za ruralni razvoj 202 Članak 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013 19 Članak 171. stavak 4. točka (a) i članak 179.: unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture 301 Članak 20. stavak 1. točke (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1305/2013 7 Članak 171. stavak 4. točka (b) i članak 180.: diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti 302 Članak 19. stavak
 • pdf
  untitled

  11 ožu 2014 -
  od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.). 12 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1). 13 Uredba Vijeća (EZ)
 • pdf
  untitled

  11 ožu 2014 -
  na 15 % 4 Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 3, 5.1.2008., str. 1.). 5 Uredba (EZ) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).