Loading...
Otsingusõna(d)
Põllumajandus ja maaelu areng
Liik
Piiratud
AGRICULTURE
Keel
eesti keel
Otsi sõnu
kogu leheküljel
Sortimisalus
relevance
Kategooriad
All

184 tulemust | Kuvatakse Põllumajandus ja maaelu areng vasted 91 – 100RSS Feed
 • pdf
  leaflet_et

  kooliaiad, kokandustunnid … Laste tuleviku nimel KF-30-12-568-ET-C doi:10.2762/39247 Põllumajandus ja maaelu areng „See on hea näide kavast, mille eesmärk on luua lastele head toitumisharjumused juba maast madalast. Sellega investeerime tervislikumasse eluviisi ja võitleme ülekaalulisuse vastu.” Dacian Cioloș Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Tähtsamad arvud 2010/2011 ÜPP 2020.
  17 Jul 2012
 • pdf
  mag7_et

  küsimuste kohta nõu kohaletulnud ekspertidelt. Hetkeolukord ja Leaderi vaim Osalejaid tervitas täisistungjärgul Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi maaelu arengu programmi direktor hr José Manuel Sousa Uva, kes tegi ülevaate Leader-kogemustest Euroopa Liidus. Tema järel esines Ungari põllumajandus- ja maaelu arengu ministeeriumi kantsler, kes andis kuulajatele
  11 Oct 2007
 • pdf
  folder_et

  Euroopa Liit oma rohkete kvaliteettoodete mitmekesisuse kaitsmiseks? Euroopa hindab kvaliteeti Euroopa väärtustab oma kvaliteettoodete mitmekesisust Euroopa Komisjon Põllumajandus ja maaelu areng Kas soovite saada rohkem teavet Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kvaliteedipoliitika valdkonnas? Külastage meie veebisaiti http:/ec.europa.eu/agriculture/quality/ Registreeritud nimetuste loetelu (üle
  05 Jul 2011
 • pdf
  EN

  16164/07. ET 18 ET septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta)10 kohaselt vastuvõetud maaelu arengu programmid asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid saaksid oma maaelu arengu programme vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja vähendada praeguseid maaelu arengu
  28 May 2008
 • pdf
  leaflet2010_et

  Lisaks kannustab EL liikmesriike puitu säästvamalt ja tõhusamalt kasutama. Kuidas aitab ELi põllumajanduspoliitika üle minna keskkonnasäästlikule energiale? Keskkonnasäästlikum energiavarustus Milline roll on metsandusest ja põllumajandusest pärit bioenergial? Euroopa Komisjon Põllumajandus ja maaelu areng Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/
  04 Aug 2010
 • pdf
  08_et

  uusima versiooni (2011. aasta sügis)5 kohaselt anti 2010. aastal põllumajandussektoris riigiabi 10,2 miljardit eurot, millest 1,7 miljardit eurot anti grupierandimeetmetena (14,9 %). Põllumajandussektoris antavat riigiabi mõjutab ka maaelu arengu poliitika (edaspidi „maaelu areng”). Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD)6 antavat maaelu arengu toetust käsitlev praegune ettepanek,
  12 Apr 2013
 • pdf
  poster_et

  mg ec.europa.eu/tasty-bunch Euroopa Komisjon Põllumajandus ja maaelu areng Maitsva pundi veebileht: ec.europa.eu/tasty-bunch Söö, joo ja liigu.Külasta seda lehte! Loe „Maitsva pundi” veebilehelt lisateavet kampaania ja selle teabebussi kohta. Seal võid võita veebimänge ja auhindu ning saada vajalikku teavet tarkade toitumisvalikute tegemiseks. Osas „Ideid” on esitatud palju õppematerjale,
  24 Sep 2009
 • word
  draft-aber-2_et

  kas seda rahastab EL osaliselt või mitte või liikmesriik üksi, peaks komisjoni riigiabi järelevalve poliitika ning liidu ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika alusel toetuste määramine olema järjepidev ja ühetaoline. Käesoleva määruse reguleerimisala tuleks seega viia vastavusse määruse (EL) nr 1305/2013 reguleerimisalaga, eelkõige seoses metsandussektorile ja maapiirkondades
  21 Feb 2014
 • word
  draft-aber_et

  ja ühtsus komisjoni riigiabi järelevalve poliitika ning ELi ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika alusel antava abi vahel. Seepärast on asjakohane viia käesoleva määruse reguleerimisala vastavusse määrusega nr [RD/2013], pidades eelkõige silmas metsandussektorile ja maapiirkondades tegutsevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) antavat abi. Selleks tuleks
  18 Oct 2013
 • pdf
  cap_infosheet_farmers_et

  ilmastikuga seotud või muu kriisi puhul kiiret abi. PÕLLUMAJANDUS KESKKONNAHOIDLIKUMAKS JA TÕHUSAMAKS • Innustada loodusvarade paremat kasutamist, et võidelda kliimamuutusega ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust. 30% otsemaksetest ja 30% maaelu arengu toetustest seotakse säästvate tootmisviisidega. Kasutada on ka eriabi mahepõllundusele. • Kahekordistada teadusuuringute, innovatsiooni ja
  04 Dec 2013