Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  summary_et

  20 okt 2011 -
  vajadustega. Selle protsessi tulemusel moodustab ÜPP üldise raamistiku, mis võimaldab poliitikal tegeleda põllumajanduse ja maaelu arengu konkurentsivõime ja säästlikkuse probleemidega kogu ELis. See raamistik koosneb kahest sambast1. I sammas hõlmab vahendeid, mis on seotud põllumajandusturgude toimimise ja toidu tarneahelaga (nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007) ja otsetoetustega (nõukogu
 • pdf
  EN

  30 mai 2008 -
  kohta, muutes määrusi (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr […]/2008 NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007–2013) Mõju hindamise