Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  08_et

  12 apr 2013 -
  uusima versiooni (2011. aasta sügis)5 kohaselt anti 2010. aastal põllumajandussektoris riigiabi 10,2 miljardit eurot, millest 1,7 miljardit eurot anti grupierandimeetmetena (14,9 %). Põllumajandussektoris antavat riigiabi mõjutab ka maaelu arengu poliitika (edaspidi „maaelu areng”). Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD)6 antavat maaelu arengu toetust käsitlev praegune ettepanek,
 • pdf
  poster_et

  24 sept 2009 -
  mg ec.europa.eu/tasty-bunch Euroopa Komisjon Põllumajandus ja maaelu areng Maitsva pundi veebileht: ec.europa.eu/tasty-bunch Söö, joo ja liigu.Külasta seda lehte! Loe „Maitsva pundi” veebilehelt lisateavet kampaania ja selle teabebussi kohta. Seal võid võita veebimänge ja auhindu ning saada vajalikku teavet tarkade toitumisvalikute tegemiseks. Osas „Ideid” on esitatud palju õppematerjale,
 • pdf
  cap_flyer_et

  26 sept 2014 -
  Ühine Põllumajanduspoliitika KANNAME HOOLT OMA JUURTE EEST ÜPP Põllumajandus ja maaelu areng Järgmised ELi kavad edendavad mitmekülgset põllumajandustoodangut, kaitsevad tootenimesid väärkasutamise ja jäljendamise eest ning aitavad tarbijaid, andes neile teavet toodete eriomaduste kohta. Kaitstud päritolunimetus – KPN: kaitseb põllumajandustooteid ja toiduaineid, mis on toodetud, töödeldud
 • pdf
  Ühise põllumajandus-poliitika lihtsustamine: komisjoni sammud n...

  27 sept 2007 -
  juhtumid olid seotud loomade identiftseerimise ja registreerim- Euroopa Komisjoni Pőllumajanduse ja Maaelu Arengu Peadirektoraat AGRI NEWSLETTER 2007/01 ET AGRI NEWSLETTER 2007/01 -1- isega ning ülejäänud juhtumid peamiselt heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste ning nitraadidirektiiviga. Komisjon on alates 2005. aastast liikmesriikide aitamiseks välja andnud juba seitse juhenddokumenti ja
 • pdf
  Master version

  28 okt 2014 -
  mis põhimõtteliselt hõlmab institutsioonide ülesehitamise meetmeid koos vastavate investeeringutega), piiriülene koostöö, regionaalareng, inimvara arendamine ja maaelu areng. Ühise põllumajanduspoliitika reform. Kodanike soovide ning ühiskondlike ja majanduslike tingimuste muutumise ja uute tehnoloogiate ilmumise tõttu on vaja ühist põllumajanduspoliitikat aeg-ajalt korrigeerida ja ajakohastada.
 • word
  draft-aber-2_et

  21 veebr 2014 -
  kas seda rahastab EL osaliselt või mitte või liikmesriik üksi, peaks komisjoni riigiabi järelevalve poliitika ning liidu ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika alusel toetuste määramine olema järjepidev ja ühetaoline. Käesoleva määruse reguleerimisala tuleks seega viia vastavusse määruse (EL) nr 1305/2013 reguleerimisalaga, eelkõige seoses metsandussektorile ja maapiirkondades
 • word
  draft-aber_et

  18 okt 2013 -
  ja ühtsus komisjoni riigiabi järelevalve poliitika ning ELi ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika alusel antava abi vahel. Seepärast on asjakohane viia käesoleva määruse reguleerimisala vastavusse määrusega nr [RD/2013], pidades eelkõige silmas metsandussektorile ja maapiirkondades tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) antavat abi. Selleks tuleks
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_et

  04 dets 2013 -
  ilmastikuga seotud või muu kriisi puhul kiiret abi. PÕLLUMAJANDUS KESKKONNAHOIDLIKUMAKS JA TÕHUSAMAKS • Innustada loodusvarade paremat kasutamist, et võidelda kliimamuutusega ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust. 30% otsemaksetest ja 30% maaelu arengu toetustest seotakse säästvate tootmisviisidega. Kasutada on ka eriabi mahepõllundusele. • Kahekordistada teadusuuringute, innovatsiooni ja
 • pdf
  activity_book_et

  05 märts 2010 -
  töövihik lastele Neli aastaaega euroopa komisjon Põllumajandus ja maaelu areng www.organic-farming.europa.eu MahepõlluMajandus hea loodusele, hea sinule. Placeholder Logo elu mahetalus Mahetalu on koht, kus inimesed elavad ja töötavad koos, et kasvatada taimi ja pidada loomi, et sina ja sinu pere saaksite nautida maitsvat sööki ja jooki. Mahetalus elavaid loomi, nagu näiteks lehmi, sigu, kanu,
 • pdf
  recipe_book_et

  03 märts 2010 -
  www.organic-farming.europa.eu Hea loodusele, Hea sinule. naturaalne toiduvalmistamine: erinevate maHetoodete kasutamine Euroopa Komisjon Põllumajandus ja maaelu areng KF-30-08-127-ET-C Mis on mahepõllumajandus? Mahepõllumajandus tähendab värskete, maitsvate ja tervislike toiduainete tootmist looduslikku keskkonda ja loomade heaolu austaval moel. Mahetoitude ja teiste toodete populaarsus kasvab