Navigation path

Haku

Loading...
 • pdf
  cap_infosheet_citizens_fi

  04 joulu 2013 -
  Uudistusta kehitettäessä otettiin huomioon kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa käyty laaja julkinen keskustelu(1). 1 Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen – Julkinen keskustelu, yhteenveto kannanotoista: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_fi.pdf Maatalous ja maaseudun kehittäminen Maatalous on elämämme Maataloudessa ovat juuremme RUOKATURVAN
 • pdf
  history_book_lr_fi

  04 touko 2012 -
  Yhteinen maatalouspolitiikka Yhteistä Maatalouspolitiikkaa VUOTTA Valmiina tulevaisuuteen EUROOPPA JA VILJELIJÄT KUMPPANEINA Maatalous ja maaseudun kehittäminen Jatkoa seuraa Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi. Yhteinen maksuton palvelunumero (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä 00 800 -alkuisiin
 • pdf
  leaflet_fi

  14 tammi 2009 -
  Yhteinen maksuton palvelunumero (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä 00 800 alkuisiin numeroihin, tai niistä voidaan laskuttaa Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen 2 3 © fotolia.com © fotolia.com © fotolia.com 1. Ilmastonmuutos on todellisuutta Mitä asiantuntijat sanovat? Ilmastonmuutosta pidetään yhtenä vakavimmista sosiaalisista,
 • pdf
  Maaseudun kehittäminen kaudella 2007–2013

  07 helmi 2007 -
  perusteella) SYA-direktiivin soveltamisalasta, tätä poikkeusta ei sovelleta tuleviin maaseudun kehittämisohjelmiin, jotka rahoitetaan (asetuksen (EY) N:o 1698/2005 perusteella) uudesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta vuodesta 2007 alkaen. Jotta ympäristöasiat saataisiin sisällytettyä maaseudun kehittämisohjelmiin ja vältettäisiin päällekkäinen työ, SYA-direktiivissä
 • pdf
  Maaseudun kehittäminen kaudella 2007–2013

  07 helmi 2007 -
  2005 16 artiklan a alakohta Kuvailkaa määrällisten tietojen avulla nykytilannetta kyseisellä maantieteellisellä alueella korostaen vahvuuksia ja heikkouksia, kehityseroja, tarpeita ja puutteita sekä maaseudun kehittämisen mahdollisuuksia tämän asetuksen liitteessä 6 määriteltyjen perusindikaattorien ja muiden asiaankuuluvien lisäindikaattorien perusteella. Kuvauksen tulisi sisältää ainakin
 • pdf
  organic-farming-infographic3_fi

  03 marras 2014 -
  luomutunnuksen tunnettuuden lisäämiseksi kuluttajien keskuudessa. Huomioon otetaan kaikentyyppiset edistämistoimet sisämarkkinoilla sekä EU:n ulkopuolisissa valtiossa. EU:n rahoitus on yleensä enintään 50 %, hakijan vähintään 20 % ja lopun myöntävät jäsenvaltiot yhteisrahoituksena. Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • pdf
  folder_fi

  05 heinä 2011 -
  Euroopan unioni pyrkii monin keinoin siihen, että tarjolla olisi monipuolinen laatutuotteiden valikoima. Euroopassa maistuu laatu EU pitää arvossa laajaa laatutuotevalikoimaa Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen Lisätietoja Euroopan komission laatupolitiikkaa koskevista ehdotuksista on komission internetsivustossa: http:/ec.europa.eu/agriculture/quality/ Rekisteröityihin nimityksiin(
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_FI

  19 touko 2011 -
  ELINTARVIKKEIDEN HINTAKRIISI TUOTTAJIEN VIIVE JÄLLEENMYYJI EN VIIVE VAKAANTUMIN EN Maataloushyödykkeiden hinnat Kokonaisinflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Elintarvikkeiden tuottajahinnat Elintarvikkeiden kuluttajahinnat 24 4b. Minkälaiset politiikan välineet Paremmin tavoitteisiin kohdennetut Kahden pilarin rakenteeseen perustuvat Suorat tuet Markkinatoimenpiteet Maaseudun kehittäminen
 • pdf
  leaflet2010_fi

  04 elo 2010 -
  Kuinka EU:n maatalouspolitiikka auttaa tässä siirtymävaiheessa? Energiahuollosta vihreämpää Bioenergiaa maa- ja metsätaloudesta Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Euroopan unioni, 2010 Tämä julkaisu on ainoastaan tiedotusluonteinen eikä oikeudellisesti sitova
 • pdf
  cap_flyer_fi

  02 loka 2014 -
  maaseudun elinvoimaisena. Se edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja paikallisten elintarvikkeiden saantia. Euroopan Yhteinen Maatalouspolitiikka PIDETÄÄN HUOLTA JUURISTAMME YMP Maatalous ja maaseudun kehittäminen Seuraavat EU-ohjelmat edistävät monimuotoista maataloustuotantoa, suojaavat tuotenimiä väärinkäytöksiltä ja jäljittelyiltä sekä auttavat kuluttajia antamalla heille tietoja