Loading...
Otsingusõna(d)
Põllumajandus ja maaelu areng
Liik
Piiratud
AGRICULTURE
Keel
eesti keel
Otsi sõnu
kogu leheküljel
Sortimisalus
relevance
Kategooriad
All

184 tulemust | Kuvatakse Põllumajandus ja maaelu areng vasted 71 – 80RSS Feed
 • word
  draft-gl-2_et

  Käesolevates suunistes esitatud kokkusobivustingimused põhinevad ühistel hindamispõhimõtetel ning neid kohaldatakse teatatud abikavade ja üksikabi suhtes. REGULEERIMISALA JA MõISTED Ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika mõju reguleerimisalale Aluslepingu artikli 42 kohaselt kohaldatakse kõnealuse lepingu artiklites 107–109 kehtestatud riigiabieeskirju aluslepingu I lisas loetletud
  21 Feb 2014
 • web
  EUROPA - Põllumajandus - Maaelu Areng - Leader+ - Kes on kes

  Eesti (et) > > > > Kes on kes Kes on kes ‘Kes on kes’ sisaldab teavet Leader+ organisatsioonide ja seal töötavate inimeste kohta ning nende kontaktandmeid. Alustades Euroopa tasandilt Leader+ Vaatluskeskuse ja siinse Kontaktpunktiga, on teil võimalik saada teavet seal töötavate isikute kohta ning tutvuda nende erinevate tööülesannetega Leader+ algatuse raames. Siseriiklikul tasandil juhivad
  23 Oct 2008
 • pdf
  untitled

  ja kaubandusele. Käesolevates suunistes esitatud kokkusobivustingimused põhinevad ühistel hindamispõhimõtetel ning neid kohaldatakse teatatud abikavade ja üksikabi suhtes. 2. REGULEERIMISALA JA MÕISTED 2.1. Ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika mõju reguleerimisalale (12) Aluslepingu artikli 42 kohaselt kohaldatakse kõnealuse lepingu artiklites 107–109 kehtestatud riigiabieeskirju
  21 Feb 2014
 • web
  EUROPA - Põllumajandus - Maaelu Areng - Leader+ - Arhiiv

  Eesti (et) > > > > Arhiiv Arhiiv Siit on võimalik leida programmi käsitlevat teavet ja dokumente mitmes ühenduse keeles. Kui te ei leia vajalikku teavet või kui dokumentide leidmisel või allalaadimisel esineb raskusi, võtke meiega ühendust ‘ ’ nupu kaudu leitud andmete abil. | |
  06 May 2008
 • web
  EUROPA - Põllumajandus - Maaelu Areng - Leader+ - Juhtkomitee

  Eesti (et) > > > > Juhtkomitee Juhtkomitee Leader+ algatuse rakendamist ja kulgu jälgib juhtkomitee, mis tuleb kokku kaks korda aastas Brüsselis. Juhtkomiteesse kuuluvad Leader+ vaatluskeskuse, korraldusasutuste ja liikmesriikide riiklike võrgustike üksuste esindajad. See kahepäevane üritus ei ole mõeldud ainult Leader+ algatuse arenguga kursisolemiseks, vaid pakub ka võimaluse arutada mitmetel
  23 Oct 2008
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  kindlustusmakseteks ja loomakasvatussektorile antav abi. Riigiabi tulemustabeli uusima versiooni (2011. aasta sügis) kohaselt anti 2010. aastal põllumajandussektoris riigiabi 10,2 miljardit eurot, millest 1,7 miljardit eurot anti grupierandimeetmetena (14,9 %). Põllumajandussektoris antavat riigiabi mõjutab ka maaelu arengu poliitika (edaspidi „maaelu areng”). Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist
  14 Jan 2013
 • web
  50. aastapäeva võrgustik - 50 aastat ÜPPd

  korraldada või olete juba korraldamas 2012. aastal toimuvat teabe- ja teavitusaktsiooni, mis võiks teie arvates vastata kampaania „50 aastat ÜPPd” eesmärkidele: kajastada ühist põllumajanduspoliitikat, selle ajalugu ja tulevikuväljavaateid; äratada rahva (eriti linnarahva) seas suuremat huvi põllumajanduse ja maaelu arengu (muutuva) rolli vastu meie ühiskonnas. Kuidas teile meeldiks suurendada
  01 Mar 2013
 • pdf
  ÜHISED NÄITAJAD MAAELU ARENGU PROGRAMMITÖÖ JÄRELEVALVEKS

  Leedu Siseriiklik NAT Poola Siseriiklik NAT Tšehhi vabariik Siseriiklik NAT Slovakkia Siseriiklik NAT Sloveenia Siseriiklik NAT 35 Liikmesriik Programm kolmest tähest koosnev piirkonnakood Portugal 1 CCA 8 P.O. :-Lissabon: Vale Tejo Norte Centro Alentejo Algarve Assoorid Madeira Põllumajandus ja maaelu areng - LVT NOR CEN ALE ALG ACO MAD ARD Rootsi 2 DOCUP Põhja-Norrland Lõuna-Skogslan NNO SSK
  29 Jun 2005
 • pdf
  mag6_et

  strateegias sätestatud laiemate eesmärkide saavutamisel, milleks on säästev areng, uute töökohtade loomine ja konkurentsivõime tõstmine. Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi maaelu arengu horisontaalsete aspektide direktor hr Nikiforos Sivenas Uus maaelu arengu poliitika Ajalooliselt on Vordingborgi lähedal asuval Svinøl olnud alati ülejäänud Sjællandiga eriline
  28 May 2007
 • pdf
  Maaelu areng 2007–2013

  Igale põhieesmärgile vastab valdkondlik telg, millele tuleb maaelu arendamise programmid rajada, samas kui neljas horisontaalne ja metodoloogiline telg on pühendatud LEADER-lähenemisviisi rakendamisele. (3) Kokkulepe maaelu arengu strateegiasuuniste kohta, mis määravad kindlaks Euroopa maaelu arengu prioriteedid, et: • panustada tugevale ja dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektorile,
  07 Feb 2007