Loading...
Hakusana(t)
Maatalous ja maaseudun kehittäminen
Tyyppi
Rajaus
AGRICULTURE
Kieli
suomi
Hakusanojen sijainti
missä tahansa sivulla
Lajitteluperuste
relevance
Suodatus aiheittain
Politiikan alat

Hakutuloksia 17 | Tulokset 1 – 10 hakusanoilla Maatalous ja maaseudun kehittäminenRSS Feed
 • web
  Maatalous - Maatalous ja maaseudun kehittäminen

  fi           Maaseudun kehittämispolitiikka  2007–2013                       Maaseudun kehittämispolitiikka 2007–2013 Maaseudun kehittäminen on tärkeä toiminta-alue, sillä yli 56 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion väestöstä asuu maaseudulla ja EU:n pinta-alasta 91 prosenttia on maaseutua. Maatalous ja metsätalous vaikuttavat ratkaisevasti maankäyttöön ja luonnonvarojen
  02 Jun 2006
 • pdf
  Maaseudun kehittäminen kaudella 2007–2013

  menetelmien ja tekniikoiden kautta? Missä määrin tuki on parantanut maatalous- ja elintarvikealan sekä metsätalouden kilpailukykyä? 19 Toimenpide Maa- ja metsätalouden kehittämiseen ja mukauttamiseen liittyvien infrastruktuurien parantaminen ja kehittäminen (asetuksen (EY) N:o 1698/2005 20 artiklan b alakohdan v alakohta) Toimenpiteen koodi 125 Arviointikysymykset Missä määrin järjestelmä
  07 Feb 2007
 • pdf
  Maaseudun kehittäminen kaudella 2007–2013

  perusteella) SYA-direktiivin soveltamisalasta, tätä poikkeusta ei sovelleta tuleviin maaseudun kehittämisohjelmiin, jotka rahoitetaan (asetuksen (EY) N:o 1698/2005 perusteella) uudesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta vuodesta 2007 alkaen. Jotta ympäristöasiat saataisiin sisällytettyä maaseudun kehittämisohjelmiin ja vältettäisiin päällekkäinen työ, SYA-direktiivissä
  07 Feb 2007
 • pdf
  Maaseudun kehittäminen kaudella 2007–2013

  2005 16 artiklan a alakohta Kuvailkaa määrällisten tietojen avulla nykytilannetta kyseisellä maantieteellisellä alueella korostaen vahvuuksia ja heikkouksia, kehityseroja, tarpeita ja puutteita sekä maaseudun kehittämisen mahdollisuuksia tämän asetuksen liitteessä 6 määriteltyjen perusindikaattorien ja muiden asiaankuuluvien lisäindikaattorien perusteella. Kuvauksen tulisi sisältää ainakin
  07 Feb 2007
 • pdf
  folder_fi

  Euroopan unioni pyrkii monin keinoin siihen, että tarjolla olisi monipuolinen laatutuotteiden valikoima. Euroopassa maistuu laatu EU pitää arvossa laajaa laatutuotevalikoimaa Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen Lisätietoja Euroopan komission laatupolitiikkaa koskevista ehdotuksista on komission internetsivustossa: http:/ec.europa.eu/agriculture/quality/ Rekisteröityihin nimityksiin(
  05 Jul 2011
 • pdf
  leaflet2010_fi

  Kuinka EU:n maatalouspolitiikka auttaa tässä siirtymävaiheessa? Energiahuollosta vihreämpää Bioenergiaa maa- ja metsätaloudesta Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/bookshop.europa.eu/ © Euroopan unioni, 2010 Tämä julkaisu on ainoastaan tiedotusluonteinen eikä oikeudellisesti sitova
  04 Aug 2010
 • pdf
  recipe_book_fi

  www.organic-farming.europa.eu Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen Hyvää luonnolle, Hyvää sinulle. KF-30-08-127-FI-C Tee ruokaa luonnollisesTi: luomukeiTTokirja Mitä luonnon - mukaisella maataloudella tarkoitetaan? Luonnonmukainen maatalous on tuoreen, maukkaan ja terveellisen ruoan tuottamista ympäristöä ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen. Luonnonmukaisten elintarvikkeiden
  03 Mar 2010
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  jota käydään siitä, miten maaseudun kehittäminen tukee Lissabonin strategian toteuttamista ja yhteisön TVT-politiikkaa. Tässä tiedonannossa ja liitteessä on käytetty tausta-asiakirjana maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston teettämää selvitystä ”Availability of access to computer networks in rural areas”6, joka valmistui joulukuussa 2007. 1 KOM(2007) 803, 11.12.2007. 2
  04 Mar 2009
 • pdf
  activity_book_fi

  puuhakirja lapsille neljävuodenaikaa euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen www.organic-farming.europa.eu Luomu. Hyvää LuonnoLLe, Hyvää sinuLLe. Placeholder Logo elämää luomutilalla Luomumaatila on paikka, jossa ihmiset elävät ja tekevät töitä yhdessä. He viljelevät kasveja ja kasvattavat eläimiä, jotta sinä ja perheesi saatte maukasta ruokaa ja juomaa. Maatilan eläimiä
  05 Mar 2010
 • pdf
  poster_organic_logo_fi

  Luo EU:lle uusi luomu- Euroopan komissio Maatalous ja maaseudun kehittäminen Sinulla on ideoita. Sinulla on kykyjä. Tässä on tilaisuutesi. EU etsii luomutuotteille uutta, raikasta logoa. Jos olet nuori taiteilija tai graafinen suunnittelija, osallistu logokilpailuun ja lähetä luomuksesi meille. Logosi voi päätyä luomutuotteisiin kaikissa 27 EU:n jäsenmaassa. Voittajalle on lisäksi luvassa
  09 Apr 2009