Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  mag6_et

  28 mai 2007 -
  strateegias sätestatud laiemate eesmärkide saavutamisel, milleks on säästev areng, uute töökohtade loomine ja konkurentsivõime tõstmine. Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi maaelu arengu horisontaalsete aspektide direktor hr Nikiforos Sivenas Uus maaelu arengu poliitika Ajalooliselt on Vordingborgi lähedal asuval Svinøl olnud alati ülejäänud Sjællandiga eriline
 • pdf
  Maaelu areng 2007–2013

  07 veebr 2007 -
  Igale põhieesmärgile vastab valdkondlik telg, millele tuleb maaelu arendamise programmid rajada, samas kui neljas horisontaalne ja metodoloogiline telg on pühendatud LEADER-lähenemisviisi rakendamisele. (3) Kokkulepe maaelu arengu strateegiasuuniste kohta, mis määravad kindlaks Euroopa maaelu arengu prioriteedid, et: • panustada tugevale ja dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektorile,
 • pdf
  Master version

  06 juuli 2015 -
  põllumajandustootjatele sissetuleku järsu vähenemise hüvitamiseks. Jätkuva lihtsustamise tegevuskava. Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat esitas 2006. aasta oktoobri töödokumendis ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise tegevuskava. Tegevuskavas kirjeldatakse lihtsustamiseks algatatud projekte. Maaelu arengu meetmed. Maaelu arengu meetmed on sätestatud maaelu arengu
 • web
  Abimaterjalid - 50 aastat ÜPPd

  01 märts 2013 -
  vorm , milles küsitakse mõningaid põhiandmeid teie enda ja kavandatava projekti kohta. 50. aastapäeva kampaaniapaketi sisu: ÜPP tutvustus [8 MB] [354 KB] [68 KB] Visuaalsed suunised logo kasutamiseks [850 KB] [353 KB] [7 MB] [16 MB] [3 MB] [17 MB] [14 MB] [723 KB] Videod: Põllumajanduse ja maaelu arengu voliniku Dacian Cioloşe sõnavõtt ühise põllumajanduspoliitika 50. aastapäeva puhul [17
 • pdf
  2012_et

  12 sept 2012 -
  Põllumajandus ja maaelu areng Ühine põllumajanduspoliitika Euroopa ja põllumajandustootjate partnerlus © Euroopa Komisjon Eessõna Ühine põllumajanduspoliitika on sild üha linnastuvama maailma ja järjest strateegilisema tähtsusega põllumajandussektori vahel. Just seepärast tegin ettepaneku luua alates 2013. aastast ühise põllumajanduspoliitika kaudu uus Euroopa ja põllumajandustootjate
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  04 märts 2009 -
  maaelu arengu strateegiasuuniste9 kohaselt on põhitegevus edendada info- ja sidetehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu ja levitamist põllumajandustootjate hulgas, toiduainetööstuses, metsandussektoris ning üldiselt maapiirkondades ja maaturismis. Euroopa maaelu arengu võrgustik, mis on uus oluline tegur maaelu arengu poliitikas, toimib foorumina vajaduste määratlemiseks ja heade tavade
 • pdf
  special edition ET

  09 märts 2006 -
  ühtviisi oluline ja kehtiv nii Euroopa maakui ka linnapiirkondadele. „Maapiirkondade arengu rakendamine töökohtade ja kasvu heaks” Eriväljaanne Newsletter Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat Euroopa Komisjon ISSN 1830-2106 [ET] Lissaboni strateegia: komisjonipoolse taaskäivitamise võtmeelemendid • Laiendada ja süvendada ühisturgu • Kindlustada avatud ja konkurentsivõimelised
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  21 dets 2006 -
  peale põllumajanduse, põllumajandus- ja toiduainetööstuse ning taluturismi. Eelkõige tuleks tööhõive ja majanduskasvu tagamiseks täielikult rakendada maaelu arendamise meetmed. Näiteid töökohtade loomise kohta Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi raames:12 – turism, käsitööndus ja maaelu hüvede pakkumine on mitmes piirkonnas kasvavad sektorid ning pakuvad võimalusi nii põllumajandusettevõtete
 • pdf
  2014_et

  01 aug 2014 -
  turutoe‑ tused, sissetulekutoetused ja maaelu areng. Kolm asja‑ omast mõõdet on omavahel seotud ja üldine jätku‑ suutlikkus sõltub nende ühise toimimise võimalikkusest. Seoses turutoetustega tuleb märkida, et põllumajandus sõltub ilmaoludest ja kliimast palju rohkem kui mitu teist sektorit. Lisaks sellele eksisteerib põllumajanduses paratamatu ajaline lünk nõudlust väljendavate signaa‑
 • web
  Korduma kippuvad küsimused - Koolidele puuvilja jagamise kava

  12 nov 2012 -
  Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve eelnõu resolutsioonis oma otsustavust rajada koolipuuviljakava. Komisjoni ettepanekus 2013. aasta järgse ÜPP kohta soovitatakse suurendada praegu koolipuuviljakavale ette nähtud ELi rahastamispaketti ja kaasrahastamise määra. Kas koolidele puuvilja jagamise kava on tõhus vahend? Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi juhitavat Euroopa koolidele