Navigation path

Haku

Loading...
 • pdf
  cap_infosheet_teacher_fi

  04 joulu 2013 -
  on tärkeä rooli alueen luonnonvarojen suojelijoina. Maatalous on elämämme Maataloudessa ovat juuremme Maatalous ja maaseudun kehittäminen YMP JA KANSALAISET Monet päivittäin kuluttamistamme ja käyttämistämme tuotteista maidosta, leivästä ja lihasta kasviksiin, öljyyn ja vaatetukseen tulevat maatiloilta. Maatalous on kiinteä osa arkipäiväämme, ja lisäksi se on välttämätön taloudelle
 • pdf
  mag5_fi

  05 joulu 2006 -
  koulutus ja lopullisten edunsaajien neuvonta, tuetaan avustuksella, joka kattaa sata prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Täytäntöönpano Maatalous- ja maaseudun kehittämisministeriö (alakohtaisen toimenpideohjelman hallintoviranomainen) on siirtänyt Leader-tyyppisen toimenpiteen täytäntöönpanovastuun maaseudun tukiohjelmista vastaavalle säätiölle, FAPAlle (Foundation of Assistance
 • web
  Maatalous - Millainen käsitys tulevien jäsenvaltioden kansalais...

  10 touko 2001 -
  vähennetään maataloustuotteiden tukea ja suunnataan enemmän varoja maaseudun elinkeinoelämän turvaamiseen ja kehittämiseen sekä viljelijöille maksettaviin suoriin tukiin. Mielipidemittaus osoittaa myös, että useimmat tulevien jäsenvaltioiden kansalaiset odottavat YMP:lta viljelijä- ja kuluttajamyönteisyyttä sekä panostamista elintarviketeollisuuteen ja ympäristökysymyksiin myös maaseudulla.
 • pdf
  2012_fi

  12 syys 2012 -
  Maatalous ja maaseudun kehittäminen Yhteinen maatalouspolitiikka Eurooppa ja viljelijät kumppaneina © Euroopan komissio Johdanto Yhteinen maatalouspolitiikka toimii eräänlaisena yhdysväylänä yhä urbaanimman maailman ja strategisesti yhä tärkeämmän maatalousalan välillä. Tästä syystä olen ehdottanut, että Euroopan ja maataloustuottajien välille luodaan uudenlainen kumppanuus vuoden
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_fi

  04 joulu 2013 -
  Maatalous ja maaseudun kehittäminen 1 Yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2013 jälkeen – Julkinen keskustelu, yhteenveto kannanotoista: http:/ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_fi.pdf Maatalous on elämämme Maataloudessa ovat juuremme OIKEUDENMUKAISEMPI, VIHREÄMPI JA TEHOKKAAMPI POLITIIKKA Uudella YMP:llä on lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin välineitä,
 • pdf
  untitled

  29 touko 2015 -
  IV/A.16 [Maaseudun kehittäminen] 29 artikla Luonnonmukainen maatalous, luomutuotanto Tällä toimenpiteellä tuetaan luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymistä ja/tai sen ylläpitämistä ja kannustetaan viljelijöitä osallistumaan tällaisiin järjestelmiin, jotta he voivat vastata ympäristöä säästävien maatalouskäytäntöjen käyttöä koskevaan lisääntyneeseen kysyntään yhteiskunnassa.
 • pdf
  LEADER+ Ohjelmien ennakkoarvioinnin suuntaviivoja

  03 elo 2000 -
  ohjelmien tai toteutettujen tai suunniteltujen aloitteiden kuvaus jäsenvaltioissa tai kyseisellä alueella erityisesti seuraavilla aloilla: − maaseudun kehittäminen − alueellinen kehittäminen − työllisyys − ympäristö − muu politiikka, ohjelma tai aloite, jolla luultavasti on vaikutusta ohjelman toteuttamiseen, tuloksiin tai vaikutuksiin. • Nämä politiikat, ohjelmat tai aloitteet
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  21 joulu 2006 -
  edistäminen sekä uusiutuvien energianlähteiden kehittäminen ja innovatiivinen käyttö; – maaseudun kehittämisohjelmissa tuetut pienimuotoiset paikalliset infrastruktuurit voivat olla avainasemassa kytkettäessä rakennerahastojen suuremmat investoinnit paikallisiin strategioihin maatalous- ja elintarvikealan potentiaalin monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi. Ottaen huomioon nämä tulevaisuuden
 • pdf
  text_fi

  09 syys 2008 -
  ja muilla epäsuotuisilla maatalousalueilla toimiville viljelijöille); ■ elinkeinoelämän monipuolistaminen ja elämänlaatu (esim. maaseutumatkailu, kylien kunnostaminen ja maaseutuperinnön säilyttäminen). Maaseutumme Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan rahaa, mutta vastineeksi siitä saamme nauttia elävän maaseudun säilymisestä. Kestävä maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • pdf
  EU:n maatalous ja laajentuminen

  17 tammi 2003 -
  EU pyrkiikin tämän vuoksi tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla KIE-maiden maaseututalouden nykyaikaistamiseksi tarvittavaa siirtymävaihetta. Tämän vuoksi komissio on ehdottanut maaseudun kehittämispolitiikan kehittämistä siten, että uudet jäsenvaltiot saisivat maaseudun kehittämiseen 50 prosenttia enemmän tukea kuin nykyiset 15 jäsenvaltiota. EU:n maatalous ja laajentuminen > 2 (4)