Loading...
Otsingusõna(d)
Põllumajandus ja maaelu areng
Liik
Piiratud
AGRICULTURE
Keel
eesti keel
Otsi sõnu
kogu leheküljel
Sortimisalus
relevance
Kategooriad
Poliitikavaldkonnad

40 tulemust | Kuvatakse Põllumajandus ja maaelu areng vasted 1 – 10RSS Feed
 • web
  Maaelu arengu poliitika 2007–2013

  et          Maaelu arengu poliitika 2007–2013                       Maaelu arengu poliitika 2007–2013 Kuna 27 Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi elanikkonnast rohkem kui 56% elab maapiirkondades, mis moodustavad 91% liidu territooriumist, on maaelu areng eluliselt tähtis poliitikavaldkond. ELi maapiirkondades jäävad põllumajandus ja metsandus ka edaspidi maakasutuse ja loodusvarade
  02 Jul 2006
 • word
  draft-gl-2_et

  Käesolevates suunistes esitatud kokkusobivustingimused põhinevad ühistel hindamispõhimõtetel ning neid kohaldatakse teatatud abikavade ja üksikabi suhtes. REGULEERIMISALA JA MõISTED Ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika mõju reguleerimisalale Aluslepingu artikli 42 kohaselt kohaldatakse kõnealuse lepingu artiklites 107–109 kehtestatud riigiabieeskirju aluslepingu I lisas loetletud
  21 Feb 2014
 • pdf
  untitled

  ja kaubandusele. Käesolevates suunistes esitatud kokkusobivustingimused põhinevad ühistel hindamispõhimõtetel ning neid kohaldatakse teatatud abikavade ja üksikabi suhtes. 2. REGULEERIMISALA JA MÕISTED 2.1. Ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika mõju reguleerimisalale (12) Aluslepingu artikli 42 kohaselt kohaldatakse kõnealuse lepingu artiklites 107–109 kehtestatud riigiabieeskirju
  21 Feb 2014
 • word
  The General block exemption Regulation - consultation paper

  kindlustusmakseteks ja loomakasvatussektorile antav abi. Riigiabi tulemustabeli uusima versiooni (2011. aasta sügis) kohaselt anti 2010. aastal põllumajandussektoris riigiabi 10,2 miljardit eurot, millest 1,7 miljardit eurot anti grupierandimeetmetena (14,9 %). Põllumajandussektoris antavat riigiabi mõjutab ka maaelu arengu poliitika (edaspidi „maaelu areng”). Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist
  14 Jan 2013
 • pdf
  Maaelu areng 2007–2013

  Igale põhieesmärgile vastab valdkondlik telg, millele tuleb maaelu arendamise programmid rajada, samas kui neljas horisontaalne ja metodoloogiline telg on pühendatud LEADER-lähenemisviisi rakendamisele. (3) Kokkulepe maaelu arengu strateegiasuuniste kohta, mis määravad kindlaks Euroopa maaelu arengu prioriteedid, et: • panustada tugevale ja dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektorile,
  07 Feb 2007
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  maaelu arengu strateegiasuuniste9 kohaselt on põhitegevus edendada info- ja sidetehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu ja levitamist põllumajandustootjate hulgas, toiduainetööstuses, metsandussektoris ning üldiselt maapiirkondades ja maaturismis. Euroopa maaelu arengu võrgustik, mis on uus oluline tegur maaelu arengu poliitikas, toimib foorumina vajaduste määratlemiseks ja heade tavade
  04 Mar 2009
 • pdf
  folder_et

  Euroopa Liit oma rohkete kvaliteettoodete mitmekesisuse kaitsmiseks? Euroopa hindab kvaliteeti Euroopa väärtustab oma kvaliteettoodete mitmekesisust Euroopa Komisjon Põllumajandus ja maaelu areng Kas soovite saada rohkem teavet Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kvaliteedipoliitika valdkonnas? Külastage meie veebisaiti http:/ec.europa.eu/agriculture/quality/ Registreeritud nimetuste loetelu (üle
  05 Jul 2011
 • pdf
  leaflet2010_et

  Lisaks kannustab EL liikmesriike puitu säästvamalt ja tõhusamalt kasutama. Kuidas aitab ELi põllumajanduspoliitika üle minna keskkonnasäästlikule energiale? Keskkonnasäästlikum energiavarustus Milline roll on metsandusest ja põllumajandusest pärit bioenergial? Euroopa Komisjon Põllumajandus ja maaelu areng Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat http:/ec.europa.eu/agriculture/ http:/
  04 Aug 2010
 • pdf
  08_et

  uusima versiooni (2011. aasta sügis)5 kohaselt anti 2010. aastal põllumajandussektoris riigiabi 10,2 miljardit eurot, millest 1,7 miljardit eurot anti grupierandimeetmetena (14,9 %). Põllumajandussektoris antavat riigiabi mõjutab ka maaelu arengu poliitika (edaspidi „maaelu areng”). Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD)6 antavat maaelu arengu toetust käsitlev praegune ettepanek,
  12 Apr 2013
 • word
  draft-aber-2_et

  kas seda rahastab EL osaliselt või mitte või liikmesriik üksi, peaks komisjoni riigiabi järelevalve poliitika ning liidu ühise põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika alusel toetuste määramine olema järjepidev ja ühetaoline. Käesoleva määruse reguleerimisala tuleks seega viia vastavusse määruse (EL) nr 1305/2013 reguleerimisalaga, eelkõige seoses metsandussektorile ja maapiirkondades
  21 Feb 2014