Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  mag6_et

  28 mai 2007 -
  strateegias sätestatud laiemate eesmärkide saavutamisel, milleks on säästev areng, uute töökohtade loomine ja konkurentsivõime tõstmine. Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi maaelu arengu horisontaalsete aspektide direktor hr Nikiforos Sivenas Uus maaelu arengu poliitika Ajalooliselt on Vordingborgi lähedal asuval Svinøl olnud alati ülejäänud Sjællandiga eriline
 • pdf
  Maaelu areng 2007–2013

  07 veebr 2007 -
  Igale põhieesmärgile vastab valdkondlik telg, millele tuleb maaelu arendamise programmid rajada, samas kui neljas horisontaalne ja metodoloogiline telg on pühendatud LEADER-lähenemisviisi rakendamisele. (3) Kokkulepe maaelu arengu strateegiasuuniste kohta, mis määravad kindlaks Euroopa maaelu arengu prioriteedid, et: • panustada tugevale ja dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektorile,
 • pdf
  2012_et

  12 sept 2012 -
  Põllumajandus ja maaelu areng Ühine põllumajanduspoliitika Euroopa ja põllumajandustootjate partnerlus © Euroopa Komisjon Eessõna Ühine põllumajanduspoliitika on sild üha linnastuvama maailma ja järjest strateegilisema tähtsusega põllumajandussektori vahel. Just seepärast tegin ettepaneku luua alates 2013. aastast ühise põllumajanduspoliitika kaudu uus Euroopa ja põllumajandustootjate
 • pdf
  AGRI-2008-63980-00-00-EN-REV-00

  04 märts 2009 -
  maaelu arengu strateegiasuuniste9 kohaselt on põhitegevus edendada info- ja sidetehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu ja levitamist põllumajandustootjate hulgas, toiduainetööstuses, metsandussektoris ning üldiselt maapiirkondades ja maaturismis. Euroopa maaelu arengu võrgustik, mis on uus oluline tegur maaelu arengu poliitikas, toimib foorumina vajaduste määratlemiseks ja heade tavade
 • pdf
  Microsoft Word - DGagri-PE-COM_2006_857-RD employment report 33...

  21 dets 2006 -
  peale põllumajanduse, põllumajandus- ja toiduainetööstuse ning taluturismi. Eelkõige tuleks tööhõive ja majanduskasvu tagamiseks täielikult rakendada maaelu arendamise meetmed. Näiteid töökohtade loomise kohta Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi raames:12 – turism, käsitööndus ja maaelu hüvede pakkumine on mitmes piirkonnas kasvavad sektorid ning pakuvad võimalusi nii põllumajandusettevõtete
 • pdf
  special edition ET

  09 märts 2006 -
  ühtviisi oluline ja kehtiv nii Euroopa maakui ka linnapiirkondadele. „Maapiirkondade arengu rakendamine töökohtade ja kasvu heaks” Eriväljaanne Newsletter Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat Euroopa Komisjon ISSN 1830-2106 [ET] Lissaboni strateegia: komisjonipoolse taaskäivitamise võtmeelemendid • Laiendada ja süvendada ühisturgu • Kindlustada avatud ja konkurentsivõimelised
 • pdf
  2014_et

  01 aug 2014 -
  turutoe‑ tused, sissetulekutoetused ja maaelu areng. Kolm asja‑ omast mõõdet on omavahel seotud ja üldine jätku‑ suutlikkus sõltub nende ühise toimimise võimalikkusest. Seoses turutoetustega tuleb märkida, et põllumajandus sõltub ilmaoludest ja kliimast palju rohkem kui mitu teist sektorit. Lisaks sellele eksisteerib põllumajanduses paratamatu ajaline lünk nõudlust väljendavate signaa‑
 • web
  Korduma kippuvad küsimused - Koolidele puuvilja jagamise kava

  12 nov 2012 -
  Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarve eelnõu resolutsioonis oma otsustavust rajada koolipuuviljakava. Komisjoni ettepanekus 2013. aasta järgse ÜPP kohta soovitatakse suurendada praegu koolipuuviljakavale ette nähtud ELi rahastamispaketti ja kaasrahastamise määra. Kas koolidele puuvilja jagamise kava on tõhus vahend? Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi juhitavat Euroopa koolidele
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_ET

  19 mai 2011 -
  Enamiku meetmete järkjärguline lõpetamine • Jätta häireklausel tõsiste kriiside jaoks Maaelu areng • Keskenduda jätkuvalt kliimamuutusele, bioloogilisele mitmekesisusele, bioenergiale ja innovatsioonile • Keskkonna, restruktureerimise ja innovatsiooni tähtsus, kohalikud algatused • Riskijuhtimise vahendid ja sissetuleku stabiliseerimise vahend • Uued jaotuskriteeriumid • Keskenduda
 • pdf
  history_book_lr_et

  07 mai 2012 -
  Ühine põllumajanduspoliitika Ühist Põllumajanduspoliitikat AASTAT Tulevikuks valmis EUROOPA JA TALUNIKE PARTNERLUS Põllumajandus ja maaelu areng jätkub Europe Direct on teenistus, mis aitab leida vastused Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele Tasuta infotelefon: (*) 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Teatud juhtudel ei võimalda mobiilsideoperaatorid helistamist 00 800 numbritele või on need kõned