Navigation path

Haku

Loading...
 • pdf
  organic-farming-infographic4_fi

  03 marras 2014 -
  kerran vuodessa. Kaikki tuotantoketjun jäsenet, jotka haluavat käyttää tunnusta, joutuvat käymään läpi tarkastukset. Tämä koskee esimerkiksi mehunpuristajaa, joka tekee minusta omenamehua, tai myyjää, joka myy minut sinulle tai perheellesi. LUONNONMUKAINEN MAATALOUS EUROOPASSA VALVONTA Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • pdf
  Master version

  28 loka 2014 -
  nro 1244/99 mukaisesti). Tukivälineessä on viisi osiota: siirtymävaiheen tuki ja instituutioiden kehittäminen (eli lähinnä instituutioiden kehittämistoimenpiteet vastaavine investointeineen), rajatylittävä yhteistyö, aluekehitys, henkilöresurssien kehittäminen ja maaseudun kehittäminen. Luonnon monimuotoisuus: Kaikenlaisiin, muun muassa maan, meren ja muiden vesien ekosysteemeihin tai ekologisiin
 • pdf
  2014_fi

  01 elo 2014 -
  myös yhteisenä kauppapolitiikkana, jonka avulla EU-maat voivat neuvotella yhtenä rintamana muun maailman kauppakumppaneiden kanssa. 7 MAATALOUS Yhteisessä maatalouspolitiikassa voidaan nähdä kolme osa-aluetta: markkinatuki, tulotuki ja maaseudun kehittäminen. Ne ovat yhteydessä toisiinsa, ja politiikan kokonaistulokset riippuvat näiden kolmen osa-alueen yhteisvaikutuksista. Markkinatukea tarvitaan,
 • pdf
  organic-farming-infographic2_fi

  31 loka 2014 -
  K a n a d a , U S A … A r g e n t i in a, P e r u , T u n is i a . ec.europa.eu/agriculture/organic Muut EU 41 % USA 44 % KANADA 4 % JAPANI 2 % V E I N T I T U ITN O O UL M U T U O TT EET Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • pdf
  organic-farming-infographic1_fi

  20 loka 2014 -
  luomusäädösten noudattaminen. Kun ostat luomumerkittyä ruokaa, voit olla varma siitä, että se on tuotettu EU:n ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevien tiukkojen sääntöjen mukaisesti ja että sen tuotantoa valvotaan säännöllisesti. VIRANO- MAINEN VALVONTA OK 1 2 Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • pdf
  recipe_book_fi

  03 maalis 2010 -
  www.organic-farming.europa.eu Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen Hyvää luonnolle, Hyvää sinulle. KF-30-08-127-FI-C Tee ruokaa luonnollisesTi: luomukeiTTokirja Mitä luonnon - mukaisella maataloudella tarkoitetaan? Luonnonmukainen maatalous on tuoreen, maukkaan ja terveellisen ruoan tuottamista ympäristöä ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen. Luonnonmukaisten elintarvikkeiden
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  04 maalis 2009 -
  jota käydään siitä, miten maaseudun kehittäminen tukee Lissabonin strategian toteuttamista ja yhteisön TVT-politiikkaa. Tässä tiedonannossa ja liitteessä on käytetty tausta-asiakirjana maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston teettämää selvitystä ”Availability of access to computer networks in rural areas”6, joka valmistui joulukuussa 2007. 1 KOM(2007) 803, 11.12.2007. 2
 • pdf
  01_2004_0672_2_testo_FI

  03 marras 2005 -
  ikärakenne on epäsuotuisampi ja koulutettujen ja naistyöntekijöiden osuudet pienemmät. Maatalousalan työllisyydessä ei sen sijaan ole alueellisia eroja. Maaseudun kehittäminen ja monimuotoinen maatalous Yhteisön tukikehys koostuu viidestä toimenpideohjelmasta, joista yksi on ”Maaseudun kehittäminen ja monimuotoinen maatalous”. Kaudella 2004–2006 tätä toimenpideohjelmaa yhteisrahoitetaan
 • pdf
  kfaa05003fic-txt

  31 touko 2005 -
  osaltaan edistää sekä kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä koskevia Lissabonin tavoitteita että luonnonvarojen määrällistä ja laadullista säilyttämistä koskevia Göteborgin tavoitteita. Tämä on komissaari Mariann Fischer Boelin (maatalous ja maaseudun kehittäminen) yhdessä komission varapuheenjohtajan Günter Verheugenin (yritys- ja teollisuustoiminta), komissaari Stavros Dimasin
 • pdf
  mag11_fi

  28 touko 2009 -
  ja verkostoitumisen, käyttöä. Kokemukset kuitenkin osoittavat, että Leader-periaatteiden koko potentiaali tulee esiin vasta, kun niitä sovelletaan kokonaisuutena. Leader-aloitteen edut Leader-menetelmän edut liittyvät maaseudun kehittämisen kolmeen seuraavaan toimintalinjaan: ® Maatalous, metsätalous ja elintarvikeketju: Leader on lisännyt tietoisuutta lisäarvoketjujen käsitteestä erityisesti