Navigacijski put

Loading...
Pojmovi za pretraživanje
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Vrsta
Ograničeno
AGRICULTURE
Jezik
hrvatski
Pojmovi koji se pojavljuju
bilo gdje na stranici
Sortiranje po
relevance
Filtriranje po
All

Broj rezultata: 61 | Prikaz rezultata 41 – 50 za Poljoprivreda i ruralni razvojRSS Feed
 • pdf
  untitled

  Poljoprivreda i ruralni razvoj Poljoprivreda i proširenje Europska komisija Europe Direct je služba koja vam pomaže naći odgovore na pitanja na pitanja o Europskoj uniji. Besplatan telefonski broj (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Neki mobilni operateri ne dopuštaju pozive prema pozivnom broju 00 800 ili te pozive naplaćuju. Više informacija o Europskoj uniji dostupno je na internetu (http:/europa.eu).
  26 Sep 2012
 • pdf
  untitled

  UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ Uprava B. Višestrani odnosi, politika kvalitete B.5. Promocija 2 1. Popratne informacije, smjernice, definicije za procjenu programa promocije poljoprivrednih proizvoda i upravljanje njima u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 . 3 1.1. Opće informacije . 3 1.2. Ciljevi.3 1.3. Definicije . 4 1.4. Podnošenje programa na nacionalnoj razini. 4 1.5. Provedbena
  13 Aug 2014
 • pdf
  untitled

  šumarstvo i ostale aktivnosti koje nisu obuhvaćene člankom 42. Ugovora. (124) Ako je pojedinačna potpora obuhvaćena Uredbom o ruralnom razvoju i sufinancira je Europski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj (EPFRR) ili je dodijeljena u obliku dodatnoga državnog financiranja za takve mjere, država članica može odlučiti ne objaviti je na jedinstvenom web-mjestu o državnim potporama ako je
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije – Financijska uredba. HR 64 HR Kako je propisano Financijskom uredbom, Generalni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj uveo je organizacijske strukture i postupke unutarnje kontrole prikladne za ostvarivanje ciljeva politike i kontrole, a u skladu sa standardima unutarnje kontrole koje je donijela Komisija i uzimajući
  24 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  Približan udio isporuka Češka 445 18 % Njemačka 11 158 33 % 6 Vanjska studija koju je pripremilo poduzeće Ernst & Young za Glavnu upravu za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije. Vidjeti: http:/ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm 7 Članci 164. i 165. Uredbe (EU) br. 1308/2013. 7 Španjolska 255 4 % Francuska 2689 11 % U Njemačkoj, dva udruženja organizacija
  13 Jun 2014
 • pdf
  untitled

  obrazovnih alata, a povezanost 1 Prema podacima Freshfela, potrošnja svježeg voća i povrća smanjuje se i bilježi trend pada za ukupno 9,4 % što se tiče voća i 10,3 % što se tiče povrća u razdoblju od 2005. do 2010. U 2011. godini smanjila se za 3 % u usporedbi s prosjekom prethodnog razdoblja. Prema podacima Eurostata i Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj, u razdoblju od 2003.
  30 Jan 2014
 • pdf
  untitled

  EUROPSKA KOMISIJA GLAVNA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ Uprava B. Višestrani odnosi, politika kvalitete B.5. Promidžba Bruxelles, 30/7/2014 UPUTE ZA UPORABU POTPISA „ENJOY! IT'S FROM EUROPE” Počevši od potpisivanja ugovora povezanih s programima promicanja koji su podneseni tijekom druge faze podnošenja 2014. (krajnji rok za podnošenje: 30.9.2014.), sav vizualni materijal proizveden
  08 Aug 2014
 • pdf
  untitled

  i poslovanja, (e) pošumljavanja i stvaranja šuma, (f) agrookolišno-klimatskih mjera, (g) očuvanja genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu, (h) sprečavanja dvostrukog financiranja, 8 Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
  11 Mar 2014
 • pdf
  untitled

  SAVJETOVANJA PRIJE DONOŠENJA AKTA U okviru tri podskupine „Višestruka sukladnost i poljoprivredna savjetodavna služba”, „Izravna plaćanja” iRuralni razvoj” u okviru stručne skupine za horizontalna pitanja povezana sa ZPP-om održana su savjetovanja sa stručnjacima iz svih 28 država članica i Europskog parlamenta. Tijekom listopada i prosinca 2013. održan je niz sastanaka na kojima
  11 Mar 2014
 • pdf
  draft-aber_hr

  Savjetovanje poljoprivrednika vezano je uz najmanje jedan prioritet Unije za ruralni razvoj i obuhvaća minimalno jedan od sljedećih elemenata: (a) obveze koje proizlaze iz zakonskih zahtjeva za upravljanjem ili standarda za dobre poljoprivredne i ekološke uvjete zemljišta utvrđene u glavi VI. poglavlju I. Uredbe (EU) br. HR/201231; (b) kada je primjenjivo, poljoprivredne prakse blagotvorne za klimu
  14 Oct 2013