Loading...
Hakusana(t)
Maatalous ja maaseudun kehittäminen
Tyyppi
Rajaus
AGRICULTURE
Kieli
suomi
Hakusanojen sijainti
missä tahansa sivulla
Lajitteluperuste
relevance
Suodatus aiheittain
All

Hakutuloksia 183 | Tulokset 121 – 130 hakusanoilla Maatalous ja maaseudun kehittäminenRSS Feed
 • pdf
  Newsletter 2007 / 05

  AGRI NEWSLETTER © Fotolia AGRI NEWSLETTER 2007/05 2007 / 05 / FI Europaan Komissia Maatalouden Ja Maaseudun Kehittämisen Pääosasto Maatalous: Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastus ja virtaviivaistaminen uusiin haasteisiin Niin sanottu YMP:n terveystarkastus noudattaa vuoden 2003 uudistuksissa omaksuttua lähestymistapaa. Tarkoituksena on parantaa toimintatapoja vuoden 2003 jälkeen saatujen
  18 Jan 2008
 • pdf
  asetukseen (ey) n:o 951/97 perustuvien toimenpiteiden jälkiarvi...

  investointeja, jotka tarjoaisivat yrityksille (tavallisesti pk-yrityksiä) mahdollisuuden päästä uusille markkinoille ja kehittää niitä. Tämä puute on korjattu Tanskassa, jossa 'innovatiiviset' perusteet on sisällytetty maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen nykyiseen ohjelmakauteen. Alankomaissa hallintoviranomaiset kehittivät tarkemmin kohdennetun lähestymistavan tuen ohjaamiseksi
  05 Nov 2003
 • pdf
  Evaluation of the Information Policy on the Common Agricultural...

  Maatalouden PO – Loppuraportti – Joulukuu 2006 5 • parantaa maatalousyhteisölle ja maaseutuyhteisölle (sanan laajimmassa merkityksessä) suunnattujen toimien välistä tasapainoa, jolloin maaseudun kehittämisen merkitys Euroopan maatalouden toimintamallissa tulee paremmin esille. C. Tiedotustoimien tehokkuus YMP:n täytäntöönpanon ja hallinnon kannalta PÄÄTELMÄT Tiedotuspolitiikkaa voidaan
  19 Mar 2007
 • pdf
  LEADER-LÄHESTYMISTAPA

  (5) Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005). (6) Kymmenen uutta jäsenvaltiota, jotka liittyivät EU:hun toukokuussa 2004. (7) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto. (8) Rakennerahastojen tavoite 1 edistää kehityksessä jälkeen jääneiden
  02 Aug 2007
 • pdf
  mag9_fi

  toimintakenttäänsä. Eri alojen kohderyhmien motivoimiseksi ja eri kohderyhmien vaihteleviin tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan jatkuvaa toiminnan edistämistä ja osallistavaa toimintaa. Paikallisen toimintaryhmän työ vaatii itsenäisyyttä ja joustavuutta, joille viranomaisten asettamat muodolliset vaatimukset ovat usein esteenä. Toimivalta on usein hajautettu maissa, joissa maaseudun kehittäminen
  30 Dec 2008
 • pdf
  Newsletter 53

  ja viljelijöiden etuja sekä kehitysmaiden asemaa. Se aikoo myös ehdottaa, että neuvotteluissa otetaan huomioon muut kuin kauppaan liittyvät kysymykset, kuten elintarvikkeiden turvallisuus, ympäristö, maaseudun kehittäminen ja eläinten hyvinvointi. Kehitysmaiden edut olisi huomioitava esimerkiksi tarjoamalla niiden tuotteille helpompi pääsy teollisuusmaiden markkinoille. Koska sopimukseen
  22 May 2003
 • pdf
  Newsletter no 77 november 2005

  Euroopan komissio Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto Vastaava toimittaja: Eugène Leguen de Lacroix, Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto. Tämän julkaisun kirjoitukset eivät sido komissiota. Lisätietoja: Euroopan komissio, Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. P. (32-2) 299 11 11 Teleksi: COMEU B
  07 Feb 2006
 • pdf
  Sapard-ohjelman vuosikertomus vuodelta 2002

  ja hallintomenettelyjä valmistellaan parhaillaan. Maatalouden ympäristöohjelmien hyväksyminen on tärkeää varsinkin EU:hun liittymisen kannalta, sillä maatalouden ympäristöpolitiikka on olennainen osa maaseudun kehittämisen ohjelmatyötä. Valitettavasti tukitoimenpiteeseen "Ammatillinen koulutus" ei tehty yhtään hanke-ehdotusta. Toimenpide on tärkeä Sapard-ohjelman kokonaismenestyksen
  13 Oct 2003
 • pdf
  Leader II -yhteisöaloitteen jälkiarviointi

  saumattomasti Leader-ohjelmiin. Eräs irlantilainen haastateltava esitti asian näin: "Leader oli ensimmäinen paikallisen toimintaryhmän hallinnoima alueellinen ja monialainen lähestymistapa maaseudun kehittämiseen. Se lisäsi yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia paikallista kehittämistä koskevassa politiikassa. – – Leader-ohjelman suurin ansio on siinä, että se vakiinnutti paikalliset toimintaryhmät,
  07 Apr 2004
 • pdf
  Yleiset arviointikysymykset sekä perusteet ja indikaattorit

  Euroopan komissio Joulukuu 2000 Maatalouden pääosasto ?RVD 7DORXVWHUPLW 7LHWW\LKLQ?LQGLNDDWWRUHLKLQ?OLLWW\YlW?WDORXVWHUPLW?MD?HKGRWHWXW ODVNHQWDPHQHWHOPlW 7DORXVWHUPLVW? 9,/RSXOOLQHQ?RVD? Page C - 1 Taloustermit ja ehdotetut laskentamenetelmät 4 , jotka liittyvät tiettyihin ohjelmaindikaattoreihin arvioitaessa maaseudun kehittämisohjelmia kaudella 2000–2006: $.DLNNL?WXRWDQWRSDQRNVHW Suorat tuotantopanokset
  21 May 2001