Navigation path

Otsi

Loading...
 • pdf
  2012_et

  12 sept 2012 -
  Põllumajandus ja maaelu areng Ühine põllumajanduspoliitika Euroopa ja põllumajandustootjate partnerlus © Euroopa Komisjon Eessõna Ühine põllumajanduspoliitika on sild üha linnastuvama maailma ja järjest strateegilisema tähtsusega põllumajandussektori vahel. Just seepärast tegin ettepaneku luua alates 2013. aastast ühise põllumajanduspoliitika kaudu uus Euroopa ja põllumajandustootjate
 • pdf
  2014_et

  01 aug 2014 -
  turutoe‑ tused, sissetulekutoetused ja maaelu areng. Kolm asja‑ omast mõõdet on omavahel seotud ja üldine jätku‑ suutlikkus sõltub nende ühise toimimise võimalikkusest. Seoses turutoetustega tuleb märkida, et põllumajandus sõltub ilmaoludest ja kliimast palju rohkem kui mitu teist sektorit. Lisaks sellele eksisteerib põllumajanduses paratamatu ajaline lünk nõudlust väljendavate signaa‑
 • pdf
  110120_Communication on the future of the CAP_ET

  19 mai 2011 -
  Enamiku meetmete järkjärguline lõpetamine • Jätta häireklausel tõsiste kriiside jaoks Maaelu areng • Keskenduda jätkuvalt kliimamuutusele, bioloogilisele mitmekesisusele, bioenergiale ja innovatsioonile • Keskkonna, restruktureerimise ja innovatsiooni tähtsus, kohalikud algatused • Riskijuhtimise vahendid ja sissetuleku stabiliseerimise vahend • Uued jaotuskriteeriumid • Keskenduda
 • pdf
  627_et

  19 okt 2011 -
  määrus”); ET 4 ET – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta („maaelu arengu määrus”); – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta („horisontaalne määrus”); – ettepanek: nõukogu määrus, millega
 • pdf
  626_et

  18 okt 2011 -
  määrus”); ET 4 ET – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta („maaelu arengu määrus”); – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta („horisontaalne määrus”); – ettepanek: nõukogu määrus, millega
 • pdf
  628_et

  18 okt 2011 -
  Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta („maaelu arengu määrus”); ET 4 ET – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta („horisontaalne määrus”); – ettepanek: nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete
 • pdf
  629_et

  18 okt 2011 -
  määrus”); – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta („maaelu arengu määrus”); ET 4 ET – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta („horisontaalne määrus”); – ettepanek: nõukogu määrus, millega
 • pdf
  631_et

  18 okt 2011 -
  määrus”); – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta („maaelu arengu määrus”); ET 4 ET – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta („horisontaalne määrus”); – ettepanek: nõukogu määrus, millega
 • pdf
  630_et

  18 okt 2011 -
  määrus”); – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta („maaelu arengu määrus”); ET 4 ET – ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta („horisontaalne määrus”); – ettepanek: nõukogu määrus, millega
 • pdf
  625_et

  19 okt 2011 -
  selgete kohustuste kehtestamisega. Ka maaelu arengu puhul on prioriteetsed loodusvarade säästva majandamise ja kliimameetmetega seotud eesmärgid, mis saavutatakse ökosüsteemide taastamise, säilitamise ja tugevdamisega, samuti ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidava põllumajanduse edendamisega. Maaelu areng võimaldab märkimisväärselt kaasa aidata nii Natura